Obserwuj
Rafał Matera
Rafał Matera
Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gospodarka światowa: geneza i rozwój
J Skodlarski, R Matera
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
792017
Stany Zjednoczone i Europa: Stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004
P Matera, R Matera
Wydawnictwo" Książka i Wiedza", 2007
26*2007
Ethics in economic thought. Selected issues and various perspectives
J Dzionek-Kozłowska, R Matera
Łódź University Press; Jagiellonian University Press, 2015
21*2015
Integracja ekonomiczna krajów nordyckich
R Matera
Wydaw. Adam Marszałek, 2001
202001
O poszukiwaniu przyczyn bogactwa i nędzy narodów w teorii Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona
J Dzionek-Kozłowska, R Matera
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 285 (5), 5-26, 2016
162016
Institutions without Culture: On Daron Acemoglu and James Robinson’s Theory of Economic Development
J Dzionek-Kozlowska, R Matera
Journal of Economic Issues 55 (3), 656-676, 2021
15*2021
The effect of geography and institutions on economic development: the case of Lodz
J Dzionek-Kozlowska, K Kowalski, R Matera
Journal of Interdisciplinary History 48 (4), 523-538, 2018
132018
New institutional economics’ perspective on wealth and poverty of nations. Concise review and general remarks on Acemoglu and Robinson’s concept
J Dzionek-Kozłowska
Analele Ştiinţifice ale Universităţii» Alexandru Ioan Cuza «din Iaşi …, 2015
112015
Gospodarka światowa: geneza i ewolucja do czasów pandemii
R Matera, J Skodlarski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
9*2022
Moralność i religia a rozwój kapitalizmu w ujęciu Deepaka Lala
P Matera, R Matera
Annales. Etyka w życiu gospodarczym 14 (1), 2011
92011
Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku
R Matera, A Pieczewski
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
8*2011
Cotton Matters. A Recognition and Comparison of the Cottonopolises in Central-Eastern Europe during the Industrial Revolution
K Kowalski, R Matera, ME Sokołowicz
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2018
62018
Studia nad bogactwem i ubóstwem narodów na przełomie mileniów–wkład Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona
R Matera
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2014
62014
Gospodarka światowa w latach 1914-1939/Janusz Skodlarski, Rafał Matera.
R Matera, J Skodlarski
Dzieje Najnowsze:[kwartalnik poświęcony historii XX wieku] 35 (1), 3-30, 2003
6*2003
Why does cooperation work or fail? The case of EU-US sanction policy against Iran
P Matera, R Matera
Croatian International Relations Review 25 (85), 29-62, 2019
52019
Wybrane argumenty na rzecz interdyscyplinarności badań na styku nauk ekonomicznych i politycznych
R Matera
Polityka i Społeczeństwo 11 (04), 5-18, 2013
52013
Związki ekonomii i etyki w poglądach Mohandasa Gandhiego
R Matera
Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 16 (1), 307-318, 2013
52013
Czy odwrót historii
R Matera
Rozważania na temat miejsca historii w nauce, 93-105, 2006
52006
Which Institutions Are Really Needed to Reach Wealth? A Clarification of Acemoglu and Robinson’s Concept
J Dzionek-Kozłowska, R Matera
Historyka studia metodologiczne 50, 377-395, 2020
42020
G8 jako instytucja gospodarki światowej
R Matera
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009
42009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20