Obserwuj
Aleksander Grzelak
Aleksander Grzelak
dr hab. Poznań University of Economics and Business
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [11]
JS Zegar, A Grzelak, J Kopiński, J Kuś, M Matyka, S Stępień
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2011
502011
Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990: próba określenia intensywności i efektywnosci
A Grzelak
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008
492008
Approaching the environmental sustainable value in agriculture: How factor endowments foster the eco-efficiency
A Grzelak, M Guth, A Matuszczak, B Czyżewski, A Brelik
Journal of Cleaner Production 241, 118304, 2019
362019
Environmental sustainable value in agriculture revisited: How does Common Agricultural Policy contribute to eco-efficiency?
B Czyżewski, A Matuszczak, A Grzelak, M Guth, A Majchrzak
Sustainability Science 16 (1), 137-152, 2021
352021
Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009
A Czyżewski, A Grzelak
Roczniki nauk rolniczych, Seria G 98 (3), 21-31, 2011
342011
Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)
A Grzelak
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 45-64, 2014
332014
Real convergence of the European Union members states-evaluation attempt
A Grzelak, M Kujaczynska
Management 17 (1), 393, 2013
252013
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007-2009)
A Grzelak
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (1), 78-88, 2013
252013
Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych
A Czyzewski, A Grzelak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (2), 2009
232009
Finansowanie zewnetrzne gospodarstw rolnych
A Grzelak
Wieś i Rolnictwo, 116-123, 2005
232005
Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011
A Grzelak
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013
212013
Transformacja paĹ „stwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogĂłlnej
A CzyĹĽewski, A Grzelak, J Jankowiak
Wydaw. AE, 2001
202001
Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych
A Grzelak, M Gałązka
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 223-241, 2013
162013
The evaluation of the trends of Polish farms incomes in the FADN regions after the integration with the EU
A Brelik, A Grzelak
Journal of Agribusiness and Rural Development 20 (2), 5-11, 2011
162011
Porównanie wybranych metod badania koniunktury w rolnictwie w Polsce
A Grzelak, J Seremak-Bulge
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014
152014
Możliwości wykorzystania statystyki bilansów przepływów międzygałęziowych dla makroekonomicznych ocen w gospodarce
A Czyżewski, A Grzelak
Przegląd Statystyczny 59 (numer specjalny 1), 173-184, 2012
152012
Wplyw polityki monetarnej i fiskalnej na pozycje rolnictwa w okresie transformacji
A Czyzewski, A Grzelak
Wieś i Rolnictwo, 49-67, 2002
152002
Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)
A Grzelak
Roczniki (Annals) 2015 (1230-2016-99914), 69-74, 2015
142015
Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce
M Gałązka, A Grzelak
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 5, 223-239, 2012
132012
Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN
A Grzelak
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012
132012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20