Aleksander Grzelak
Aleksander Grzelak
dr hab. Poznań University of Economics and Business
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [11]
JS Zegar, A Grzelak, J Kopiński, J Kuś, M Matyka, S Stępień
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2011
512011
Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990: próba określenia intensywności i efektywnosci
A Grzelak
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008
472008
Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009
A Czyżewski, A Grzelak
Roczniki nauk rolniczych, Seria G 98 (3), 21-31, 2011
342011
Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FAD N)
A Grzelak
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014
312014
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007-2009)
A Grzelak
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (1), 78-88, 2013
242013
Finansowanie zewnetrzne gospodarstw rolnych
A Grzelak
Wieś i Rolnictwo, 116-123, 2005
232005
Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych
A Czyzewski, A Grzelak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (2), 2009
222009
Transformacja paĹ „stwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogĂłlnej
A CzyĹĽewski, A Grzelak, J Jankowiak
Wydaw. AE, 2001
202001
Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011
A Grzelak
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013
192013
Real convergence of the European Union members states–evaluation attempt
A Grzelak, M Kujaczyńska
Management 17 (1), 393-404, 2013
182013
Approaching the environmental sustainable value in agriculture: How factor endowments foster the eco-efficiency
A Grzelak, M Guth, A Matuszczak, B Czyżewski, A Brelik
Journal of Cleaner Production 241, 118304, 2019
172019
Wplyw polityki monetarnej i fiskalnej na pozycje rolnictwa w okresie transformacji
A Czyzewski, A Grzelak
Wieś i Rolnictwo, 49-67, 2002
162002
Porównanie wybranych metod badania koniunktury w rolnictwie w Polsce
A Grzelak, J Seremak-Bulge
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2014
152014
Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych
A Grzelak, M Gałązka
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 223-241, 2013
152013
Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN
A Grzelak
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012
142012
The evaluation of the trends of Polish farms incomes in the FADN regions after the integration with the EU
A Brelik, A Grzelak
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011
142011
Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)
A Grzelak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (2), 2015
122015
Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce
M Gałązka, A Grzelak
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 5, 223-239, 2012
122012
Możliwości wykorzystania statystyki bilansów przepływów międzygałęziowych dla makroekonomicznych ocen w gospodarce
A Czyżewski, A Grzelak
Przegląd Statystyczny 59 (numer specjalny 1), 173-184, 2012
122012
Polskie rolnictwo w XX wieku
E Gorzelak
Produkcja i ludność. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2010
102010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20