Didem Akyol Altun
Didem Akyol Altun
Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Zweryfikowany adres z deu.edu.tr
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kapalı Konut Siteleri ve ‘Mahalle’Kavramı
DA Altun
İdealkent 1 (2), 216-244, 2010
232010
İzmir’de yeni bir konut üretim süreci olarak kapalı konut siteleri
TDA Altun
İDEALKENT 3 (6), 40-61, 2012
172012
GELECEĞİN MİMARLIĞI: BİLİMSEL-TEKNOLOJİK DEĞİŞİMLERİN MİMARLIĞA ETKİLERİ
TDA ALTUN
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 9 …, 2007
152007
Towards a different architecture in cooperation with nanotechnology and genetic science: new approaches for the present and the future
DA Altun, B Örgülü
Architecture Research 4 (1B), 1-12, 2014
62014
Kent çeperlerindeki az katlı konut topluluklarının kullanıcı-mekan ilişkisi bağlamında değerlendirilmesi: İzmir örneği
D Akyol Altun
DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
62010
İzmir’de Neoliberal Kentleşme Eğilimleri Kapsamında Lüks Konut Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Folkart Konut Proje leri
E Bal, D Akyol Altun
Planlama Dergisi 26 (1), 65-80, 2016
52016
İzmirli'nin İzmir'i: Kentsel Bellek Üzerine Mekansal Bir Çalışma
İ Uzun, TDA Altun, E Bal
İzmirli Olmak Sempozyum Bildirileri 22, 109-124, 2009
32009
Cumhuriyet Öncesi Dönemde İzmir Hastanelerinin Mekânsal Gelişimi
DA Altun
Tarih İncelemeleri Dergisi 29 (2), 405-443, 2014
22014
Emre Arolat ile Kapalı Siteler Üzerine
E Arolat
Röportaj: Didem Akyol Altun. Ege Mimarlık 77, 36-41, 2011
22011
Kent çeperlerindeki az katlı konut topluluklarının kullanıcı-Mekan ilişkisi bağlamında değerlendirilmesi: İzmir örneği
TDA Altun
Doktora Tezi. Mimarlık. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, 2010
22010
Dünya Fuarlarının
TD Altun
Expoların Mimari Değerlendirilmesi: Türk Pavyonları, DEÜ Fen Bilimleri …, 2003
12003
Experimental and Numerical Shortest Route Optimization in Generating a Design Template for a Recreation Area in Kadifekale
G Köktürk, A Tokuç, TD Altun, İ Kale, FF Özkaban, ÖA Çakır, A Şendemir
Environmentally-Benign Energy Solutions, 779-798, 2020
2020
Finding the Shortest Paths in Izmir Map by Using Slime Molds Images
T Topuzoglu, G Köktürk, DA Altun, A Sendemir, OA Cakır, A Tokuc, ...
2019 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics …, 2019
2019
A bacterial biocalci fication method and construction materials obtained by means of this method
TDA ALTUN, G KOKTURK, A TOKUC, F OZKABAN, OA CAKIR, ...
2019
Biodesign as an innovative tool to decrease construction induced carbon emissions in the environment
O Kırdök, TD Altun, D Dokgöz, A Tokuç
International Journal of Global Warming 19 (1-2), 127-144, 2019
2019
REHABILITATING THE CARBON CYCLE WITH BIODESIGN IN ARCHITECTURE
O Kırdök, D Altun, D Dokgöz, A Tokuç
2018
Interdisciplinary Expansions in Engineering and Design With the Power of Biomimicry
G Kokturk, TD Altun
BoD–Books on Demand, 2018
2018
SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGIES FOCUSING ON THE PRESERVATION OF RURAL SITES: KAVACIK-IZMİR KIRSAL YERLEŞİMLERDE KORUMA ODAKLI MEKÂNSAL GELİŞME STRATEJİLERİ: KAVACIK-İZMİR
N Yörür, FA Özkaban, HB Akkurt, HE Erdin, DA Altun, EK Görgün
SUSTAINABLE ARCHITECTURE URBAN DESIGN & ENVIRONMENTAL STUDIES, 71, 2018
2018
Brutalism Now: Rethinking Brutalism in Contemporary World Architecture
DA Altun
Arts 5 (2), 3, 2016
2016
New Approaches to Luxury Housing Construction in Izmir in the Context of Neoliberal Urbanization: Folkart Housing Projects
E Bal, D Akyol Altun
Journal of Planning 26 (1), 65-80, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20