Kajetan Deja
Kajetan Deja
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z iopan.gda.pl
TytułCytowane przezRok
Sedimentary organic matter sources, benthic consumption and burial in west Spitsbergen fjords–Signs of maturing of Arctic fjordic systems?
A Zaborska, M Włodarska-Kowalczuk, J Legeżyńska, E Jankowska, ...
Journal of Marine Systems 180, 112-123, 2018
242018
Do benthic meiofaunal and macrofaunal communities respond to seasonality in pelagial processes in an Arctic fjord (Kongsfjorden, Spitsbergen)?
M Włodarska-Kowalczuk, B Górska, K Deja, N Morata
Polar Biology 39 (11), 2115-2129, 2016
132016
Recent distribution of Echinodermata species in Spitsbergen coastal waters
K Deja, JM Węsławski, T Borszcz, M Włodarska-Kowalczuk, P Kukliński, ...
Polish Polar Research 37 (4), 511-526, 2016
72016
Citizen-Science for the Future: Advisory Case Studies From Around the Globe
C Simoniello, J Jencks, FM Lauro, JD Loftis, JM Weslawski, K Deja, ...
Frontiers in Marine Science 6, 225, 2019
12019
Plankton or benthos: where krill belongs in Spitsbergen fjords?(Svalbard Archipelago, Arctic)
K Deja, M Ormańczyk, K Dragańska-Deja
Polar Biology 42 (8), 1415-1430, 2019
2019
First record of the family Dexaminidae and species Guernea (Prinassus) nordenskioldi in the west Spitsbergen fjords (Svalbard, Greenland Sea)
J Legeżyńska, K Deja, M Włodarska-Kowalczuk
Marine Biodiversity Records 8, 2015
2015
THE CONTENT OF GLACIAL SOUP IN SVALBARD WATERS AND ITS IMPORTANCE FOR FOOD WEB INTERACTIONS
E Trudnowska, R Boehnke, K Draganska-Deja, K Deja, AM Kubiszyn, ...
Polar Systems under Pressure, 192, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–7