Kajetan Deja
Kajetan Deja
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z iopan.gda.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sedimentary organic matter sources, benthic consumption and burial in west Spitsbergen fjords–Signs of maturing of Arctic fjordic systems?
A Zaborska, M Włodarska-Kowalczuk, J Legeżyńska, E Jankowska, ...
Journal of Marine Systems 180, 112-123, 2018
382018
Do benthic meiofaunal and macrofaunal communities respond to seasonality in pelagial processes in an Arctic fjord (Kongsfjorden, Spitsbergen)?
M Włodarska-Kowalczuk, B Górska, K Deja, N Morata
Polar Biology 39 (11), 2115-2129, 2016
202016
Recent distribution of Echinodermata species in Spitsbergen coastal waters
JM Węsławski, M Włodarska-Kowalczuk, K Deja, T Borszcz, P Kukliński, ...
Polish Polar Research, 511-526, 2016
92016
Plankton or benthos: where krill belongs in Spitsbergen fjords?(Svalbard Archipelago, Arctic)
K Deja, M Ormańczyk, K Dragańska-Deja
Polar Biology 42 (8), 1415-1430, 2019
32019
Tidewater glaciers as feeding spots for the Black-legged Kittiwake (Rissa tridactyla): A citizen science approach
K Dragańska-Deja, M Błaszczyk, K Deja, JM Węsławski, J Rodak
12020
First record of the family Dexaminidae and species Guernea (Prinassus) nordenskioldi in the west Spitsbergen fjords (Svalbard, Greenland Sea)
J Legezynska, K Deja, M Wlodarska-Kowalczuk
Marine Biodiversity Records 8, 2015
2015
THE CONTENT OF GLACIAL SOUP IN SVALBARD WATERS AND ITS IMPORTANCE FOR FOOD WEB INTERACTIONS
E Trudnowska, R Boehnke, K Draganska-Deja, K Deja, AM Kubiszyn, ...
Polar Systems under Pressure, 192, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–7