Татьяна Патыка
Татьяна Патыка
Институт садоводства НААН Украины, лаборатория физиологии растений и
Zweryfikowany adres z ih.gov.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Микробиоконтроль численности насекомых и его доминанта Bacillus thuringiensis
НВ Кандыбин, ТИ Патыка, ВП Ермолова, ВФ Патыка
СПб; Пушкин : Инновационный центр защиты растений, 2009
602009
Экология Bacillus thuringiensis
ВФ Патыка, ТИ Патыка
К.: Изд-во ПДАА, 2007
252007
Лизиметрические исследования круговорота питательных элементов в агроэкосистемах
НВ Патыка, ТИ Патыка
Плодородие, 2007
14*2007
Формування біорізноманіття та філотипові структури еубактеріального комплексу чорнозему типового при вирощуванні пшениці озимої
ПТІ Патика М.В., Танчик С.П., Колодяжний О.Ю., Іванюк М.Ф., Круглов Ю.В ...
Доповіді Національної академії наук України, 163-171, 2012
10*2012
Лабораторні та польові методи визначення морозостійкості плодових порід і культур: метод. реком
МО Бублик
К.: Вид-во НААН України, Ін-т садівництва, 2013
92013
Энтомоцидность и ларвицидность Bacillus thuringiensis
ТИ Патыка
Вістник Ужгородського національного університету, 8-12, 2009
9*2009
Мікробні препарати–важливий компонент біологізації технологій вирощування ярої пшениці
ВП Патика, ЄП Копилов, ТІ Патика, ЮО Черницький, ...
Агроекологічний журнал, 3-6, 2004
92004
Комплексне застосування біопрепаратів на основі азотфіксуючих, фосформобілізуючих мікроорганізмів, фізіологічно активних речовин і біологічних засобів захисту рослин
ВП Патика, ЮО Татаріко, ТМ Мельничук
К.: Аграрна наука, 2000
92000
Филогенетические взаимосвязи серологических вариантов Bacillus thuringiensis
ТИ Патыка, НВ Патыка, ВФ Патыка
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, 2009
82009
Rhizospheric Trophic chain: the role and stability in soil processes and ecosystems
NV Patyka, NA Bublik, TI Patyka, К O.I.
Вестник Волгоградского госуниверситета, 62-67, 2014
6*2014
И. Теоретические основы эффективного использования Bacillus thuringiensis для фитозащиты от насекомых-вредителей/Т. И. Патыка. , В. Ф. Патыка
ТИ Патыка
Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за …, 2008
62008
Rhizosphere trophic chains: role and stability in soil processes and ecosystems
TIP N.V. PATYKA, N.A. BUBLIK
Journal of Characterization and Development of Novel Materials 7 (3), 413-418, 2015
4*2015
Rhizospheric Trophic chain: the role and stability in soil processes and ecosystems
TIP N.V. Patyka, N.A. Bublik
Вестник Волгоградского госуниверситета 10 (5 (14)), 62-67, 2014
4*2014
Агроекологічна інженерія в біоконтролі ризосфери рослин та формуванні здоров’я ґрунту
ЯМ Гадзало, МВ Патика, АС Заришняк, ТІ Патика
Мікробіологічний журнал, 88-109, 2017
32017
Біотехнологічна поліфункціональність метаболітного споро-кристалічного комплексу та особливості культивування Bacillus thuringiensis
ТІ Патика, МВ Бойко, МВ Патика
Мікробіологічний журнал, 78-85, 2017
32017
Молекулярно-генетичний аналіз поліморфізму метагеномних нуклеотидних послідовностей ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis і прокаріотного комплексу дерново …
КЮВ Патика М.В., Патика Т.І., Григорюк І.П.
Доповіді Національної академії наук України, 164-170, 2012
3*2012
Формирование биоразнообразия и филотипической структуры эубактериального комплекса чернозема типичного при выращивании озимой пшеницы
НВ Патыка, СП Танчик, АЮ Колодяжный, НФ Иванюк, ЮВ Круглов, ...
Доклады Национальной академии наук Украины, 163-171, 2012
22012
Биопрепараты фитозащитного назначения на основе энтомопатогенов Bacillus thuringiensis
ТИ Патыка
Сільськогосподарська мікробіологія, 2009
22009
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ НАСЕКОМЫХ К BACILLUS THURINGIENSIS.
ТИ Патыка, ВП Ермолова, НВ Кандыбин
Вестник защиты растений, 19-24, 2008
22008
Рослинно-мікробні системи як основа сучасних аграрних біотехнологій
МВ Патика, ТІ Патика, ПЮ Дрозд
ББК 42 Б 63, 14, 2019
12019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20