Niki Derlukiewicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa
S Korenik
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
232010
Development of smart and sustainable economy in the European Union
N Derlukiewicz
European Journal of Sustainable Development 3 (4), 151-151, 2014
92014
European cities in the face of sustainable development
N Derlukiewicz, A Mempel-Śnieżyk
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 17 (2), 125-135, 2018
72018
Regionalne strategie innowacji jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w Unii Europejskiej
N Derlukiewicz
Doctoral thesis, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2009
72009
Rola struktur klastrowych w rozwoju miast w perspektywie 2020 (aspekt turystyczny)
B Klemens, N Derlukiewicz
Studia Miejskie 16, 19-35, 2014
42014
Wspieranie innowacyjności w polskich regionach
N Derlukiewicz
Biblioteka Regionalisty, 19-30, 2013
32013
Prospects for innovation development in the European Union according to the new Europe 2020 strategy
N Derlukiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 37-45, 2013
32013
How do Clusters Foster Sustainable Development? An Analysis of EU Policies
N Derlukiewicz, A Mempel-Śnieżyk, D Mankowska, A Dyjakon, S Minta, ...
Sustainability 12 (4), 1297, 2020
22020
Polsko-czeska współpraca transgraniczna jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego
N Derlukiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 9-16, 2012
22012
Investment Offer as an Expression of Marketing Orientation of Polish Local Governments in the Context of their Investment Attractiveness
N Derlukiewicz, A Mempel-Śnieżyk, T Pilewicz, M Zdon-Korzeniowska
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2018
12018
Entrepreneurial Activity, Market Orientation, Investment Attractiveness and Transaction Costs for Enterprises in Local Development Context
T Pilewicz, N Derlukiewicz, A Mempel-Śnieżyk, M Zdon-Korzeniowska
Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 109-119, 2018
12018
REALIZACJA INWESTYCJI W FORMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO-ASPEKT TEORETYCZNY.
N Derlukiewicz, A Mempel-Śnieżyk
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
12016
Development of an Innovative Economy in Poland Based on the Transfer of Knowledge from Universities to the Economy
N Derlukiewicz
Biblioteka Regionalisty, 7-17, 2014
12014
Działania podejmowane w Unii Europejskiej na rzecz wspierania innowacyjności gospodarki
N Derlukiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 56-64, 2013
12013
Realizacja regionalnej strategii innowacji w hiszpańskim regionie Castilla-Leon
N Derlukiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 77-85, 2011
12011
Wybrane przedsięwzięcia wspierające innowacyjność realizowane w Unii Europejskiej w kontekście budowania gospodarki opartej na wiedzy
N Derlukiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 33-41, 2011
12011
Realizacja regionalnej strategii innowacji w hiszpańskim regionie Castilla-Leon
N Derlukiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 77-85, 2011
12011
Unia innowacji jako sposób na zwiększenie innowacyjności gospodarki europejskiej
N Derlukiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 355-365, 2011
12011
Potencjal wojewodztwa dolnoslaskiego w aspekcie tworzenia innowacyjnej gospodarki
N Derlukiewicz
Biblioteka Regionalisty, 21-30, 2010
12010
Can local government impact transaction costs of enterprises?
A Mempel-Śnieżyk, N Derlukiewicz, T Pilewicz, M Zdon-Korzeniowska
Entrepreneurship and Sustainability Issues 7 (3), 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20