Follow
Łukasz Afeltowicz
Łukasz Afeltowicz
Verified email at agh.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Modele, artefakty, kolektywy: praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką
Ł Afeltowicz
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
812012
From wide cognition to mechanisms: A silent revolution
M Miłkowski, R Clowes, Z Rucińska, A Przegalińska, T Zawidzki, ...
Frontiers in Psychology 9, 385414, 2018
712018
Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa
Ł Afeltowicz, K Pietrowicz
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
67*2013
Laboratoria w działaniu: innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki
Ł Afeltowicz
Oficyna Naukowa, 2011
372011
Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych
Ł Afeltowicz, R Sojak
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
27*2015
Koniec socjologii, jaką znamy, czyli o maszynach społecznych i inżynierii socjologicznej
Ł Afeltowicz, K Pietrowicz
262008
Czy technika pozbawia nas pracy? Bezrobocie technologiczne w perspektywie teorii aktora-sieci
Ł Afeltowicz
192007
Efekt Bilbao/kult cargo. Nowe instytucje kultury w Polsce
Ł Afeltowicz, J Gądecki, K Olechnicki, T Szlendak, M Wróblewski
Elbląg: Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa, 2018
17*2018
Jak gołym okiem zobaczyć rosnące neurony i siłę alergii? Krążąca referencja w nauce i poza nią
K Abriszewski, Ł Afeltowicz
Zagadnienia Naukoznawstwa, 2007
142007
Zawłaszczone państwa, sieci społeczne i wyobraźnia socjologiczna: krytyczna analiza koncepcji state capture
Ł Afeltowicz
Studia Socjologiczne 196 (1), 69-105, 2010
132010
How far we can go without looking under the skin: The bounds of cognitive science
Ł Afeltowicz, W Wachowski
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 40 (1), 91-109, 2015
122015
Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych
Ł Afeltowicz, M Wróblewski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021
10*2021
Czy socjologowie są w stanie budować maszyny społeczne. Rekonceptualizacja różnicy między przyrodoznawstwem a naukami społecznymi
Ł Afeltowicz, K Pietrowicz
Kultura i Społeczeństwo, 17-44, 2009
102009
How to make the white elephant work: Findings from ethnographic research into Polish new cultural institutions
Ł Afeltowicz, K Olechnicki, T Szlendak, M Wróblewski, J Gądecki
International Journal of Cultural Policy 27 (3), 377-393, 2021
62021
Performatywność: w jaki sposób ekonomia współtworzy przedmiot swoich badań
Ł Afeltowicz
Studia Metodologiczne, 2016
62016
Socjotechnika Adama Podgóreckiego w perspektywie porównawczej
Ł Afeltowicz, K Pietrowicz
History of Sociology. Annual Review 2, 2012
62012
Changes in urban fabric–a cause or a result of an innovation district?
I Morawska, K Anielska, J Gądecki, Ł Afeltowicz
Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban …, 2024
52024
Solutionist interventions and their unforeseen consequences: A preliminary catalogue of often commited errors
Ł Afeltowicz, K Pietrowicz
2018 II National Interdisciplinary Scientific Conference TechSpo’18: Power …, 2018
52018
A-socjo-logia choroby. Studium kontrowersji wokół etiologii, diagnozy i terapii ADHD
Ł Afeltowicz, M Wróblewski
The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard, 77, 2013
52013
Arterioskleroza i jej wersje. Krążąca referencja, perspektywizm i ontologiczna
K Abriszewski, Ł Afeltowicz
Zagadnienia Naukoznawstwa, 2009
5*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20