Konrad Juszczyk
Konrad Juszczyk
Assistant Professor at the Department of Psycholinguistics – Institute of Linguistics at Faculty of Modern Languages and Liter
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Justify your alpha
D Lakens, FG Adolfi, CJ Albers, F Anvari, MAJ Apps, SE Argamon, ...
Nature Human Behaviour 2 (3), 168-171, 2018
2472018
Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych (Recording, transcription and tagging of speech and gestures in child and adult narration).
M Karpiński, E Jarmołowicz-Nowikow, Z Malisz, M Szczyszek, K Juszczyk
Investigationes Linguisticae, 83-98, 2008
142008
Recognition of emotions, polarity and arousal in large-scale multi-domain text reviews
J Kocon, A Janz, M Piotr, M Riegel, M Wierzba, A Marchewka, A Czoska, ...
Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and …, 2019
92019
Kognitywna teoria gry słów. Podobieństwa w analizie homofonii
K Juszczyk
RRR–Kognitywistyka II–Podobieństwo, 183-194, 2006
4*2006
Aspects of gestural alignment in task-oriented dialogues
M Karpiński, A Czoska, E Jarmołowicz-Nowikow, K Juszczyk, K Klessa
Cognitive Studies, 2018
32018
Metaphor, metonymy and emotions
S Wojciechowska, K Juszczyk
Poznan Studies in Contemporary Linguistics 50 (1), 1-13, 2014
32014
Sceny wspólnej uwagi w nauce czytania wspomaganej komputerowo
K Juszczyk
Investigationes Linguisticae, 56-79, 2007
32007
Colorado Literacy Tutor jako pomoc w nauce i doskonaleniu czytania w języku angielskim dla polskich dzieci.
K Juszczyk
Investigationes Linguisticae, 44-61, 2005
32005
Ku metodzie identyfikacji wyrażeń metaforycznych dla polszczyzny na przykładzie rozmów o karierze zawodowej
K Juszczyk, V Kamasa
Język a komunikacja 37, 177-186, 2016
22016
Ćwiczenie czytania w języku obcym wspomagane komputerowo programem Colorado Literacy Tutor
K Juszczyk
Investigationes Linguisticae, 62-85, 2006
22006
Multimodal communication in career coaching sessions: lexical and gestural corpus study
B Konat, K Juszczyk
12015
Multimodalny model mentalny znaczeń w instrukcyjnych aktach dialogowych
K Juszczyk
Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 5 (1), 39-58, 2011
12011
Propagation of emotions, arousal and polarity in WordNet using Heterogeneous Structured Synset Embeddings
A Marchewka, A Czoska, D Grimling, B Konat, K Juszczyk, K Klessa, ...
Wordnet Conference, 336, 2019
2019
Komunikacja naturalna versus komunikacja wirtualna. Symulacja dialogu w aplikacjach internetowych
K Juszczyk
Język @ multimedia. Dialog-konflikt 3, 182-192, 2012
2012
Pol'n'Asia Corpus of Korean, Polish, Thai and Vietnamese Map Task Dialogues
K Juszczyk, M Karpiński, J Kleśta, E Szalkowska, M Włodarczak
Institute of Linguistics, 2007
2007
A Brief Guide to Intonation and Tone In Korean, Polish, Thai and Vietnamese Dialogues
K Juszczyk, M Karpiński, J Kleśta, E Szalkowska, M Włodarczak
2007
Categorization and Labelling of Dialogue Acts in Pol'n'Asia Project
K Juszczyk, J Klesta, M Karpinski, E Szalkowska, M Wlodarczak
Proceedings of the 38th Poznan Linguistic Meeting, 2007
2007
Alfabet i co dalej?
K Juszczyk
Investigationes Linguisticae, 2004
2004
Jak igramy z dźwję(zy)kiem? Gry słowne w reklamie, tytułach prasowych i nie tylko.
K Juszczyk
Zeszyt 2. Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców. 2, 2002
2002
Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i doroslych (Recording, transcription and tagging...
E Jarmolowicz-Nowikow, Z Malisz, M Szczyszek, KM Juszczyk
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20