Wojciech Jasiński
Wojciech Jasiński
Zweryfikowany adres z uwr.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kodeks postępowania karnego: komentarz
J Skorupka, Z Brodzisz, D Gruszecka, I Haÿduk-Hawrylak, W Jasiński, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2020
742020
Kodeks postępowania karnego: komentarz
A Sakowicz
Wydawnictwo CH Beck, 2015
452015
Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym
W Jasiński
Wolters Kluwer Polska, 2009
302009
Uwagi o trybie ścigania przestępstwa zgwałcenia
W Jasiński
Prokuratura i Prawo 1, 68-84, 2014
92014
Chojniak Ł
KT Boratyńska
Jasiński W., Postępowanie karne, Warszawa, 2012
92012
Chojniak Ł., Jasiński W
KT Boratyńska
Postępowanie karne, 2015
82015
Instytucja skazania bez rozprawy (art. 335 kpk) oraz dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej (art. 387 kpk) na tle naczelnych zasad procesu karnego,„
W Jasiński
Prokuratura i Prawo, 2005
82005
Prawo do nieobciążania się w procesie karnym w świetle standardów strasburskich
W Jasiński
Prokuratura i Prawo, 7-8, 2015
72015
Porozumienia procesowe w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego,„
W Jasiński
Prokuratura i Prawo 10, 5-32, 2014
72014
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki: komentarz
W Jasiński, W Szydło
Wydawnictwo CH Beck, 2010
72010
Dyrektywa rozstrzygania sprawy w rozsądnym terminie a realizacja zasady prawdy materialnej w polskim procesie karnym,[w:] Z
Z Świda, W Jasiński, M Kuźma
Sobolewski, G. Artymiak (red.), Zasada prawdy materialnej, Kraków, 2006
72006
Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2
H Izdebski, P Skuczyński
LexisNexis Polska, 2011
52011
Próba wskazania działań przydatnych dla złagodzenia dolegliwości procesu karnego
W Cieślak
Wolters Kluwer Polska, 2012
42012
Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów: między prawem administracyjnym a prawem karnym
W Jasiński
Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2016
32016
Pouczenia osoby podejrzanej oraz podejrzanego o uprawnieniach i obowiązkach procesowych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego
D Czerniak, W Jasiński
Przegląd Prawa i Administracji 100, 53-75, 2015
32015
Model procesu karnego a efektywność dochodzenia do prawdy–uwagi na tle projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego,[w:] Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim …
W Jasiński
K. Kremens, J. Skorupka, Wrocław, 2013
32013
Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy jawności procesu karnego. W: Jawność procesu karnego
J Skorupka
Red. J. Skorupka. Warszawa, 2012
32012
Karnoprocesowa dopuszczalność dowodów uzyskanych w wyniku tortur (standardy strasburskie)
W Jasiński
Państwo i Prawo, 2011
32011
Polski proces karny po reformie
W Jasiński
Warszawa, 2015
22015
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, wykonanie środka zabezpieczającego oraz niezasadne stosowanie środków przymusu po nowelizacji kodeksu postępowania karnego
W Jasiński
Prokuratura i Prawo, 2015
22015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20