Obserwuj
Maciej Paszkowski
Maciej Paszkowski
Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland
Zweryfikowany adres z pwr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Grease thixotropy: evaluation of grease microstructure change due to shear and relaxation
M Paszkowski, S Olsztyńska-Janus
Industrial Lubrication and Tribology 66 (2), 223-237, 2014
622014
The influence of graphite solid additives, MoS2 and PTFE on changes in shear stress values in lubricating greases
R Czarny, M Paszkowski
Journal of Synthetic Lubrication 24 (1), 19-29, 2007
432007
Some aspects of grease flow in lubrication systems and friction nodes
M Paszkowski
Tribology—fundamentals and advancements, 77-106, 2013
332013
Assessment of the effect of temperature, shear rate and thickener content on the thixotropy of lithium lubricating greases
M Paszkowski
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of …, 2013
332013
Studies of the kinetics of lithium grease microstructure regeneration by means of dynamic oscillatory rheological tests and FTIR–ATR spectroscopy
M Paszkowski, S Olsztyńska-Janus, I Wilk
Tribology Letters 56, 107-117, 2014
252014
Effect of grease thickener and surface material on rheological properties of boundary layer
M Paszkowski
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 480, 462-467, 2015
242015
Materiały polimerowe w uszczelnieniach-tarcie statyczne
W Wieleba, D Capanidis, P Kowalewski, M Paszkowski
Hydraulika i Pneumatyka, 10-13, 2011
132011
Identification of the thixotropy of lithium greases
M Paszkowski
16th International Colloquim Tribology, Esslingen, 2008
132008
The wall effect in the flow of commercial lubricating greases
R Czarny, M Paszkowski, P Knop
Journal of Tribology 138 (3), 031803, 2016
102016
Experimental study of lubricating grease flow inside the gap of a labyrinth seal using microparticle image velocimetry
J Duenas Dobrowolski, M Gawliński, M Paszkowski, LG Westerberg, ...
Tribology Transactions 61 (1), 31-40, 2018
92018
Wpływ zużycia zmęczeniowego PE-UHMW stosowanego na panewki endoprotez na jego własności tribologiczne
R Jasiński, P Kowalewski, A Litwin, M Paszkowski
Tribologia, 95-102, 2013
82013
Rola badań tribologicznych w aspekcie zwiększania trwałości i niezawodności eksploatacyjnej maszyn i urządzeń użytkowanych w Zagłębiu Miedziowym
D Capanidis, P Kowalewski, T Leśniewski, M Paszkowski, W Wieleba
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki …, 2015
72015
Research of the adhesion of steel and plastics in the context of their application in frictional couples
M Paszkowski, W Wieleba, R Wróblewski
QUARTERLY TRIBOLOGIA 233 (5), 95-104, 2010
72010
Organically functionalized sol-gel silica network growth
A Szczurek, M Paszkowski, D Lewandowski, J Gąsiorek, J Kaleta, J Krzak
Ceramics International 46 (9), 13198-13204, 2020
62020
Studies of the influence of temperature and the energy state of the surface layer of adsorbents on wall effects in soap-based greases
M Paszkowski, R Wróblewski, A Walaszczyk
Tribology Letters 65, 1-11, 2017
52017
Olszty nska-Janus, S.; Wilk, I. Studies of the kinetics of lithium grease microstructure regeneration by means of dynamic oscillatory rheological tests and FTIR–ATR spectroscopy
M Paszkowski
Tribol. Lett 56, 107-117, 2014
52014
Influence of temperature on structural-phase changes and physical properties of ceramics on the basis of aluminum oxide and silicon
N Kantay, N Kasmamytov, B Rakhadilov, S Plotnikov, M Paszkowski, ...
Materials Testing 62 (7), 716-720, 2020
42020
Experimental investigations of Al2O3-and ZrO2-based coatings deposited by detonation spraying
B Rakhadilov, N Kantay, Z Sagdoldina, D Erbolatuly, G Bektasova, ...
Materials Research Express 8 (5), 056402, 2021
32021
Badania właściwości adhezyjnych stali oraz tworzyw sztucznych w kontekście zastosowania ich na węzły tarcia
M Paszkowski, W Wieleba, R Wróblewski
Tribologia, 95-104, 2010
32010
Operating Problems of Lubrication of Friction Nodes in Mining Machines Working in an Aggressive Environment
G Wszelaczyński, D Capanidis, M Paszkowski, T Leśniewski
International Scientific-Technical Conference on Hydraulic and Pneumatic …, 2020
22020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20