Grzegorz Haczewski
Grzegorz Haczewski
Nieznane powiązanie
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
TytułCytowane przezRok
Sedimentological reconnaissance of the San Cayetano Formation: An accumulative continental margin in the Jurassic of Western Cuba
G Haczewski
Acta Geologica Polonica 26 (2), 331-354, 1976
461976
Budowa geologiczna i rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego
G Haczewski, J Kukulak, K Bąk
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
382007
Coccolith limestone horizons in the Menilite-Krosno series (Oligocene, Carpathians)–identification, correlation and origin
G Haczewski
Annales Societatis Geologorum Poloniae 59, 435-523, 1989
371989
Poziomy wapieni kokkolitowych w serii menilitowo-krośnieńskiej-rozróżnianie, korelacja i geneza
G Haczewski
Annales Societatis Geologorum Poloniae 59 (3-4), 435-523, 1989
181989
Early Holocene landslide-dammed lake in the Bieszczady Mountains (Polish East Carpathians) and its evolution
G Haczewski, J Kukulak
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 38, 83-96, 2004
152004
The Tylawa Limestones–a regional marker horizon in the Lower Oligocene of the Paratethys: diagnostic characteristics from the type area
A Ciurej, G Haczewski
Geological Quarterly 56 (4), 833-844, doi: 10.7306/gq. 1058, 2012
102012
Oligocene laminated limestones as a high-resolution correlator of palaeoseismicity, Polish Carpathians
G Haczewski
Geological Society, London, Special Publications 116 (1), 209-220, 1996
91996
Sedymentacja współczesnej delty piaszczystej w jeziorze Płociczno (Pomorze Zachodnie)
L Chudzikiewicz, M Doktor, R Gradziński, G Haczewski, S Leszczyński, ...
Wydawnictwa Geologiczne, 1979
91979
Correlation of laminae in chronohorizons of Jas³o limestone and Zagórz limestone (Outer Carpathians)
G Haczewski
Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny 28, 675-688, 1984
71984
Sedimentation of modern sandy delta in Lake Płociczno, West Pomerania
L Chudzikiewicz, M Doktor, R Gradziński, G Haczewski, S Leszczyński, ...
Studia Geologica Polonica, Wyd. Geol., Warszawa 53, 61, 1979
71979
Glony i struktury biosedymentacyjne w wapieniach skalistych górnej jury okolic Krakowa
J Golonka, G Haczewski
Polish only). Kwart. Geol 15, 1033-1034, 1971
61971
Reconocimiento sedimentologico de la Formacion San Cayetano: Un margen continental acumulativo en el Jurasico de Cuba occidental
G Haczewski
Contribucion a la geologia de la provincia de Pinar del Rio: Ciudad de La …, 1987
51987
Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: 50 000
G Haczewski, K Bąk, J Kukulak, L Mastella, J Rubinkiewicz
Arkusz Kazimierza Wielka (948), 1-53, 1984
51984
Extent, and Lateral Variation of Individual Turbidites in Flysch, Horizons with Jasło Limestones, Krosno Beds, Polish Carpathians
G Haczewski
wydawca nieznany, 1981
51981
O celowości utworzenia geoparku w Bieszczadach Wysokich
G Haczewski
Problemy Ekologii Krajobrazu 29 (29), 2014
42014
Miejsce i rola litologicznych poziomów przewodnich w lito-i chronostratygrafii
G Haczewski
Przegląd Geologiczny 34 (5), 247-249, 1986
41986
Korelacja lamin w chronohoryzontach wapienia jasielskiego iz wapenia z Zagórza (Karpaty Zewnętrzne)
G Haczewski
Geological Quarterly 28 (3/4), 675-688, 1984
41984
Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1: 50 000: Arkusz Ustrzyki Górne
G Haczewski, K Bąk, J Kukulak, LM Mastella, J Rubinkiewicz
Ministerstwo Środowiska, 2016
22016
The Sokoliska Limestone, a new regional marker horizon of coccolith laminites in the Oligocene of the Outer Carpathians: diagnostic features and stratigraphic position
A Ciurej, G Haczewski
Annales Societatis Geologorum Poloniae 86 (4), 415-427, doi: 10.14241/asgp …, 2016
22016
Geology of Poland: Atlas of Guide and Characteristic Fossils. Mesozoic: Cretaceous
L Malinowska, G Haczewski
Wydawnictwa Geologiczne, 1989
21989
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20