Anna Ryłko-Kurpiewska
Anna Ryłko-Kurpiewska
prof. UG językoznawca, medioznawca
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych
MA Ryłko-Kurpiewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
242008
Reklama jako sztuka powtórzeń
A Ryłko-Kurpiewska
Wydawnictwo Novae Res, 2016
52016
Dzieci jako adresaci i odbiorcy reklam telewizyjnych
A Starosta
Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 173-188, 2012
42012
Naukowa młodość i dojrzałość–perspektywy medialne i pozamedialne
A Ryłko-Kurpiewska, M Łosiewicz
Media Biznes Kultura 2017 (Numer 1 (2) 2017), 23-31, 2017
12017
Naukowiec, uczony, badacz. Ocena wizerunku profesji w świetle badań opinii publicznej i wybranych tekstów prezentowanych w polskich mediach
WG A. Ryłko-Kurpiewska
E. Żyrek-Horodyska, M. Hodalska (red.), Komunikowanie o nauce, 141-155, 2016
12016
Public perception of healthcare personnel in Poland and some other European countries in view of selected studies
M Łosiewicz, A Ryłko-Kurpiewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
12015
Reklama oczami najmłodszych. Wykorzystywanie dziecięcych sposobów prezentacji i strukturalizowania świata w tworzeniu komunikatów reklamowych
A Ryłko-Kurpiewska
Wydawnictwo" Bernardinum", 2012
12012
Serialowy sposób na nudę-o serialowości jako metodzie konstruowania reklam telewizyjnych
A Ryłko-Kurpiewska
Studia Pragmalingwistyczne 3, 2011
12011
Skąd znamy Goździkową?–czyli o różnych sposobach charakteryzowania bohatera
A Ryłko-Kurpiewska
Marpress, 2011
12011
Reklama lokalnie
A Ryłko-Kurpiewska
Marketing w praktyce, 2008
12008
Kontrowersje wokół tradycji badań nad komunikatem reklamowym
A Ryłko-Kurpiewska
Studia Medioznawcze, 51-73, 2007
12007
THE SPECIFICITY OF PRESENTING A FAMILY IN ADVERTISING RELIGIOUS, CULTURAL AND SOCIAL CONDITIONS
A Ryłko-Kurpiewska, W Kujaszewski
European Journal of Science and Theology 16 (5), 131-141, 2020
2020
POLISH MEDIA ABOUT ACT 2.0 (THE CONSTITUTION FOR SCIENCE).
S Mrozowska, A Ryłko-Kurpiewska
Communication Today 11 (1), 2020
2020
Wybrane aspekty kształtowania wizerunku samorządowych instytucji kultury w Gdańsku.
A Ryłko-Kurpiewska, M Łosiewicz
Culture Management/Zarządzanie w Kulturze 20 (2), 2019
2019
Reklama zewnętrzna jako narzędzie komunikacji politycznej w wyborach samorządowych w Polsce
M Łosiewicz, A Ryłko-Kurpiewska
Media-Kultura-Komunikacja Społeczna 2 (15), 11-23, 2019
2019
Nowe oblicza reklamy zewnętrznej. Komunikacja „tu” i „teraz”
A Ryłko-Kurpiewska
Media-Biznes-Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 127-140, 2019
2019
Medi@ stery w służbie nauk o komunikacji społecznej i mediach
MA Ryłko-Kurpiewska, M Łosiewicz
Wydawnictwo ToC, 2018
2018
Edytorial: Wizerunek naukowca w mediach
A Ryłko-Kurpiewska, M Łosiewicz
Horyzonty Wychowania 16 (39), 5-6, 2017
2017
„Młodości! ty nad poziomy wylatuj”. Szkice do portretu młodego naukowca w mediach
M Łosiewicz, A Ryłko-Kurpiewska
Horyzonty Wychowania 16 (39), 11-28, 2017
2017
The Image of a Scientist in the Media
M Łosiewicz, A Ryłko-Kurpiewska
Horyzonty Wychowania 16 (39), 7-8, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20