Tomasz Stoch
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wpływ warunków geologiczno-górniczych eksploatacji złoża na losowość procesu przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu
T Stoch
AGH, Kraków (praca doktorska), 2005
292005
UAV applications for determination of land deformations caused by underground mining
P Ćwiąkała, W Gruszczyński, T Stoch, E Puniach, D Mrocheń, W Matwij, ...
Remote Sensing 12 (11), 1733, 2020
82020
Funkcje aproksymujące przeciętny przebieg wskaźników deformacji dla wyznaczania parametrów rozproszenia losowego pogórniczych przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu
T Stoch, Z Niedojadło, P Sopata, S Moskała
Przegląd Górniczy 70, 2014
82014
Land Surface Subsidence Due to Mining-Induced Tremors in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)—Case Study
P Sopata, T Stoch, A Wójcik, D Mrocheń
Remote Sensing 12 (23), 3923, 2020
72020
New interpretation of GPS measurements results
R Hejmanowski, A Malinowska, T Stoch, P Pluciński, M Warchała, ...
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24 (3/1), 197-204, 2008
62008
Functions Approximating the Average Course of Deformation Indicators for the Determination of the Random Dispersion Parameters of the Post-Mining Dislocations and Land Surface …
T Stoch, Z Niedojadło, P Sopata, S Moskała
Mining Review 70 (8), 113-123, 2014
52014
Wpływ odwodnienia górotworu węglowego na osiadanie powierzchni terenu
R Hejmanowski, P Sopata, T Stoch, A Wójcik, WT Witkowski
Przegląd Górniczy 69 (8), 38--43, 2013
52013
Ocena możliwości wykorzystania InSAR do monitoringu deformacji wywołanych eksploatacją ściany 335 pokładu 209 kopalni ZG „Sobieski”
A Krawczyk, P Sopata, T Stoch
Przegląd Górniczy 68 (8), 204--208, 2012
42012
Aktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTK
R Hejmanowski, P Sopata, T Stoch, A Wójcik
Przegląd Górniczy 68 (8), 154--159, 2012
32012
Metody geodezyjne w przestrzennym opisie deformacji na terenach górniczych
T Stoch
Przegląd Górniczy 66 (10), 134-140, 2010
32010
Wpływ lokalnej, przypowierzchniowej budowy geologicznej na deformacje powierzchni terenu w warunkach podziemnej eksploatacji górniczej
Z Niedojadło, W Piwowarski, W Mościcki, P Sopata, T Stoch, G Bania, ...
Przegląd Górniczy 72 (1), 18--26, 2016
22016
An analysis of the interaction during simultaneous use of copper ore and salt deposits in the LGOM mines with regard to displacement and deformation of rock mass
R Hejmanowski, E Popiołek, Z Kłeczek, Z Niedojadło, W Skobliński, ...
Archives of Mining Sciences, 2015
22015
Mining hazards analysis with simultaneous mining copper ores and salt deposits in LGOM (Legnica-Głogów Copper Belt) mines with regard to dynamic influences
Z Kłeczek, Z Niedojadło, E Popiołek, W Skobliński, P Sopata, T Stoch, ...
Archives of Mining Sciences 61 (3), 2016
12016
Some aspects of using goafs for locating post-flotation waste in LGOM mines
M Mazurkiewicz, E Popiołek, Z Niedojadło, P Sopata, T Stoch
Archives of Mining Sciences 60 (4), 941--954, 2015
12015
Możliwości wykorzystania pogórniczych niecek obniżeniowych do oszacowania objętości pustek w zrobach poeksploatacyjnych
E Popiołek, Z Niedojadło, P Sopata, T Stoch
Przegląd Górniczy 70 (8), 102--108, 2014
12014
Dokładność Numerycznego Modelu Terenu tworzonego w oparciu o satelitarny pomiar GPS
Z Niedojadło, P Sopata, T Stoch, W Kołtyś, M Niemczyk
Przegląd Górniczy 70, 2014
12014
Zastosowanie technologii inSAR do wyznaczania krzywizn wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
Z Niedojadło, W Gruszczyński, P Sopata, T Stoch
Przegląd Górniczy 69 (8), 112--118, 2013
12013
Lokalne zmiany wektorów przemieszczenia w czasie nad eksploatacją górniczą
Z Niedojadło, P Sopata, T Stoch, A Wójcik, D Mrocheń
Przegląd Górniczy 75, 2019
2019
Mining Hazards Analysis with Simultaneous Mining Copper Ores and Salt Deposits in LGOM (Legnica-Glogów Copper Belt) Mines with Regard to Dynamic Influences
Z Kleczek, Z Niedojadlo, E Popiolek, W Skoblinski, P Sopata, T Stoch, ...
Archives of Mining Sciences 61 (3), 553, 2016
2016
Modelowanie przemieszczeń poziomych w teorii Knothego-Budryka dla warunków LGOM
Z Niedojadło, J Jura, T Stoch, K Matwij
Przegląd Górniczy 70 (8), 157--164, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20