Obserwuj
Tomasz Michalski
Tomasz Michalski
Zakład Geografii Politycznej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sytuacja zdrowotna w europejskich krajach postkomunistycznych w dobie transformacji
T Michalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
282010
Social isolation during COVID-19 pandemic. Perceived stress and containment measures compliance among Polish and Italian residents
J Grabowski, J Stepien, P Waszak, T Michalski, R Meloni, M Grabkowska, ...
Frontiers in Psychology 12, 673514, 2021
252021
Ukrainian post-communist transformation: causes, consequences and threats
A Kuczabski, T Michalski
Quaestiones Geographicae 33 (2), 171-180, 2014
222014
Changes in the Demographic and Health Situation Among Post-Communist Members of the European Union
T Michalski
Bernardinum, 2005
222005
Attitudes and perceptions of health protection measures against the spread of COVID-19 in Italy and Poland
L Lorettu, G Mastrangelo, J Stepien, J Grabowski, R Meloni, D Piu, ...
Frontiers in psychology 12, 805790, 2021
202021
Wzorce konsumpcji alkoholu. Studium socjologiczne
M Abramowicz, M Brosz, B Bykowska-Godlewska, T Michalski, ...
Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2018
192018
Language Differentiation of Ukraine’s Population
Y Matviyishyn, T Michalski
Journal of Nationalism, Memory & Language Politics 11 (2), 181-197, 2017
192017
The main demographic and health problems of the former Soviet part of Baltic Europe
T Michalski
Baltic Europe on the Eve of Third Millenium, 113-119, 2001
162001
Przemiany w liczbie ludności i ruchu rzeczywistym w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji
T Michalski
Wydawnictwo Bernardinum, 2012
142012
Jak zaprojektować i wdrożyć system monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia? Podręcznik wdrażania
M Czerwińska, J Gajdasz, A Hildebrandt, K Kopeć, B Kupc-Muszyńska, ...
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2014
132014
THE PROCESS OF DEPOPULATION IN THE RURAL AREAS OF UKRAINE
A Kuczabski, T Michalski
Quaestiones Geographicae 32 (4), 81-90, 2013
132013
Population changes in former voivodeship cities in Poland in the context of suburbanization processes and loss of the administrative function
W Szymańska, T Michalski
Environmental & Socio-economic Studies 7 (3), 66-78, 2019
112019
The differentiation of the health situation in European post-Communist countries after 1990
T Michalski
Geography and Tourism 4 (1), 33-42, 2016
112016
Problemy w opracowaniu wskaźników dla monitoring przestrzennego sytuacji społecznej w Polsce
T Michalski
Biuletyn KPZK PAN 255, 80-94, 2014
112014
Przemiany w umieralności w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji
T Michalski
Wydawnictwo Bernardinum, 2012
112012
Perceived Stress Levels among Ukrainian Migrant and LGBT+ Minorities in Poland during the COVID-19 Pandemic
T Michalski, M Brosz, J Stepien, K Biernacka, M Blaszczyk, J Grabowski
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (23), 12838, 2021
92021
Social response and spatial mobility change due to Covid-19 pandemic in Poland
J Stępień, T Michalski, J Grabowski, P Waszak, M Grabkowska, A Macul, ...
Geographia Polonica 94 (3), 2021
92021
Gdynia w Unii Europejskiej. Spójność społeczna i terytorialna
L Przybylska, T Michalski, JA Wendt, M Dutkowski, N Sypion-Dutkowska, ...
Wydawnictwo Bernardinum, 2016
92016
Monitoring jakości usług publicznych samorządów szczebla lokalnego narzędziem podnoszenia spójności społecznej
T Michalski, K Kopeć
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 19, 139-150, 2015
92015
Tourism and the transformation of large cities in the post-communist countries of Central and Eastern Europe
W Cudny, T Michalski, R Rouba
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
92012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20