Follow
Aleksandra Lis
Aleksandra Lis
Jagiellonian University in Krakow, Faculty of International and Political Studies
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto
JM Bugaj, Z Godzwon, A Lis, R Rybkowski, M Pilch
NCBiR, Warszawa, 2012
82012
Linkages between Academic Culture and Management in Polish Higher Education
A Lis, R Rybkowski
Sustaining the Future of Higher Education, 136-152, 2021
42021
The Need for STEM Continuous Professional Development at European Universities
N Brouwer, I Maciejowska, A Lis, C Machado, S Grecea, J Kärkkäinen, ...
VIRT&L-COMM 21, 2020
42020
Enhancing Mobility–Validation of Prior Non-formal and Informal Learning and its Impact on Individuals' Employment Biography: Qualitative Insights from Germany and Poland
F Laudenbach, A Lis
Widening Participation and Lifelong Learning 21 (1), 8-28, 2019
42019
New Public Management - wykorzystanie koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego na uczelniach. Wyzwania w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia.
A Lis
Sułkowski, Ł., Górniak J., (red.). Strategie i innowacje organizacyjne …, 2019
32019
Implementation status of the STEM-CPD@ EUniErasmus plus project
N Brouwer, I Maciejowska, A Lis, S Grecea, J Kärkkäinen, M Niemelä, ...
VIRT&L-COMM 23, 2022
12022
Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni: przegląd rozwiązań europejskich
R Rybkowski, A Lis, G Bryda
Wrocław, 2013
12013
Innovative Almond-Growing Strategy in Ukraine: Enterprise Level
V Lutsiak, T Hutsol, O Kovtun, O Koberniuk, U Malaga-Toboła, A Lis, ...
Sustainability 15 (11), 8546, 2023
2023
The individual perspective on VPL. A comparison of experiences from Germany, Poland, Denmark and Turkey.
A Lis, F Laudenbach, BL Husted, Ö Ünlühisarcıklı
Dimensions of validation of prior learning in Europe: Empirical insights …, 2022
2022
The role of employers in VPL processes. Benefits for employers: lessons learned from case studies.
A Lis, J Łuszczki
Dimensions of validation of prior learning in Europe: Empirical insights …, 2022
2022
The skills audit–an access route to the validation process
E Bodzińska-Guzik, A Lis
Dimensions of validation of prior learning in Europe: Empirical insights …, 2022
2022
Evaluation Protocol. Guideline for evaluation.
A Lis, I Maciejowska, O Trallo, V Russo
2022
Emocje w królestwie racjonalności: o roli emocji w działaniach krakowskich uczelni
A Lis, R Rybkowski
Relacje Międzykulturowe= Intercultural Relations 6 (1 (11)), 2022
2022
Modele współpracy uniwersytetów z organizacjami pozarządowymi (NGO)
A Lis
Banaś, Monika, Franciszek Czech, and Małgorzata Kołaczek. "Współpraca …, 2019
2019
Kompetencje menedżerskie dziekanów w uczelniach publicznych w Polsce
A Lis
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w …, 2017
2017
Overseer or mentor?: future roles of supervisors at universities
J Bugaj, A Lis
Boca Raton, 2014
2014
Tworzenie warunków sprawnej komunikacji jako podstawa funkcjonowania polityki publicznej na przykładzie projektu EIPPEE
A Lis
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17