Follow
Mirosław Gerigk
Mirosław Gerigk
Professor of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology
Verified email at pg.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kompleksowa metoda oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym z uwzględnieniem analizy ryzyka
MK Gerigk
Politechnika Gdańska, 2010
342010
Motions and slamming impact on catamaran
KS Varyani, RM Gatiganti, M Gerigk
Ocean engineering 27 (7), 729-747, 2000
322000
Assessment of safety of ships after the collision and during the ship salvage using the matrix type risk model and uncertainties
MK Gerigk
Taylor & Francis Group 2, 715-719, 2012
202012
Some aspects of a knowledge-based expert system for preliminary ship subdivision design for safety
P Sen, MK Gerigk
171992
Modeling of hazards, consequences and risk for safety assessment of ships in damaged conditions in operation
M Gerigk
Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences …, 2008
162008
An Intergrated Model of Motion, Steering, Positioning and Stabilization of an Unmanned Autonomous Maritime Vehicle
MK Gerigk
TransNav-The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2015
152015
A method for assessing hazards, risks and safety of damaged ships at sea
MK Gerigk
Taylor & Francis/Balkema, 2006
152006
On a risk-based method for safety assessment of a ship in critical conditions a the preliminary design stage. Current report
M Gerigk
Polish Maritime Research, 8-13, 2004
132004
A complex method for assessment of safety of ships in damage conditions using the risk analysis
MK Gerigk
Monography No. 101 (in Polish: Monografie 101), Edited by the Gdańsk …, 2010
102010
Experimental study on the selected aspects of bow thruster generated flow field at ship zero-speed conditions
T Abramowicz-Gerigk, MK Gerigk
Ocean Engineering 209, 107463, 2020
92020
Model systemu sterowania małego obiektu bezzałogowego poruszającego się na powierzchni wody
MK Gerigk, S Wójtowicz
Logistyka, 2014
92014
Polskie innowacyjne rozwiązania w zakresie jednostek i obiektów morskich, w tym systemów bezzałogowych
L Cwojdziński, MK Gerigk
Nowa Technika Wojskowa, 2014
92014
Modeling of combined phenomena affecting an AUV stealth vehicle
MK Gerigk
TransNav-The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2016
82016
Safety assessment of ships in critical conditions using a knowledge-based system for design and neural network system
MK Gerigk
82005
Innowacyjne wielozadaniowe jednostki i obiekty pływające dla komponentu morskiego sił zbrojnych RP. The Manual
MK Gerigk
11th International Conference & Exhibition" Advanced Technologies for …, 2015
72015
A method of risk and safety assessment during the ship salvage using the hazard, release and consequence analysis
M Gerigk
Journal of KONBIN 13 (1), 165, 2010
62010
A performance-oriented risk-based method for safety assessment of ships
MK Gerigk
62005
Hazard identification. Hazard and risk assessment for a ship when surviving
M Gerigk
WIT Transactions on The Built Environment 45, 1999
61999
Formalna metoda oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym na podstawie analizy przyczyn i skutków wypadków
MK Gerigk
52005
An integrated method for a ship saftey estimation for design. Computational model
M Gerigk
Proceedings of the 7th International Conference on Stability of Ships and …, 2000
42000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20