Obserwuj
Jerzy Niewczas
Jerzy Niewczas
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z kul.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Complete gradient clustering algorithm for features analysis of x-ray images
M Charytanowicz, J Niewczas, P Kulczycki, PA Kowalski, S Łukasik, S Żak
Information Technologies in Biomedicine: Volume 2, 15-24, 2010
2862010
The soil aggregates stability index (ASI) and its extreme values
J Niewczas, B Witkowska-Walczak
Soil and Tillage Research 80 (1-2), 69-78, 2005
472005
Index of soil aggregates stability as linear function value of transition matrix elements
J Niewczas, B Witkowska-Walczak
Soil and Tillage Research 70 (2), 121-130, 2003
452003
Impact of long‐term mineral and organic fertilizer application on the water stability, wettability and porosity of aggregates obtained from two loamy soils
H Czachor, M Charytanowicz, S Gonet, J Niewczas, G Jozefaciuk, ...
European Journal of Soil Science 66 (3), 577-588, 2015
272015
The method of determination of the index of mechanical damage of a single kernel by means of X-ray detection
J Niewczas
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 389, 1991
211991
Internal damage vs. mechanical properties on microwave-dried wheat grain
W Wozniak, J Niewczas, T Kudra
International agrophysics 13 (2), 1999
161999
Information technologies in biomedicine
M Charytanowicz, J Niewczas, P Kulczycki, PA Kowalski, S Łukasik, S Żak
Springer, Berlin, 2010
122010
Computer system for analysis of X-ray images of wheat grains
A Strumillo, J Niewczas, P Szczypinski, P Makowski, W Wozniak
International Agrophysics 13 (1), 1999
121999
Discrimination of wheat grain varieties using x-ray images
M Charytanowicz, J Niewczas, P Kulczycki, PA Kowalski, S Łukasik
Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB …, 2016
112016
The freestyle dressage competition as a test of the horse's performance
A Stachurska, M Pięta, J Niewczas, W Markowski
Equine and Comparative Exercise Physiology 3 (2), 93-100, 2006
102006
The analysis of increments of internal damage to wheat grain affected by dynamic loading
J Niewczas, S Grundas, Z Slipek
International agrophysics 8 (2), 1994
101994
Seeds
M Charytanowicz, J Niewczas, P Kulczycki, P Kowalski, S Lukasik
UCI Machine Learning Repository, 2012
92012
Application of the discretization of an X-ray picture of wheat grain for the evaluation of endosperm cracks
J Niewczas, W Wozniak
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 397, 1991
91991
Zawartosc azotanow [III] i [V] w owocach nowych odmian dyni olbrzymiej [Cucurbita maxima]
J Niewczas, M Kamionowska, M Mitek
Żywność Nauka Technologia Jakość. Suplement 2 (13), 238-245, 2006
82006
The content of selected prohealthful components in winter squash (Cucurbita maxima) fruits. Żywność
J Niewczas, D Szweda, M Mitek
Nauka. Technologia. Jakość 2 (43), 147-155, 2005
82005
Charakterystyka obrazow rentgenowskich ziarniakow pszenicy o roznej wilgotnosci
J Niewczas, W Wozniak, S Grundas
Przegląd Zbożowo-Młynarski 43 (04), 27-29, 1999
71999
Assessment of mechanical damage to wheat grain as detected by means of the X-ray technique
J Niewczas
Acta Agrophysica 1994 (2), 3-56, 1994
71994
Porównanie rozkładu granulometrycznego cząstek glebowych metodą dyfrakcji laserowej i metodą sedymentacyjną
M Ryżak, RT Walczak, J Niewczas
Acta Agrophysica 4 (2), 509-518, 2004
62004
Ocena uszkodzen mechanicznych ziarna pszenicy wykrywanych technika rentgenograficzna
J Niewczas
Acta Agrophysica, 55, 1994
61994
Comparison of particle size distribution in soils from laser diffraction and sedi-mentation methods
M Ryżak, RT Walczak, J Niewczas
Acta Agrophysica 4 (2), 509-518, 2004
52004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20