Ryszard Domański
Ryszard Domański
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy
SR Domański
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1990
6151990
Przestrzeń
B Domański
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004
532*2004
Geografia ekonomiczna
R Domański
Pantsw. Wydawn. Naukowe, 1978
2091978
Przestrzenna transformacja gospodarki
R Domański
Wydawn. Naukowe PWN, 1997
1541997
Zasady geografii społeczno-ekonomicznej
R Domański
Państwowe Wydawn. Naukowe, 1990
1511990
Miasto innowacyjne
R Domanski
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 109, 2000
992000
Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
941987
Ksztaltowanie otwartych regionów ekonomicznych
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1972
831972
Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów
R Domanski, A Marciniak
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 113, 2003
792003
Ewolucyjna gospodarka przestrzenna
R Domański
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
752012
Accessibility, efficiency, and spatial organization
R Domański
Environment and Planning A 11 (10), 1189-1206, 1979
621979
Podstawy planowania przestrzennego
R Domański
Państwowe Wydawn. Nauk., 1989
521989
Zespoły sieci komunikacyjnych
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963
511963
Syntetyczna charakterystyka obszaru: na przykładzie okręgu przemysłowego Konin-Łęczyca-Inowrocław
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
481970
Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność
RS Domański
Gospodarka Narodowa, 32-46, 2000
402000
Kapitał ludzki
B Domański
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004
312004
Self-organisation in dynamic settlement systems
R Domański, AP Wierzbicki
Papers of the Regional Science Association 51 (1), 141-160, 1983
291983
Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego
R Domański
Państwowe Wydawn. Ekonomiczne, 1987
281987
Procedura typologiczna w badaniach ekonomiczno-geograficznych
R Domański
Przegląd Geograficzny 36 (4), 627-660, 1964
261964
Dostępność, efektywność i przestrzenna organizacja
R Domański
Przegląd Geograficzny 52 (1), 3-39, 1980
241980
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20