Ryszard Domański
Ryszard Domański
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
TytułCytowane przezRok
Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy
SR Domański
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1990
6031990
Gospodarka przestrzenna
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
501*1990
Geografia ekonomiczna
R Domański
Pantsw. Wydawn. Naukowe, 1977
2991977
Przestrzenna transformacja gospodarki
R Domański
Wydawn. Naukowe PWN, 1997
1491997
Zasady geografii społeczno-ekonomicznej
R Domański
Wydaw. Naukowe PWN. Oddział, 1995
1481995
Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
931987
Miasto innowacyjne
R Domanski
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 109, 2000
912000
Ksztaltowanie otwartych regionów ekonomicznych
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1972
831972
Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów
R Domanski, A Marciniak
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 113, 2003
732003
Ewolucyjna gospodarka przestrzenna
R Domański
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
712012
Accessibility, efficiency, and spatial organization
R Domański
Environment and Planning A 11 (10), 1189-1206, 1979
601979
Podstawy planowania przestrzennego
R Domański
Państ. Wydaw. Naukowe, 1989
501989
Zespoły sieci komunikacyjnych
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963
481963
Syntetyczna charakterystyka obszaru: na przykładzie okręgu przemysłowego Konin-Łęczyca-Inowrocław
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
471970
Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność
RS Domański
Gospodarka Narodowa, 32-46, 2000
402000
Kapitał ludzki
R Domański
Stan i perspektywy, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie …, 2010
312010
Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego
R Domański
Państwowe Wydawn. Ekonomiczne, 1987
301987
Self-organisation in dynamic settlement systems
R Domański, AP Wierzbicki
Papers of the Regional Science Association 51 (1), 141-160, 1983
291983
Procedura typologiczna w badaniach ekonomiczno-geograficznych
R Domański
Przegląd Geograficzny 36 (4), 627-660, 1964
271964
Systemy ekologiczno-ekonomiczne: modelowanie współzależności i rozwoju
R Domański
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992
231992
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20