Ryszard Domański
Ryszard Domański
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy
SR Domański
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1990
6311990
Przestrzeń
B Domański
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004
547*2004
Geografia ekonomiczna
R Domański
Pantsw. Wydawn. Naukowe, 1978
320*1978
Przestrzenna transformacja gospodarki
R Domański
Wydawn. Naukowe PWN, 1997
1591997
Zasady geografii społeczno-ekonomicznej
R Domański
Państwowe Wydawn. Naukowe, 1990
1551990
Miasto innowacyjne
R Domanski
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 109, 2000
1002000
Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
981987
Ewolucyjna gospodarka przestrzenna
R Domański
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
842012
Ksztaltowanie otwartych regionów ekonomicznych
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1972
841972
Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów
R Domanski, A Marciniak
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 113, 2003
812003
Accessibility, efficiency, and spatial organization
R Domański
Environment and Planning A 11 (10), 1189-1206, 1979
661979
Zespoły sieci komunikacyjnych
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963
551963
Podstawy planowania przestrzennego
R Domański
Państwowe Wydawn. Nauk., 1989
531989
Syntetyczna charakterystyka obszaru: na przykładzie okręgu przemysłowego Konin-Łęczyca-Inowrocław
R Domański
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
491970
Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność
RS Domański
Gospodarka Narodowa, 32-46, 2000
412000
Kapitał ludzki
B Domański
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004
312004
Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego
R Domański
Państwowe Wydawn. Ekonomiczne, 1987
301987
Self-organisation in dynamic settlement systems
R Domański, AP Wierzbicki
Papers of the Regional Science Association 51 (1), 141-160, 1983
301983
Procedura typologiczna w badaniach ekonomiczno-geograficznych
R Domański
Przegląd Geograficzny 36 (4), 627-660, 1964
271964
Dostępność, efektywność i przestrzenna organizacja
R Domański
Przegląd Geograficzny 52 (1), 3-39, 1980
251980
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20