Follow
Krzysztof Kujawa
Krzysztof Kujawa
Statistical Analysis Centre, Wrocław Medical University
Verified email at umed.wroc.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe
P Tryjanowski, T Hartel, A Báldi, P Szymański, M Tobolka, I Herzon, ...
Acta Ornithologica 46 (1), 1-12, 2011
2822011
Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego
P Tryjanowski, S Kuźniak, K Kujawa, L Jerzak
Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 390, 2009
982009
Correlation of Intensity of MT-I/II Expression with Ki-67 and MCM-2 Proteins in Invasive Ductal Breast Carcinoma
A Wojnar, B Pula, A Piotrowska, A Jethon, K Kujawa, C Kobierzycki, J Ryś, ...
Anticancer research 31 (9), 3027-3033, 2011
622011
Species richness and composition of bird communities in various field margins of Poland
A Wuczynski, K Kujawa, Z Dajdok, W Grzesiak
Agriculture, Ecosystems & Environment 141, 202-209, 2011
552011
Population density and species composition changes for breeding bird species in farmland woodlots in western Poland between 1964 and 1994
K Kujawa
Agriculture, ecosystems & environment 91 (1-3), 261-271, 2002
532002
Influence of landscape mosaic structure on diversity of wild plant and animal communities in agricultural landscapes of Poland
L Ryszkowski, J Karg, K Kujawa, H Gołdyn, E Arczyńska-Chudy
Landscape ecology in agroecosystems management, 185-218, 2001
502001
Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland
A Wuczyński, Z Dajdok, S Wierzcholska, K Kujawa
Biodiversity and Conservation 23, 999-1017, 2014
442014
Relationships between the structure of mid-field woods and their breeding bird communities
K Kujawa
Acta Ornithologica 2 (32), 175-184, 1997
411997
Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I.
B Gierczyk, P Chachuła, D Karasiński, A Kujawa, K Kujawa, T Pachlewski, ...
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28 (3), 3-100, 2009
292009
The effect of land cover and fragmentation of agricultural landscape on the density of White Stork (Ciconia ciconia L.) in Brandenburg, Germany
C Latus, K Kujawa
Polish journal of Ecology 53 (4), 535-543, 2005
262005
Relationships between the abundance of breeding birds in Western Poland and the structure of agricultural landscape
K Kujawa, P Tryjanowski
Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 46, 2000
222000
Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce
P Tryjanowski, Z Dajdok, K Kujawa, T Kałuski, M Mrówczyński
Polish Journal of Agronomy 7, 113-119, 2011
202011
Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure
A Kujawa, K Kujawa
Polish Journal of Ecology 56 (1), 45, 2008
202008
The influence of landscape structure on White Stork's Ciconia ciconia nest distribution
C Latus, K Kujawa, M Glemnitz
Acta Orn. 35, 97-102, 2000
192000
Morphology of the Lacrimal Gland and Superficial Gland of the Third Eyelid of Roe Deer (Capreolus Capreolus L.).
J Klećkowska-Nawrot, K Marycz, J Czogała, K Kujawa, M Janeczek, ...
Pakistan Veterinary Journal 33 (2), 2013
182013
Influence of land-use change within agricultural landscapes on the abundance and diversity of breeding bird communities
K Kujawa
Functional appraisal of agricultural landscape in Europe, 183-196, 1994
181994
Two doses of BNT162b2 mRNA vaccine in patients after hematopoietic stem cell transplantation: humoral response and serological conversion predictors
M Majcherek, A Matkowska-Kocjan, D Szymczak, M Karasek, A Szeremet, ...
Cancers 14 (2), 325, 2022
172022
Impact of Land-Use and Climate on Biodiversity in an Agricultural Landscape
A Kędziora, K Kujawa, H Gołdyn, J Karg, Z Bernacki, A Kujawa, S Bałazy, ...
Biodiversity Enrichment in a Diverse World, 281-336, 2012
172012
Occurrence of the Red-backed Shrike(Lanius collurio) depends on natural factors and mode of land use in the Quillow catchment, Germany
C Latus, A Schultz, K Kujawa
Biological letters 41 (2), 87-93, 2004
172004
Ground beetles on islands: on the effects of habitat and dispersal
M Zalewski, P Sienkiewicz, K Kujawa, I Hajdamowicz, W Ulrich
Annales Zoologici Fennici 49 (3), 139-151, 2012
162012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20