Obserwuj
Sławomir Kościelak
Sławomir Kościelak
Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Katolicy w protestanckim Gdańsku: od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku
S Kościelak
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
282012
Jezuici w Gdańsku: Od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku
S Kościelak
Gdańskie Towarzystwo Naukowe: Wydawnictwo WAM, 2003
282003
Jezuici w trzech wielkich miastach pruskich w XVI–XVIII w.
S Kościelak
Hereditas Monasteriorum, 155-187, 2013
72013
Dzieje wyznaniowe Gdańska od XVI do początku XIX wieku
S Kościelak
Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2017
52017
Gdańsk XVI–XVIII wieku–bezpieczna przystań dla religijnych uchodźców? Z dziejów koegzystencji międzywyznaniowej w epoce nowożytnej
S Kościelak
Studia Historica Gedanensia 2014 (2014)), 196-216, 2014
52014
Gdańsk XVI–XVIII wieku–bezpieczna przystań dla religijnych uchodźców
S Kościelak
Z dziejów koegzystencji międzywyznaniowej w epoce nowożytnej, 196-215, 0
5
Reformacja w małych miastach województwa pomorskiego. Próba podsumowania
S Kościelak
Zapiski Historyczne (main title). Poswięcone historii Pomorza i krajów …, 2005
42005
Przejawy sekularyzacji i religijność w Gdańsku na przełomie XVIII i XIX w. w świetle relacji pamiętnikarskich i prasowych
S Kościelak
Studia Historica Gedanensia 2016 (2016)), 75-103, 2016
32016
Skład osobowy Kolegium Gdańskiego OO. Jezuitów: XVI-XVIII wiek
S Kościelak
Wydawn. Uniw. Gdańskiego, 2005
32005
Jezuici w Elblągu w XVI-XVIII wieku
S Kościelak
Rocznik Elbląski 19, 2004
32004
Rejestr katolików gdańskich pierwszej połowy XVII wieku. Problem przydatności i wiarygodności ksiąg metrykalnych w badaniach nad stosunkami międzywyznaniowymi w dużym …
S Kościelak
Textus et Studia, 25-45, 2015
22015
Konwertyci elbląscy w świetle jezuickiego Fructus missionis z XVIII wieku
S Kościelak
Rocznik Elbląski 20, 2006
22006
Anglicans, Presbyterians, Quakers and other British Religious Groups in Gdansk in the 17th-18th Centuries
S Kościelak
Saeculum Christianum. Pismo Historyczne 27 (2), 89-102, 2021
12021
Stanisław Hoszowski (1904-1987)
S Kościelak
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020
12020
Od tez Marcina Lutra do kazań Jacoba Heggego. Kościół w Gdańsku w przededniu pierwszych wystąpień reformacyjnych
S Kościelak
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 63 (1), 63-90, 2019
12019
Neuere polnische Forschungen zur Geschichte der Jesuiten im Königlichen und Herzoglichen Preußen
S Kościelak
Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 62, 2018
12018
Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku
S Kościelak
Przeszłość Demograficzna Polski 40 (1), 83-103, 2018
12018
Luteranie, katolicy, kalwiniści w Gdańsku. Bilans konfrontacji i koegzystencji w trzech pierwszych wiekach od wystąpienia Marcina Lutra
S Kościelak
Gdański Rocznik Ewangelicki, 9-25, 2017
12017
Finansowanie kościoła luterańskiego w Gdańsku i na wiejskim terytorium miasta od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku
E Kizik, S Kościelak
Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2017
12017
Azyl kościelny w protestanckim Gdańsku w świetle incydentu z 1700 roku, opisanego w diariuszu syndyka miejskiego Johanna Ernesta von der Lindego
S Kościelak
Studia z Dziejów Państwa i Prawa 19 (1), 109-125, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20