Sławomir Kościelak
Sławomir Kościelak
Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.edu.pl
TitleCited byYear
Jezuici w Gdańsku: od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku
S Kościelak
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2003
152003
Katolicy w protestanckim Gdańsku: od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku
S Kościelak
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
132012
Jezuici w trzech wielkich miastach pruskich w XVI–XVIII w.
S Kościelak
Hereditas Monasteriorum, 155-187, 2013
22013
Reformacja w małych miastach województwa pomorskiego. Próba podsumowania
S Kościelak
Zapiski Historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich 70 (4 …, 2005
22005
Rejestr katolików gdańskich pierwszej połowy XVII wieku. Problem przydatności i wiarygodności ksiąg metrykalnych w badaniach nad stosunkami międzywyznaniowymi w dużym …
S Kościelak
Textus et Studia 4 (4), 25-45, 2017
12017
Finansowanie kościoła luterańskiego w Gdańsku i na wiejskim terytorium miasta od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku
E Kizik, S Kościelak
Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2017
12017
Gdańszczanie w księgach metrykalnych podmiejskich dóbr kościelnych. Problem konwersji, więzi pokrewieństwa i układów familijno-ekonomicznych
S Kościelak
Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2016
12016
Rada Miejska-świecki zwierzchnik luterańskiego Kościoła w nowożytnym Gdańsku
S Kościelak
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015
12015
Kościół i szpital św. Jakuba wobec reformacji. Przemiany w funkcjonowaniu instytucji opiekuńczej w protestanckim Gdańsku
S Kościelak
Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2015
12015
Katholische" Ersatz"-Eliten im protestantischen Danzig an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert
S Kościelak
Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století, 2014
12014
Sprawozdanie z kwerendy w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie w dniach 26-30 VIII 2013 r.
S Kościelak
Hereditas Monasteriorum 3, 2013
12013
Protestanccy prowizorzy klasztoru brygidek w Gdańsku na przełomie XVI i XVII wieku
S Kościelak
Gdański Rocznik Ewangelicki 4, 2010
12010
Rejestr nawróconych na katolicyzm przez księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo z Domu Gdańskiego w Świętym Wojciechu w latach 1715-1726
S Kościelak
Rocznik Gdański 67, 2009
12009
Skład osobowy Kolegium Gdańskiego OO. Jezuitów (XVI-XVIII wiek)
S Kościelak
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005
12005
Od tez Marcina Lutra do kazań Jacoba Heggego. Kościół w Gdańsku w przededniu pierwszych wystąpień reformacyjnych
S Kościelak
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 63, 63-90, 2019
2019
Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku
S Kościelak
Przeszłość Demograficzna Polski 40 (1), 83-103, 2018
2018
Łukasz Myszka, Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście
S Kościelak
Zapiski Historyczne 83 (2), 249-253, 2018
2018
Środowisko gdańskich kalwinistów w połowie XVIII wieku
S Kościelak
Biskup elbląski: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2018
2018
Science and Scholars in the golden age of Gdansk (16th–18th CC)
S Kościelak
Eur J Transl Clin Med 1 (Suppl 3), 1, 2018
2018
Dziedzictwo reformacji w przestrzeni wokół Gdańska: dzieje ewangelickich wspólnot od Żuław po kurort w Sopocie
S Kościelak
Nadbałtyckie Centrum Kultury: Instytucja Kultury Samorządu Województwa …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20