Mariusz Tomasz Kłoda
TytułCytowane przezRok
Absolutorium w spółdzielniach mieszkaniowych. Glosa do wyroku SN z 7.12.2017 r., V CSK 206/17
MT Kłoda
Glosa 1, 2020
2020
Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach
MT Kłoda, K Zacharzewski
https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/IWS_Zacharzewski-K.-K%C5%82oda …, 2019
2019
Podstawowe instytucje prawa handlowego, t. I
MT Kłoda, A Sikorska-Lewandowska, K Zacharzewski
2019
Sprawozdanie z konferencji „Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie drugie - Nadużycia w spółkach"
MT Kłoda, A Sikorska-Lewandowska, K Zacharzewski
Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej, 309-313, 2019
2019
Reprezentacja Polskiej Agencji Kosmicznej po odwołaniu jej Prezesa. Glosa do postanowienia SO w Gdańsku z 2.03.2018 r., VII Pz 11/18
MT Kłoda
Palestra 12, 74-76, 2018
2018
Podstawowe instytucje prawa handlowego
MT Kłoda, A Sikorska-Lewandowska, K Zacharzewski
2018
Sprawozdanie z konferencji „Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie pierwsze”
MT Kłoda, A Sikorska-Lewandowska, K Zacharzewski
Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 2, 263-269, 2018
2018
Naruszenie dóbr osobistych kredytobiorcy jako skutek uchybienia przez bank zasadom przetwarzania danych osobowych. Glosa do wyroku SN z 11.02.2015 r., I CSK 868/14
MT Kłoda
Bezpieczny Bank 2, 159-166, 2016
2016
Prawne kwestie górnictwa w kosmosie
K Czart, MT Kłoda
Urania. Postępy astronomii 3, 44-45, 2016
2016
Problem udzielenia absolutorium komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki komandytowo-akcyjnej
MT Kłoda
Przegląd Prawa Handlowego 12, 2016
2016
Potrzebne regulacje dotyczące własności zasobu kosmicznego
MT Kłoda
Dziennik Gazeta Prawna 202, D8, 2016
2016
Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wytoczenie powództwa na podstawie art. 295 § 1 k.s.h. Glosa do wyroku SN z 24.07.2014 r …
MT Kłoda
Orzecznictwo Sądów Polskich 10, 1345-1359, 2016
2016
Absolutorium dla ustępującego członka zarządu spółdzielni. Glosa do wyroku SN z 15.04.2015 r., IV CSK 452/14
MT Kłoda
Przegląd Sądowy 9, 135-140, 2016
2016
Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa bankowego. Glosa do wyroku SN z 27.06.2014 r., I CSK 548/13
MT Kłoda
Monitor Prawa Bankowego 11, 48-53, 2015
2015
Odwołanie członków zarządu przez walne zgromadzenie spółdzielni w związku z nieudzieleniem absolutorium-brak ograniczenia czasowego.Glosa do wyroku SN z 25.09.2014 r., II CSK …
MT Kłoda
Monitor Prawniczy 22, 1218-1220, 2015
2015
Naruszenie dóbr osobistych klienta banku
MT Kłoda
Rzeczpospolita 246, F4, 2015
2015
Rezygnacja z mandatu członka zarządu spółki z o.o. Glosa do postanowienia SN z 11.07.2014 r., III CZP 36/14
MT Kłoda
Monitor Prawa Bankowego 3, 38-42, 2015
2015
Kłoda: każdy jest kowalem lub grabarzem własnego losu
MT Kłoda, B Solecka
https://www.prawo.pl/student/kloda-kazdy-jest-kowalem-lub-grabarzem-wlasnego …, 2014
2014
Instytucja absolutorium w prawie handlowym
MT Kłoda
Prawo cywilne w świetle obecnej regulacji i pożądanych zmian, 205-217, 2014
2014
Reglamentacja działalności maklerskiej
MT Kłoda
Państwo a gospodarka, 32-42, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20