Obserwuj
Mariusz T. Kłoda
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Regulacja górnictwa kosmicznego w polskiej ustawie o działalności kosmicznej
MTKMT Kłoda, K Malinowska, B Malinowski, M Polkowska, K Malinowska, ...
52021
Ankieta dla profesjonalistów i przedsiębiorców polskiego sektora kosmicznego w sprawie zakresu regulacji i rozwiązań ustawy o działalności kosmicznej oraz jej wyniki
K Hopej, MT Kłoda, K Malinowska, B Malinowski, M Polkowska
Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 28-60, 2021
32021
Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019
K Zacharzewski, MT Kłoda
3*2019
Polskie prawo kosmiczne–wyzwania i kompromisy.
MT Kłoda, K Malinowska, B Malinowski, M Polkowska
Przeglad Sejmowy 170 (3), 2022
22022
przegląd projektów prawa stanowe-go USA dotyczących badań nad wykorzystaniem technologii blockchain w elek-cjach państwowych
MT Kłoda, SZ Ameryki
Przegląd Sejmowy, 159, 2020
22020
Wstęp do prawa zasobów kosmicznych
MT Kłoda
Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 7, 57-62, 2020
22020
Problem udzielenia absolutorium komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki komandytowo-akcyjnej,"
MT Kłoda
Przegląd Prawa Handlowego 12, 33-38, 2016
22016
Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych krajach, Warszawa 2019; document available on the website of the Institute of Justice
K Zacharzewski, MT Kłoda
2
Survey for Polish Space Law: its a good time to create Polish Space Law Act
K Malinowska, M Polkowska, B Malinowski, MT Kłoda
2
Japońska ustawa o górnictwie kosmicznym. Przegląd regulacji
MT Kłoda
Ad Astra. Program nad astropolityką i prawem kosmicznym, 32-36, 2022
12022
Ocena realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicznej
T Noga, MT Kłoda
Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 61-82, 2022
12022
Zielona Księga Polskiego Prawa Kosmicznego Rozdział 1. Przedmiot regulacji ustawowej
K Malinowska, M Polkowska, J Szlachetko, K Hopej, MT Kłoda, ...
Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 1-10, 2022
12022
Stany Zjednoczone Ameryki: przegląd projektów prawa stanowego USA dotyczących badań nad wykorzystaniem technologii blockchain w elekcjach państwowych
MT Kłoda
Przegląd Sejmowy, 251-259, 2020
12020
Glosa do wyroku SN z 24.07. 2014 r
MT Kłoda
II CSK 627, 13, 0
1
Podstawowe instytucje prawa handlowego. Wydanie III, poprawione i uzupełnione
K ZACHARZEWSKI, A Sikorska-Lewandowska, M Kłoda
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2023
2023
Sprawozdanie z konferencji „Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie trzecie” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 10 marca 2023 r.)
A Sikorska-Lewandowska, MT Kłoda, A Moszyńska
Studia Iuridica Toruniensia 33 (2), 327-332, 2023
2023
The Polish Model of a Limited Joint-Stock Partnership in Comparison with Other European Legal Systems
A Moszyńska, A Sikorska-Lewandowska, MT Kłoda
European Company and Financial Law Review 20 (5-6), 866-886, 2023
2023
Aktualne prace Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej nad materią tak zwanego górnictwa kosmicznego
A Misztal, MT Kłoda
Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 1-5, 2023
2023
Uzyskanie licencji na poszukiwanie i wykorzystywanie zasobów kosmicznych przez spółkę ispace, inc.
M Kłoda
Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 23-24, 2023
2023
Podstawowe instytucje prawa handlowego
K Zacharzewski, A Sikorska-Lewandowska, MT Kłoda
Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu, 2023
2023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20