Mariusz Tomasz Kłoda
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach
K Zacharzewski, MT Kłoda
https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/IWS_Zacharzewski-K.-K%C5%82oda …, 2019
2*2019
Problem udzielenia absolutorium komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki komandytowo-akcyjnej
MT Kłoda
Przegląd Prawa Handlowego 12, 2016
22016
Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości : komentarz
MT Kłoda, A Sikorska-Lewandowska
2021
Wstęp do prawa zasobów kosmicznych
MT Kłoda
Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 7, 57-62, 2020
2020
Stany Zjednoczone Ameryki: przegląd projektów prawa stanowego USA dotyczących badań nad wykorzystaniem technologii blockchain w elekcjach państwowych
MT Kłoda
Przegląd Sejmowy 4, 251-259, 2020
2020
Problem wyłączenia pisemnego głosowania w sprawach absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
MT Kłoda
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2, 26-31, 2020
2020
Reklama kosmiczna jako zagadnienie nie całkiem science fiction
MT Kłoda
Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1, 26-29, 2020
2020
Rozstrzyganie sprawy absolutorium w spółdzielniach mieszkaniowych : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7.12.2017 r., V CSK 206/17
MT Kłoda
Glosa 1, 26-32, 2020
2020
Podstawowe instytucje prawa handlowego. T. 1
K Zacharzewski, A Sikorska-Lewandowska, MT Kłoda
2019
Sprawozdanie z konferencji "Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie drugie - Nadużycia w spółkach", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5 kwietnia 2019 r.
K Zacharzewski, A Sikorska-Lewandowska, MT Kłoda
Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 1, 309-313, 2019
2019
Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2 marca 2018 r., VII PZ 11/18
MT Kłoda
Palestra 12, 74-76, 2018
2018
Podstawowe instytucje prawa handlowego. T. 1
K Zacharzewski, A Sikorska-Lewandowska, MT Kłoda
2018
Sprawozdanie z konferencji "Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie pierwsze" (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 13 kwietnia 2018 r.)
K Zacharzewski, A Sikorska-Lewandowska, MT Kłoda
Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 2, 263-269, 2018
2018
Naruszenie dóbr osobistych kredytobiorcy jako skutek uchybienia przez bank zasadom przetwarzania danych osobowych
MT Kłoda
Bezpieczny Bank 2, 159-166, 2016
2016
Potrzebne regulacje dotyczące własności zasobu kosmicznego
MT Kłoda
Dziennik Gazeta Prawna 202, D8, 2016
2016
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 lipca 2014 r. II CSK 627/13
MT Kłoda
Orzecznictwo Sądów Polskich 10, 1355-1359, 2016
2016
Absolutorium dla ustępującego członka zarządu spółdzielni : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.04.2015 r. (IV CSK 452/14)
MT Kłoda
Przegląd Sądowy 9, 135-140, 2016
2016
Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa bankowego : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2014 r. (I CSK 548/13)
MT Kłoda
Monitor Prawa Bankowego 11, 48-53, 2015
2015
Odwołanie członków zarządu przez walne zgromadzenie spółdzielni w związku z nieudzieleniem absolutorium - brak ograniczenia czasowego : glosa do wyroku SN z 25.9.2014 r., II …
MT Kłoda
Monitor Prawniczy 22, 1218-1220, 2015
2015
Naruszenie dóbr osobistych klienta banku
MT Kloda
Rzeczpospolita 246, F4, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20