Obserwuj
Mariusz Tomasz Kłoda
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ankieta dla profesjonalistów i przedsiębiorców polskiego sektora kosmicznego w sprawie zakresu regulacji i rozwiązań ustawy o działalności kosmicznej oraz jej wyniki
K Hopej, MT Kłoda, K Malinowska, B Malinowski, M Polkowska
Ad Astra. Program nad astropolityką i prawem kosmicznym, 28-60, 2021
22021
Regulacja górnictwa kosmicznego w polskiej ustawie o działalności kosmicznej
MTKMT Kłoda, K Malinowska, B Malinowski, M Polkowska, K Malinowska, ...
22021
Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019
K Zacharzewski, MT Kłoda
2*2019
Problem udzielenia absolutorium komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki komandytowo-akcyjnej,"
MT Kłoda
Przegląd Prawa Handlowego 12, 33-38, 2016
22016
Zielona Księga Polskiego Prawa Kosmicznego Rozdział 1. Przedmiot regulacji ustawowej
K Malinowska, M Polkowska, J Szlachetko, K Hopej, MT Kłoda, ...
Ad Astra. Program nad astropolityką i prawem kosmicznym, 1-10, 2022
12022
Polskie prawo kosmiczne–wyzwania i kompromisy.
MT Kłoda, K Malinowska, B Malinowski, M Polkowska
Przeglad Sejmowy 170 (3), 2022
2022
Udostępnienie informacji publicznej przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej
MT Kłoda
Ad Astra. Program nad astropolityką i prawem kosmicznym, 44-45, 2022
2022
Zielona księga polskiego prawa kosmicznego: Rozdział 2. Definicje w obcym prawie kosmicznym (analiza porównawcza) i propozycje rozwiązań dla polskiego prawa kosmicznego
K Malinowska, MT Kłoda, B Malinoski, K Hopej, J Szlachetko, ...
Ad Astra. Program nad astropolityką i prawem kosmicznym, 46-60, 2022
2022
Ocena realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicznej
T Noga, MT Kłoda
Ad Astra. Program nad astropolityką i prawem kosmicznym, 61-82, 2022
2022
Ocena realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicznej: raport
T Noga, M Kłoda
Ad Astra: program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022
2022
Polskie zasoby na orbicie geostacjonarnej i ich wykorzystanie na potrzeby bezpieczeństwa państwa
M Kłoda
Ad Astra. Program nad astropolityką i prawem kosmicznym, 4-9, 2022
2022
Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości : komentarz
MT Kłoda, A Sikorska-Lewandowska
2021
Stany Zjednoczone Ameryki: przegląd projektów prawa stanowego USA dotyczących badań nad wykorzystaniem technologii blockchain w elekcjach państwowych
MT Kłoda
Przegląd Sejmowy, 251-259, 2020
2020
Problem wyłączenia pisemnego głosowania w sprawach absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
MMT Kłoda
2020
Wstęp do prawa zasobów kosmicznych
MT Kłoda
Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 7, 57-62, 2020
2020
Reklama kosmiczna jako zagadnienie nie całkiem science fiction
MT Kłoda
Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1, 26-29, 2020
2020
Rozstrzyganie sprawy absolutorium w spółdzielniach mieszkaniowych : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7.12.2017 r., V CSK 206/17
MT Kłoda
Glosa 1, 26-32, 2020
2020
Podstawowe instytucje prawa handlowego. T. 1
K Zacharzewski, A Sikorska-Lewandowska, MT Kłoda
2019
Sprawozdanie z konferencji "Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie drugie - Nadużycia w spółkach", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5 kwietnia 2019 r.
K Zacharzewski, A Sikorska-Lewandowska, MT Kłoda
Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 1, 309-313, 2019
2019
Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2 marca 2018 r., VII PZ 11/18
MT Kłoda
Palestra 12, 74-76, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20