Mariusz Tomasz Kłoda
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wstęp do prawa zasobów kosmicznych
MT Kłoda
Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 7, 57-62, 2020
2020
Stany Zjednoczone Ameryki: przegląd projektów prawa stanowego USA dotyczących badań nad wykorzystaniem technologii blockchain w elekcjach państwowych
MT Kłoda
Przegląd Sejmowy 4, 251-259, 2020
2020
Problem wyłączenia pisemnego głosowania w sprawach absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
MT Kłoda
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2, 26-31, 2020
2020
Reklama kosmiczna jako zagadnienie nie całkiem science fiction
MT Kłoda
Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1, 26-29, 2020
2020
Absolutorium w spółdzielniach mieszkaniowych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7.12.2017 r., V CSK 206/17
M Kłoda
Glosa 1, 26-32, 2020
2020
Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach
M Kłoda, K Zacharzewski
https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/IWS_Zacharzewski-K.-K%C5%82oda …, 2019
2019
Podstawowe instytucje prawa handlowego
MT Kłoda, A Sikorska-Lewandowska, K Zacharzewski
2019
Sprawozdanie z konferencji „Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie drugie - Nadużycia w spółkach"
MT Kłoda, A Sikorska-Lewandowska, K Zacharzewski
Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 1, 309-313, 2019
2019
Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2 marca 2018 r., VII Pz 11/18 [reprezentacja Polskiej Agencji Kosmicznej po odwołaniu jej Prezesa]
M Kłoda
Palestra 12, 74-76, 2018
2018
Podstawowe instytucje prawa handlowego
MT Kłoda, A Sikorska-Lewandowska, K Zacharzewski
2018
Sprawozdanie z konferencji „Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie pierwsze”
MT Kłoda, A Sikorska-Lewandowska, K Zacharzewski
Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 2, 263-269, 2018
2018
Naruszenie dóbr osobistych kredytobiorcy jako skutek uchybienia przez bank zasadom przetwarzania danych osobowych
MT Kłoda
Bezpieczny Bank 2, 159-166, 2016
2016
Problem udzielenia absolutorium komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki komandytowo-akcyjnej
MT Kłoda
Przegląd Prawa Handlowego 12, 2016
2016
Potrzebne regulacje dotyczące własności zasobu kosmicznego
MT Kłoda
Dziennik Gazeta Prawna 202, D8, 2016
2016
Spółki kapitałowe - odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - wytoczenie powództwa na podstawie art. 295 § 1 k.s.h. Glosa do …
MT Kłoda
Orzecznictwo Sądów Polskich 10, 1355-1359, 2016
2016
Absolutorium dla ustępującego członka zarządu spółdzielni Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.04.2015 r., (IV CSK 452/14)
MT Kłoda
Przegląd Sądowy 9, 135-140, 2016
2016
Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa bankowego – glosa do wyroku SN z 27 czerwca 2014 r. (I CSK 548/13)
MT Kłoda
Monitor Prawa Bankowego 11, 48-53, 2015
2015
Odwołanie członków zarządu przez walne zgromadzenie spółdzielni w związku z nieudzieleniem absolutorium – brak ograniczenia czasowego – glosa – II CSK 704/13
MT Kłoda
Monitor Prawniczy 22, 1218-1220, 2015
2015
Naruszenie dóbr osobistych klienta banku
MT Kloda
Rzeczpospolita 246, F4, 2015
2015
Rezygnacja z mandatu członka zarządu spółki z o.o. – glosa do postanowienia SN z 11 lipca 2014 r. (III CZP 36/14)
MT Kłoda
Monitor Prawa Bankowego 3, 38-42, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20