Obserwuj
Otapowicz Dorota
Otapowicz Dorota
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dysphagia in children with infantile cerebral palsy
D Otapowicz, W Sobaniec, B Okurowska-Zawada, B Artemowicz, ...
Advances in medical sciences 55 (2), 222-227, 2010
692010
Quality of life in children and adolescents with cerebral palsy and myelomeningocele
B Okurowska-Zawada, W Kułak, D Otapowicz, D Sienkiewicz, ...
Pediatric Neurology 45 (3), 163-168, 2011
362011
Rozwój mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a występowanie upośledzenia umysłowego
D Otapowicz, K Sendrowski, A Waś, M Cholewa
Neurologia Dziecięca 20 (41), 65-71, 2011
172011
Severity of dysarthric speech in children with infantile cerebral palsy in correlation with the brain CT and MRI.
D Otapowicz, W Sobaniec, W Kułak, K Sendrowski
Advances in Medical Sciences (De Gruyter Open) 52, 2007
172007
Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
D Otapowicz, W Kułak, W Sobaniec
Neurologia Dziecięca 11 (22), 49-58, 2002
172002
Time of cooing appearance and further development of speech in children with cerebral palsy
D Otapowicz, W Sobaniec, W Kułak, B Okurowska-Zawada
Rocz Akad Med Bialymst 50 (Supl 1), 78-81, 2005
162005
An age and gender dependency of metabolite concentrations in basal ganglia in children with spastic diplegia: proton magnetic resonance spectroscopy study
W Kulak, W Sobaniec, J Śmigielska-Kuzia, B Kubas, B Zawada, ...
Journal of child neurology 24 (1), 73-79, 2009
122009
Dyzartryczne zaburzenia mowy w korelacji z obrazem klinicznym mózgowego porażenia dziecięcego
W Sobaniec, D Otapowicz, B Okurowska-Zawada
Neurologia Dziecięca 17 (34), 29-35, 2008
112008
Niepełnosprawność a jakość życia rodziny
D Otapowicz, A Sakowicz-Boboryko, D Wyrzykowska-Koda
Pogranicze. Studia Społeczne 28, 2016
92016
Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i stosowane metody rehabilitacji
B Okurowska-Zawada, W Sobaniec, W Kułak, K Sendrowski, D Otapowicz
Neurologia Dziecięca 17 (33), 31-38, 2008
92008
Ocena wpływu metody Biofeedback na obraz EEG oraz funkcje poznawcze u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
W Sobaniec, R Bobrowski, D Otapowicz, W Kułak, S Sobaniec
Neurologia dziecięca 14 (28), 25-32, 2005
72005
Czy to autyzm? Trudności w diagnozie
A Waś, P Sobaniec, B Kiryluk, K Sendrowski, D Otapowicz
Neurologia Dziecięca 20 (41), 105-110, 2011
52011
Stymulacja rozwoju psychoruchowego u dzieci z zespołem Downa - założenia teoretyczne i praktyczne
WS B. Olchowik, J. Śmigielska-Kuzia, D. Otapowicz
Klinika Pediatryczna 18, 69-72, 2010
52010
Wyniki badania jakości życia dzieci z padaczką
B Artemowicz, D Otapowicz, W Sobaniec, L Zabielska, K Łojko, ...
Neurologia Dziecięca 12 (23), 21-28, 2003
52003
Osoby z niepełnosprawnością w izolacji penitencjarnej–pozór a/i rzeczywistość
A Sakowicz-Boboryko, D Otapowicz, D Wyrzykowska-Koda
Resocjalizacja Polska, 93-112, 2018
32018
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej–przykład współpracy interdyscyplinarnej
B Olchowik, D Otapowicz, A Waś, Z Niewińska, A Jakubiuk-Tomaszuk, ...
Neurol Dziec 20, 159-162, 2011
32011
Porażenie nerwu twarzowego w praktyce lekarza pediatry
DO B.Okurowska-Zawada, W. Kułak, B. Olchowik
Klinika Pediatryczna 18, 14-22, 2010
32010
Czy możemy pomóc dziecku nadpobudliwemu? Sposoby leczenia ADHD
B Kiryluk, A Waś, D Otapowicz, K Sendrowski
Neurologia Dziecięca 20 (41), 111-114, 2011
22011
Wykorzystanie twórczej aktywności ruchowej w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
BK D. Otapowicz, W. Sobaniec, B. Okurowska-Zawada, M. Busłowicz, M. Cholewa ...
Klinika Pediatryczna 18, 38-41, 0
2*
Bariery w edukacji osób z autyzmem
D Otapowicz
Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, red. nauk. Anna Karpińska …, 2021
12021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20