Jacek Alenowicz
Jacek Alenowicz
Politechnika Gdańska
Brak zweryfikowanego adresu e-mail - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014
362014
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, J Alenowicz, B Dołżycki, M Jaczewski, ...
GDDKiA, 2013
182013
Recent laboratory research on unpaved road behaviour
J Alenowicz, E Dembicki
Geotextiles and Geomembranes 10 (1), 21-34, 1991
151991
New polish catalogue of typical flexible and semi-rigid pavements
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
MATEC Web of Conferences 122, 04002, 2017
102017
Determination of frictional properties of geotextiles
E Dembicki, J Alenowicz
Geotextiles and Geomembranes 6 (4), 307-314, 1987
91987
Influence of geotextile on bearing capacity of two-layer subsoil
E Dembicki, JM Alenowicz
Construction and Building Materials 4 (1), 49-52, 1990
81990
Zastosowania i funkcje geosyntetyków w budowie dróg
J Alenowicz
Cz 2, 82-87, 2009
72009
Structural design of concrete block pavement structures for polish conditions
J Judycki, J Alenowicz, W Cyske
Gdansk: Technical University of Gdansk, 365-374, 1996
71996
Nieład i brak spójności w polskiej terminologii nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, J Alenowicz, B Dołżycki, M Pszczoła
Drogownictwo, 351-358, 2012
32012
Czym jest obecnie „destrukt asfaltowy”? Zmiany w normie EN 13108-8
J Alenowicz
Drogownictwo, 2017
22017
Badania i ocena właściwości granulatu asfaltowego stosowanego w recyklingu na gorąco w otaczarkach
J Alenowicz
Drogownictwo, 26-34, 2019
12019
Nośność podłoża gruntowego w projektowaniu konstrukcji nawierzchni. Grupy nośności podłoża
J Alenowicz, B Dołżycki, P Jaskuła
Magazyn Autostrady, 2017
12017
Opracowanie nowego „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, M Jaczewski, D Ryś, J Alenowicz, ...
Budownictwo i Architektura 13 (4), 2014
12014
Propozycja zmian terminologii drogowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych i jej zastosowanie w nowym katalogu
J Judycki, J Alenowicz, B Dołżycki, P Jaskuła, M Pszczoła
Drogownictwo, 405-410, 2012
12012
Zastosowanie geosyntetyków w nawierzchniach drogowych
J Alenowicz
Inżynieria Morska i Geotechnika, 223-229, 2010
12010
Specyfikacje geosyntetyków stosowanych w podbudowach nawierzchni drogowych
J Alenowicz
Magazyn Autostrady, 80--83, 2010
12010
Dobrze dobrany geosyntetyk ma właściwości adekwatne do funkcji
J Alenowicz
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 76-80, 2009
12009
Zastosowanie metody Girouda i Noiraya do obliczania nosnosci drogi rolniczej wzmocnionej geosyntetykami w warunkach zulawskich
A Olchawa, J Alenowicz
Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych 19 (1), 251-263, 1996
11996
Minimizing Reflection and Frost Heave Crackings in Flexible and Semi-rigid Road Pavements
J Alenowicz, R Kekäläinen, E Ehrola
University of Oulu, Road and Traffic Laboratory, 1990
11990
Uwarunkowania dotyczące zawartości granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych produkowanych na gorąco w otaczarkach cyklicznych
J Alenowicz
Magazyn Autostrady, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20