Urszula Kąkol
Urszula Kąkol
Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania
Verified email at wz.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki, U Kąkol, M Marczewski, K Rostek, ...
edu-Libri, 2016
362016
Systematyka organizacji o strukturze sieciowej w obszarze logistyki społecznej
U Kąkol, A Kosieradzka
Logistyka, 7633--7642, CD2, 2015
42015
Metody analizy i oceny ryzyka stosowane w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminnym
U Kąkol, M Marczewski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2017
32017
Koncepcja metodyki analizy i oceny dla zagrożeń oraz ryzyka z perspektywy administracji centralnej
U Kąkol, J Smagowicz, A Uklańska
Studia i Materiały" Miscellanea Oeconomicae" 2017 (4), 2017
32017
Wyniki badań dotyczących" Metod analizy i oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego na poziomie centralnym"
U Kąkol, M Marczewski
Studia i Materiały" Miscellanea Oeconomicae", 2016
22016
Propozycja modelu kompleksowej oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, U Kąkol
Logistyka, 776--785, 2014
22014
The Development of Production Management Concepts
A Kosieradzka, U Kąkol, A Krupa
Foundations of Management 3 (2), 55-74, 2011
22011
Methodology for the preparation of rescue plans–a Polish case study
G Kunikowski, A Kosieradzka, U Kąkol
Disaster Prevention and Management: An International Journal, 2019
12019
Wyniki badań dotyczących „Metody analizy i oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym i wojewódzkim (bottom-up wobec poziomu gminnego)”
U Kąkol, A Uklańska
Studia i Materiały" Miscellanea Oeconomicae" 2017 (4), 2017
12017
ADAPTATION OF CIVIL PLANNING AND CRISIS MANAGEMENT PRACTICES BASED ON HOFSTEDE'S CULTURAL DIMENSIONS MODEL.
U KĄKOL, M Kisilowski, G Kunikowski, A UKLAŃSKA
Management Research & Practice 10, 2018
2018
Metoda oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym w jednostkach administracji terytorialnej
U Kąkol, A Kosieradzka, A Uklańska
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
2018
Advanced Risk Assessment Methodology in Public Crisis Management
U Kąkol, A Kosieradzka, M Marczewski, K Rostek, J Smagowicz, ...
Warsaw University of Technology. Faculty of Management, 2017
2017
Diagnoza stanu planowania cywilnego w Polsce i na świecie
G Kunikowski, M Kisilowski, U Kąkol, A Uklańska
The Department of Business Informatics, 2016
2016
Rekomendowane zarządzanie komunikacją w centrach zarządzania kryzysowego
U Kąkol, A Uklańska, M Marczewski
Studia i Materiały" Miscellanea Oeconomicae", 2016
2016
Optymalizacja organizacji i zarządzania w policji–konkluzje prac zespołu badawczego Politechniki Warszawskiej
T Krupa, Z Banaszak, I Głażewska, U Kąkol, A Kosieradzka, W Kotarba, ...
Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS, 2013
2013
Identification of the areas of the production knowledge in standardized work documentation
W Izdebski, U Kąkol, J Smagowicz
Witebski Narodowy Uniwersytet Techniczny, 2013
2013
Ocena skuteczności stosowanych metod zarządzania w policji
W Kotarba, A Kosieradzka, I Głażewska, U Kąkol
Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS, 2013
2013
Rekomendacje w zakresie doskonalenia zarządzania strukturami organizacyjnymi policji
W Kotarba, A Kosieradzka, I Głażewska, U Kąkol
Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS, 2013
2013
Количественные характеристики элементов стандартизированных рабочих листов
В Издэбски, У Конколь, Ю Смагович, W Izdebski, U Kąkol, J Smagowicz
Вестник Витебского государственного технологического университета, 2013
2013
The Quantitative Characteristics of the Elements of Standardized Work Sheet
W Izdebski, U Kąkol, J Smagowicz
Vestnik of Vitebsk State Technological University, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20