Agata Austen
Agata Austen
Zweryfikowany adres z ue.katowice.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Efektywność sieci publicznych: podejście wielopoziomowe
A Austen-Tynda, A Austen-Tynda
Wydawnictwo CH Beck, 2014
432014
The role of public service motivation and organizational culture for organizational commitment
A Austen, B Zacny
Management 19 (2), 21, 2015
342015
Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia: wyniki badań empirycznych
A Frączkiewicz-Wronka, A Austen
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 9-28, 2011
212011
Odpływ profesjonalistów medycznych-postulowane narzędzia jego ograniczenia
A Frączkiewicz-Wronka, A Austen, M Majowska
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 11-28, 2008
122008
In Search of Network Sustainability: A Multi-Level Perspective on the Paradox of Cooperation and Competition in Networks
A Agata
Sustainability 10 (7), 2018
112018
Znaczenie interesariuszy dla zarządzania organizacjami publicznymi [w:] A
A Austen, W Czakon
Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną …, 2012
112012
Pomiar efektywności w organizacjach ochrony zdrowia
A Austen
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 100-131, 2010
92010
Decoupling between policy and practice through the lens of sensemaking and sensegiving
A Austen
Management 20 (1), 225, 2016
82016
Menedżerowie personalni w międzyorganizacyjnych sieciach
AA A.Frączkiewicz-Wronka
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1, 29-50, 2012
82012
Menedżerowie personalni w międzyorganizacyjnych sieciach. Studium organizacji publicznej
A Frączkiewicz–Wronka, A Austin
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1, 29-50, 2012
82012
Public relations w jednostce samorządu terytorialnego
A Adamus-Matuszyńska, A Austen
CH Beck, Warszawa, 2011
82011
Przywództwo w ochronie zdrowia
A Frączkiewicz-Wronka, A Austen-Tynda
Idee i instrumenty 228, 2009
82009
An empirical research on the leadership and effectiveness in public healthcare organizations: Lesson from transition economy
A Fraczkiewicz-Wronka, A Austen, M Wronka
Journal of US-China Public Administration 7 (2), 1-15, 2010
72010
Menedżerowie w organizacjach publicznych–w kierunku zwiększania zatrudnialności
A Frączkiewicz-Wronka, A Austen
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 27-41, 2015
62015
Efektywność przywództwa w organizacji publicznej
A Austen
Organizacja i zarządzanie 4 (12), 25-42, 2010
62010
Nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu
A Austen
Znaczenie koncepcji sieci dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej …, 2007
62007
Znaczenie interesariuszy dla zarządzania organizacjami publicznymi,[in:] A. Frączkiewicz-Wronka
A Austen, W Czakon
Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, 2012
52012
Przywództwo zorientowane na relacje z interesariuszami: wyniki badań empirycznych
A Austen
Współczesne Zarządzanie= Contemporary Management Quarterly, 2010
52010
Zarządzanie wiedzą w systemie ochrony zdrowia-wykorzystanie technologii informacyjnych,[w:] J
A Frączkiewicz-Wronka, A Austen
Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu …, 2008
52008
Przeobrażenia w organizacjach
A Frączkiewicz-Wronka, A Austen
Narzędzia New Public Management, w: A. Potocki (red), Społeczne aspekty …, 2007
52007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20