Bogumiła Marta Powichrowska
Bogumiła Marta Powichrowska
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Verified email at wse.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Od zarządzania wiedzą do zarządzania w kolorze turkusu
B Powichrowska
Przedsiębiorstwo & Finanse, 95-104, 2018
62018
Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy
B Powichrowska
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, 2011
62011
Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy
B Powichrowska
Wybrane problemy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, Poland, 2013
42013
Model gospodarowania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach
B Powichrowska
Organizacja oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Powichrowska …, 2011
42011
Model gospodarowania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach,[w:] Organizacja oparta na wiedzy
B Powichrowska
Materiały do studiowania, red. B. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna …, 2011
42011
Uwarunkowanie techniczne,[w:] Poskrobko B.(red.)
B Powichrowska, A Demianowicz
Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, 152-168, 2005
42005
Trendy na rynku nieruchomości z perspektywy podlaskich deweloperów
B Powichrowska, A Prokopiuk
Świat Nieruchomości, 25-31, 2019
32019
Możliwości i bariery budowania marki miejskiego obszaru funkcjonalnego–studium przypadku
E Glińska, B Powichrowska, E Sidorczuk-Pietraszko
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (4, cz. 3 Nowe trendy w zarządzaniu …, 2016
32016
Kształtowanie wiedzy w przedsiębiorstwie,[w:] Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy
B Powichrowska
Powichrowska (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, 2011
22011
Konflikty w przedsiębiorstwach rodzinnych jako wyraz kryzysu w zarządzaniu
B Powichrowska, M Wojtas
Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania …, 2017
12017
Podsumowanie realizacji projektu" Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy"
B Powichrowska
Ekonomia i Środowisko, 299-300, 2013
2013
W kierunku gospodarki elektronicznej–wyzwania, narzędzia, dobre praktyki
BM Powichrowska
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12