Mariusz Kłonica
Mariusz Kłonica
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Verified email at pollub.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparative analysis of energetic properties of Ti6Al4V titanium and EN-AW-2017A (PA6) aluminum alloy surface layers for an adhesive bonding application
MP Kwiatkowski, M Kłonica, J Kuczmaszewski, S Satoh
Ozone: science & engineering 35 (3), 220-228, 2013
382013
Polyamide 6 surface layer following ozone treatment
M Kłonica, J Kuczmaszewski, MP Kwiatkowski, J Ozonek
International Journal of Adhesion and Adhesives 64, 179-187, 2016
352016
Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu
M Kłonica, J Kuczmaszewski, K Zaleski, J Matuszak, P Pieśko, ...
Politechnika Lubelska, 2015
252015
Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle
M Kłonica, J Kuczmaszewski
Advances in Science and Technology. Research Journal 11 (1), 2017
212017
Trochoidal milling and neural networks simulation of magnesium alloys
I Zagórski, M Kulisz, M Kłonica, J Matuszak
Materials 12 (13), 2070, 2019
182019
Rola strategii pomiarów topografii powierzchni w ocenie wybranych parametrów chropowatości
B Kamieńska-Krzowska, M Kłonica
Mechanik 87 (8-9CD1), 138-145, 2014
162014
Ocena porównawcza właściwości energetycznych warstwy wierzchniej stopu tytanu
M Kłonica, J Kuczmaszewski, J Ozonek
Inżynieria materiałowa 30 (5), 396-399, 2009
152009
The influence of temperature gradient thermal shock cycles on the interlaminar shear strength of fibre metal laminate composite determined by the short beam test
A Kubit, T Trzepiecinski, M Kłonica, M Hebda, M Pytel
Composites Part B: Engineering 176, 107217, 2019
122019
Measurements of forces and selected surface layer properties of AW-7075 aluminum alloy used in the aviation industry after abrasive machining
J Matuszak, M Kłonica, I Zagórski
Materials 12 (22), 3707, 2019
122019
Statistical analyses of selected maintenance parameters of vehicles of road transport companies
J Caban, P Droździel, L Krzywonos, I Rybicka, B Šarkan, J Vrábel
Advances in Science and Technology. Research Journal 13 (1), 2019
122019
Effect of the AWJM method on the machined surface layer of AZ91D magnesium alloy and simulation of roughness parameters using neural networks
I Zagórski, M Kłonica, M Kulisz, K Łoza
Materials 11 (11), 2111, 2018
122018
Impact of thermal fatigue on Young’s modulus of epoxy adhesives
M Kłonica
Advances in Science and Technology. Research Journal 9 (28), 2015
112015
Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym. Inżynieria powierzchni. Wybrane zagadnienia
M Kłonica, J Kuczmaszewski
Antoszewskiego–Wydawnictwo PŚk, Kielce, 2011
102011
Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączeń klejowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu
M Kłonica, J Kuczmaszewski
Technologia i Automatyzacja Montażu, 45-48, 2011
92011
Effect of a Notch on Impact Resistance of the Epidian 57/Z1 Epoxy Material after" Thermal Shock"
M Kłonica, J Kuczmaszewski, S Samborski
Solid State Phenomena 240, 161-167, 2016
82016
Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints
M Kłonica
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 393 (1), 012041, 2018
62018
Comparative analysis of effect of thermal shock on adhesive joint strength
M Kłonica
Advances in Science and Technology Research Journal 10 (32), 263--268, 2016
62016
Ozonowanie jako metoda aktywowania warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych w operacjach klejenia
M Kłonica, J Kuczmaszewski
Technologia i Automatyzacja Montażu (2), 38-46, 2011
62011
ZASTOSOWANIE PROCESU OZONOWANIA DO MODYFIKACJI WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNYCH WARSTWY WIERZCHNIEJ POLIAMIDU PA6 THE USE OF OZONATION PROCESS TO MODIFY ENERGETIC PROPERTIES PA6 …
M Kwiatkowski, M Kłonica, J Kuczmaszewski, J Ozonek
PUtt LAT PO WST PIE ill DO, 71, 0
6
Experimental Study on Static and Dynamic Fracture Toughness of Cured Epoxy Resins
J Skoczylas, S Samborski, M Kłonica
Advances in Science and Technology. Research Journal 13 (1), 2019
52019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20