Mariusz Kłonica
Mariusz Kłonica
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Verified email at pollub.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Polyamide 6 surface layer following ozone treatment
M Kłonica, J Kuczmaszewski, MP Kwiatkowski, J Ozonek
International Journal of Adhesion and Adhesives 64, 179-187, 2016
352016
Comparative analysis of energetic properties of Ti6Al4V titanium and EN-AW-2017A (PA6) aluminum alloy surface layers for an adhesive bonding application
MP Kwiatkowski, M Kłonica, J Kuczmaszewski, S Satoh
Ozone: science & engineering 35 (3), 220-228, 2013
352013
Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu
M Kłonica, J Kuczmaszewski, K Zaleski, J Matuszak, P Pieśko, ...
Politechnika Lubelska, 2015
242015
Ocena porównawcza właściwości energetycznych warstwy wierzchniej stopu tytanu
M Kłonica, J Kuczmaszewski, J Ozonek
Inżynieria materiałowa 30 (5), 396-399, 2009
192009
Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle
M Kłonica, J Kuczmaszewski
Advances in Science and Technology Research Journal 11, 2017
182017
Rola strategii pomiarów topografii powierzchni w ocenie wybranych parametrów chropowatości
B Kamieńska-Krzowska, M Kłonica
Mechanik 87 (8-9CD1), 138-145, 2014
162014
Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączeń klejowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu
M Kłonica, J Kuczmaszewski
Technologia i Automatyzacja Montażu, 45-48, 2011
122011
Impact of thermal fatigue on Young’s modulus of epoxy adhesives
M Kłonica
Advances in Science and Technology. Research Journal 9 (28), 2015
102015
Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym. Inżynieria powierzchni. Wybrane zagadnienia
M Kłonica, J Kuczmaszewski
Antoszewskiego–Wydawnictwo PŚk, Kielce, 2011
102011
Trochoidal milling and neural networks simulation of magnesium alloys
I Zagórski, M Kulisz, M Kłonica, J Matuszak
Materials 12 (13), 2070, 2019
72019
Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization
M Kłonica, J Kuczmaszewski, MP Kwiatkowski, S Satoh
Proceedings of the 21-st Annual Conference on Ozone Science and Technology …, 2012
72012
ZASTOSOWANIE PROCESU OZONOWANIA DO MODYFIKACJI WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNYCH WARSTWY WIERZCHNIEJ POLIAMIDU PA6 THE USE OF OZONATION PROCESS TO MODIFY ENERGETIC PROPERTIES PA6 …
M Kwiatkowski, M Kłonica, J Kuczmaszewski, J Ozonek
PUtt LAT PO WST PIE ill DO, 71, 0
7
Effect of a Notch on Impact Resistance of the Epidian 57/Z1 Epoxy Material after" Thermal Shock"
M Kłonica, J Kuczmaszewski, S Samborski
Solid State Phenomena 240, 161-167, 2016
62016
Ozonowanie jako metoda aktywowania warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych w operacjach klejenia
M Kłonica, J Kuczmaszewski
Technologia i Automatyzacja Montażu (2), 38-46, 2011
62011
Effect of the AWJM method on the machined surface layer of AZ91D magnesium alloy and simulation of roughness parameters using neural networks
I Zagórski, M Kłonica, M Kulisz, K Łoza
Materials 11 (11), 2111, 2018
52018
Badania właściwości energetycznych warstwy wierzchniej wybranych stopów Al i Mg po obróbce frezowaniem
M Kłonica, J Kuczmaszewski
Obróbka skrawaniem współczesne problemy, Szkoła Obróbki Skrawaniem, pod …, 2010
52010
Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints
M Kłonica
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 393 (1), 012041, 2018
42018
Analiza powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną klejonych materiałów polimerowych
M Kłonica
Przetwórstwo Tworzyw 22, 2016
42016
Comparative analysis of effect of thermal shock on adhesive joint strength
M Kłonica
Advances in Science and Technology Research Journal 10 (32), 263--268, 2016
42016
Wpływ stężenia ozonu na stan energetyczny warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V
M Kłonica, J Kuczmaszewski
Inżynieria Materiałowa 33 (4), 328--332, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20