Jarosław Jarząbek
Jarosław Jarząbek
doktor habilitowany, Uniwersytet Wrocławski
Zweryfikowany adres z uni.wroc.pl
TytułCytowane przezRok
G.C.C. Military Spending in Era of Low Oil Prices
J Jarząbek
http://www.mei.edu/content/gcc-military-spending-era-low-oil-prices, 2016
82016
Palestyńczycy na drodze do niepodległości
J Jarząbek
Rozwój, przemiany, kryzys ruchu narodowego, 2012
72012
Dołącz do karawany. Idee szejka Abdullaha Azzama, „ojca chrzestnego” współczesnej koncepcji dżihadu
J Jarząbek
Świat, polityka, religie u progu XXI wieku, 163-183, 2006
32006
Palestyńczycy między Fatahem a Hamasem: afiliacje polityczne Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy po wyborach 25 stycznia 2006 roku)
J Jarząbek
Świat arabski: kultura i polityka, 399-416, 2012
2*2012
The Military Balance in the Gulf – an overview
J Jarząbek
Wschodnioznawstwo, 193-205, 2014
12014
Żydowskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu,
J Jarząbek
Wybrane problemy badań wschodnich, 427-445, 2007
1*2007
Regional security complex theory: reflections and reformulations
J Jarząbek
Securitization Revisited: Contemporary Applications and Insights, edited by …, 2020
2020
Between emergency and routine–securitisation of military security in Iran and Indonesia
Ł Fijałkowski, J Jarząbek
Third World Quarterly 40 (9), 1670-1688, 2019
2019
Pogranicza cywilizacji. Wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej
Leszczenko Łarysa, Giebień Helena, Jagiełło-Szostak Anna, Jarząbek Jarosław ...
2019
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczenstwa
J Jarząbek
2019
The role of Israel’s gas discoveries in shaping its foreign policy towards the actors in the Levant Security Subcomplex
J Dyduch, J Jarząbek, A Skorek
Sprawy Międzynarodowe 71 (4), 2018
2018
The Theory of Regional Security Complexes in the Middle Eastern Dimension
J Jarząbek
Wschodnioznawstwo 2018, 155-170, 2018
2018
Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich : wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji
Ł Fijałkowski, J Jarząbek
2018
The dependence of Gulf Countries on hydrocarbons export: a perspective of regional security complex theory
J Dyduch, J Jarząbek, A Skorek
Polityka i Społeczeństwo 16 (3), 2018
2018
Beyond "Recognition". The Polish Perspectives on Israeli and Palestinian National Identities: Preliminary Assumptions of Research
J Jarząbek, M Szydzisz
Polish Political Science Yearbook 47 (2), 319-330, 2018
2018
Polityka zagraniczna Tunezji
J Jarząbek
Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu …, 2018
2018
Contemporary Praetorians in the Middle East: Iran’s Islamic Revolutionary Guards vs. Saudi Arabia’s National Guard
J Jarzabek
Florida Political Chronicle 25 (1), 54-65, 2017
2017
All the Money Can Buy. Saudi Arabian Armed Forces
J Jarząbek
Political Dilammas of the Arab and Muslim World, 159-176, 2017
2017
Uwarunkowania selektywnej sekurytyzacji zagrożeń w polityce zagranicznej Iranu
J Jarząbek
Badanie polityki zagranicznej państwa, 191-207, 2017
2017
Sekurytyzacja problemu uchodźców w Jordanii,
Ł Fijałkowski, J Jarząbek
Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), 30-47, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20