Tomasz Swaczyna
Tomasz Swaczyna
master of economics
Verified email at wzieu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wpływ ceny zielonych certyfikatów na efektywność inwestycji w farmę fotowoltaiczną w przypadku uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii
T Swaczyna
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
42013
Określenie rodzajów innowacji spółek publicznych na przykładzie NewConnect oraz zależność między nimi a ich wartością rynkową
T Swaczyna
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
12013
Kreacja wartości innowacyjnych spółek na rynku NewConnect oraz porównanie zmian ich wartości z benchmarkiem rynkowym
T Swaczyna, R Biedrzyński
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZARZĄDZANIE FINANSAMI, 2010
12010
Read-Gene S.A. jako przykład modelowego spin-off
T Swaczyna, L Jakub
Problemy Transferu Wiedzy do Praktyki Gospodarczej, 2011
2011
Pozycje i funkcje giełd papierów wartościowych w kontekście światowego kryzysu finansowego
T Swaczyna
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZARZĄDZANIE FINANSAMI, 2010
2010
Wpływ światowego kryzysu finansowego na pozycje i funkcje giełd papierów wartościowych
T Swaczyna
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6