Joanna Florek
Joanna Florek
Verified email at up.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka–w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce
MA Jerzak, D Czerwińska-Kayzer, J Florek, M Śmiglak-Krajewska
Roczniki Nauk Rolniczych 99 (1), 113-120, 2012
402012
Aktualny stan i wykorzystanie produkcji upraw roślin strączkowych
J Florek, D Czerwińska-Kayzer, MA Jerzak
Fragm. Agron 29 (4), 45-55, 2012
262012
Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych
D Czerwińska-Kayzer, J Florek
Fragmenta Agronomica 29 (4), 36-44, 2012
232012
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe
MA Jerzak, D Czerwińska-Kayzer, J Florek, M Śmiglak-Krajewska
Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015
112015
Assessment of the financial situation of food industry in Poland in 2005 and 2010
D Czerwińska-Kayzer, J Florek, J Stanisławska
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 13 (4), 43-54, 2014
62014
Zmienność cenowa zbóż i jej wpływ na stabilność cen produktów w podmiotach sektora zbożowego w Polsce
MA Jerzak, J Florek
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 67-82, 2013
62013
Klasyfikacja branż sektora przemysłu spożywczego według ich sytuacji finansowej
J Florek, D Czerwińska-Kayzer, J Stanisławska
Zarządzanie i Finanse 1 (3), 151-163, 2013
62013
„Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych”
CK Dorota, J Florek
Fragmenta Agronomica 29 (4), 36-44, 2012
62012
Profitability of selected legumes.
D Czerwińska-Kayzer, J Florek
Fragmenta Agronomica 29 (4), 36-44, 2012
62012
Current state of production and use of leguminous crops.
J Florek, D Czerwińska-Kayzer, MA Jerzak
Fragmenta Agronomica 29 (4), 45-55, 2012
62012
Financial efficiency of the industry producing fodder in comparison with other food industry sectors
J Florek, D Czerwińska-Kayzer
Proceedings of the 2018 International Scientific Conference Economic Science …, 2018
42018
Nakłady inwestycyjne w polskim przemyśle spożywczym w latach 2000-2011
J Florek
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2013
42013
Ekonomiczne determinanty rozwoju produkcji i wykorzystania rodzimych roślin białkowych na cele paszowe
MA Jerzak, D Czerwińska-Kayzer, J Florek, M Śmiglak-Krajewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2020
32020
Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce
J Florek
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19 (4), 2017
32017
Sposoby zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych
J Florek, D Czerwinska-Kayzer
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 15 (5), 2013
32013
Zastosowanie metody TOPSIS do oceny sytuacji finansowej przemyslu spozywczego
D Czerwinska-Kayzer, J Florek, J Stanislawska
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 22-37, 2013
32013
Kształtowanie płynnoci finansowej i wypłacalnoci w przedsiębiorstwach produkujących pasze1
J Florek, D Czerwińska-Kayzer
EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, 81, 2012
32012
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe
D Czerwińska-Kayzer, MA Jerzak, J Florek, M Śmiglak-Krajewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015
22015
The price variation of cereals and its influence on the price stability of products in the cereal sector in Poland
M Jerzak, J Florek
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 336 (3), 67-82, 2013
22013
Efektywność finansowa branż przemysłu spożywczego w Polsce
J Stanislawska, J Florek
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 15 (4), 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20