Obserwuj
Anna Mielczarek-Taica
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Znaczenie zaufania wśród pracowników administracyjnych uczelni
A Mielczarek-Taica
Administracja uczelni w dobie pandemii, 177-200, 2022
22022
Niebędący, niewidoczni, niezbędni: pracownicy administracyjni na rzecz doskonałości naukowej uczelni–pilotaż z badań przeprowadzonych wśród pracowników administracji szkoły …
A Mielczarek-Taica
Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów …, 2020
22020
Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałści naukowej - ewaluacja i rekomendacje
https://www.wfins.umk.pl/nauka/dialog/ewaluacja-i-rekomendacje/, 2023
2023
Aplikacja mobilna oparta na grywalizacji jako narzędzie zarządzania procesem kształcenia na poziomie studiów wyższych
PA Krysiński Przemysław, Kowalska-Chrzanowska Małgorzata, Królicka Beata ...
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum …, 2022
2022
Niewidoczni, niebędący, niezbędni.Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej. Raport z badania jakościowego i komentarze eksperckie
https://www.wfins.umk.pl/nauka/dialog/raport-z-badania-i-komentarze-eksperckie/, 2020
2020
Czy w dziekanacie wszyscy pracują tak samo? Zarządzanie różnokolorowym zespołem na przykładzie analizy stylów poznawczych pracowników administracji Wydziału Humanistycznego UMK …
A Mielczarek-Taica
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–6