Obserwuj
Adrian Grycuk, PhD
Adrian Grycuk, PhD
Bureau of Research, Chancellery of the Sejm
Zweryfikowany adres z alk.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania
A Grycuk
Organizacja i Kierowanie, 3-16, 2003
632003
Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean
A Grycuk
Przegląd Organizacji 2, 28-31, 2010
612010
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
G Gołębiowski, A Grycuk, A Tłaczała, P Wiśniewski
Difin, 2014
462014
Lean government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej.
A Grycuk
Analizy BAS, 1-9, 2011
322011
Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość
A Grycuk, P Russel
Studia BAS, 65-83, 2014
312014
Klastry a rozwój regionalny. Klaster usług biznesowych w Krakowie
A Grycuk
Studia BAS 1, 133-167, 2017
252017
Najważniejsze tendencje na rynkach pracy w krajach rozwiniętych
A Grycuk
Studia BAS 4, 9-25, 2013
242013
Bariery w stosowaniu koncepcji lean management
A Grycuk
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 3, 72-79, 2016
232016
Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej
A Grycuk
Infos, 2010
232010
Klastry jako instrument polityki regionalnej
A Grycuk
Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, 2010
232010
Programy sugestii pracowniczych. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw
Ł Dekier, A Grycuk
Stowarzyszenie Lean Management Polska, 2014
202014
Metoda 5S w praktyce lean management
A Grycuk
Zarządzanie Jakością 2, 74-79, 2012
182012
Centra nowoczesnych usług biznesowych w Polsce
A Grycuk
Infos, 2014
172014
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Raport z badań
G Gołębiowski, M Korolewska, G Ciura, A Grycuk, P Russel, ...
Wydawnictwo Sejmowe, 2013
15*2013
Fake newsy, trolle, boty i cyborgi w mediach społecznościowych
A Grycuk
Analizy BAS, 1-12, 2021
92021
Wybrane narzędzia wspierania startupów w Polsce
A Grycuk
Studia BAS, 153-181, 2019
92019
Polityka innowacyjna w Polsce w ujęciu krajowym i regionalnym.
A Grycuk, P Russel
Studia BAS 25 (1), 2011
9*2011
Członkostwo w Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski
A Grycuk, P Russel
Studia BAS 3,  79–113, 2017
82017
Wpływ kryzysu finansowego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w: Kryzys finansowy a handel zagraniczny
G Gołębiowski, A Zygierewicz
Wydawnictwo Sejmowe, 2010
72010
Teoria i praktyka klastrów–ekonomiczne i socjologiczne podstawy teorii gron–przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw
A Grycuk
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2003
6*2003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20