Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa
M Gorynia, K Mroczek
Ekonomista 2, 201-219, 2013
252013
Efficiency of National Innovation Systems–Poland and Bulgaria in The Context of the Global Innovation Index
B Jankowska, A Matysek-Jędrych, K Mroczek-Dąbrowska
Comparative Economic Research 20 (3), 77-94, 2017
242017
Transaction cost theory--explaining entry mode choices.
K Mroczek
Poznan University of Economics Review 14 (1), 2014
192014
Governmental Change and FDI Inflow to Poland and Hungary in 2010-2016
M Götz, B Jankowska, A Matysek-Jędrych, K Mroczek-Dąbrowska
Entrepreneurial Business and Economics Review 6 (1), 153-173, 2018
52018
Institutional Context and Transaction Costs in Entry Made Choice
M Gorynia, K Mroczek
Journal of Economics & Management 14, 51-59, 2013
52013
Kryzys gospodarczy w Grecji i Hiszpanii a jego skutki w ujęciu sektorowym
K Mroczek, A Więcek
Wielkopolska Rada Młodzieży, 2013
52013
Video Case Studies in IB Teaching: An Empirical Comparison of Academic and Student Perceptions and Expectations
F De Beule, A Jaklič, A Kania, K Mroczek-Dąbrowska, N Vardar, H Voss
Journal of Teaching in International Business 30 (2), 175-195, 2019
32019
Paradoks koopetycji-teoria czy praktyka?
B Jankowska, K Mroczek, J Polowczyk, P Trąpczyński
Marketing i rynek, 2-12, 2016
32016
Are Firms in Corporate Groups More Resilient During an Economic Crisis? Evidence from the Manufacturing Sector in Poland
B Jankowska, K Mroczek-Dąbrowska, M Gorynia, M Dzikowska
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 12 (4), 5-28, 2016
32016
Korupcja w biznesie międzynarodowym a zachowania przedsiębiorstw-przegląd wybranej literaturu
K Mroczek, P Trąpczyński, A Więcek
Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (5 (254)), 2013
32013
Transaction costs and their impact on industry’s internationalisation degree–theoretical framework
K Mroczek-Dąbrowska
Economics and Business Review 2 (1), 3-14, 2016
22016
Transaction Costs in Institutional Environment and Entry Mode Choice
KD Mroczek
International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and …, 2014
22014
The Internationalisation of Polish Industries in the Context of the New Institutional Economics: Diagnosis and Determinants
K Mroczek-Dąbrowska
Poznań University of Economics and Business Press, 2019
12019
Transaction Costs and Export Intensification–The Cases of Poland and Hungary
K Mroczek-Dąbrowska
Comparative Economic Research 19 (4), 123-139, 2016
12016
Degree of internationalization in mesoeconomic perspective
K Mroczek-Dąbrowska
Studia Ekonomiczne 286, 96-106, 2016
12016
Industry factors in company's internationalization degree,"
K Mroczek-Dąbrowska
Marketing i rynek, 11-18, 2016
12016
Ronald Harry Coase, 1910–2013
J Jastrzębski, K Mroczek
Gospodarka Narodowa 271 (3), 153-166, 2014
12014
Introduction–Poland and the 30 years of transition (1989–2019)
A Visvizi, A Matysek-Jędrych, K Mroczek-Dąbrowska
Poland in the Single Market, 1-12, 2020
2020
Poland in the Single Market: Politics, economics, the euro
A Visvizi, A Matysek-Jedrych, K Mroczek-Dąbrowska
Routledge, 2020
2020
(Re)-structuring the Ceo’s compensation—the case of Israel
K Mroczek-Dąbrowska, Y Shemesh
Economics and Business Review 6 (3), 105-117, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20