Follow
Людмила Шашкова, Л.О.Шашкова, Liudmyla Shashkova
Людмила Шашкова, Л.О.Шашкова, Liudmyla Shashkova
Завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії, КНУ імені Шевченка
Verified email at knu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи історії науки і техніки: Навч. посібник
ТД Пікашова, ЛО Шашкова
К.: ІЗМН, 1997
261997
Діалог науки і релігії в культурно-історичному контексті: Монографія
ЛО Шашкова
К.: Грамота, 2008
242008
Діалогічний вимір гуманітарного знання
ЛО Шашкова, МВ Злочевська
Монографія. Київ: Видавничий дім Професіонал, 2011
112011
Гуманітарне пізнання: єдність історії та методології
ЛО Шашкова
Філософські проблеми гуманітарних наук, 68-73, 2005
62005
Методологічні аспекти проблеми інтеграції природничо-наукового та соціально-гуманітарного знання
ЛО Шашкова
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія: Зб. наук. праць.–2006…, 2001
62001
Діалогічний вимір соціальної комунікації
Л Шашкова
Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації: збірник…, 2011
42011
Наука і релігія у парадигмальному вимірі
ЛО Шашкова
ступеня докт філос. наук: спец. 09.00. 09 “Філософія науки”/ЛО Шашкова…, 2008
42008
Особливості методологічної культури гуманітарного пізнання
Л Шашкова
Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри: Матер. Міжнар. наук…, 2007
42007
Макс Планк про взаємовідношення релігії та природознавства
ЛО Шашкова
Вісник Національного авіаційного університету: Філософія. Культурологія, 7, 2008
32008
Philosophical education: the turn to the applied philosophy
L Hubersky, L Shashkova
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2020
22020
Історичний перспективізм і культурно-історичний проект філософії науки: методологічні паралелі
ЛО Шашкова
Філософські проблеми гуманітарних наук, 32-37, 2018
22018
Наука і релігія в методологічній перспективі
ЛО Шашкова
Софія, 48, 2014
22014
Соціальний підхід у методології історії науки
ЛО Шашкова
Режим доступу: http://www. info-library. com. ua/books-text-11455. html, 2010
22010
Фундаментальні проблеми картини світу в діалозі науки і релігії
ЛО Шашкова
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія: збірник наукових…, 2008
22008
Основи iсторiї науки i техники
ТД Пiкашова, ЛО Шашкова
21997
Інтелектуали і влада: альтернативи досвіду
R Voitovych, O Bilyi, Y Golovakha, M Boichenko, A Yermolenko, ...
Filosofska Dumka, 6-36, 2018
12018
Наука і релігія: доповнюваність перспектив
ЛО Шашкова
Філософські проблеми гуманітарних наук, 53-60, 2016
12016
Інтелектуали у сучасному світі: український контекст. Круглий стіл (Київ)
I Lysyi, Y Holovakha, A Yermolenko, I Sikora, T Hardashuk, L Shashkova, ...
Filosofska Dumka, 52-68, 2014
12014
Людина як творець і творіння: аксіологічний аспект наукових і богословських діалогів
ЛО Шашкова
Філософські проблеми гуманітарних наук, 31-37, 2014
12014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ОRCID: 0000-0002-2054-0405 e-mail: profshashkova@ gmail. com
ОІ Предко, ЛО Шашкова
СОФІЯ, 36, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20