Obserwuj
Łukasz Rzepka
Łukasz Rzepka
BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego
Zweryfikowany adres z upjp2.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Supersesjonizm w „Logice wiary” J.H. Newmana
Ł Rzepka
Ad extra – ad intra. Oblicza apologii, 37-58, 2017
2*2017
"Wielka rzeź Armagedonu". O czasach końca w publikacjach Towarzystwa Strażnica
Ł Rzepka
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio FF–Philologia 34 (2), 173, 2016
22016
„Wielka rzeź Armagedonu”. O czasach końca w publikacjach Towarzystwa Strażnica
Ł Rzepka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Światy post-apo” – UMCS Lublin, 2016
22016
Zapisani w księdze. Źródła do badań nad historią ożarowskiego sztetla. Cz. I
Ł Rzepka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2022
2022
IV Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów (7-8 czerwca 2019)
A Jemielita
Rocznik Teologiczny 61 (4), 845-848, 2019
2019
Wspomnienia
BZ Wacholder, Ł Rzepka
2018
Wspomnienia Ben Ziona Wacholdera z Ożarowa
Ł Rzepka
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lokalna społeczność Żydowska” – UWr …, 2017
2017
Teologia zastępstwa Jana Henryka Newmana
Ł Rzepka
III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Newmanalia …, 2017
2017
Obozowa ofiara całopalna. O miłości, której nie straszna śmierć
Ł Rzepka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach „VII Dnia Studenta Wydziału …, 2017
2017
Quem queritis? Performatywny charakter Visitatio Sepulchri
Ł Rzepka
Konferencja Naukowa „Biblia w dramacie polskim” – UG Gdańsk, 2017
2017
Usprawiedliwienie w nauczaniu Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka
Ł Rzepka
II Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów – ChAT Warszawa, EWST …, 2017
2017
O (nie)udolności żydowskich i chrześcijańskich teodycei po Auschwitz
Ł Rzepka
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a zło” – UAM Poznań, 2017
2017
Supersesjonizm i hipoteza jego negacji w wybranych pismach Johna Henry'ego Newmana
Ł Rzepka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017
2017
Ad extra – ad intra. Oblicza apologii
ŁR Angelika Maria Małek
2017
Relacje chrześcijańsko-żydowskie - refleksje po zakończeniu pierwszego toku studiów
Ł Rzepka
Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie …, 2017
2017
Miłosierny w obozie
Ł Rzepka
Apostołowie Bożego Miłosierdzie, 78-88, 2017
2017
“Great slaughter of Armageddon”. About the times of the end in the Watch Tower Society publications
Ł Rzepka
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF–Philologiae 34 (2), 173, 2016
2016
„Pozdrowienie anielskie” odczytane na nowo
Ł Rzepka
II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Newmanalia …, 2016
2016
Irracjonalne miłosierdzie Imre Kertésza
Ł Rzepka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach „VI Dnia Studenta Wydziału …, 2016
2016
Spotkanie monoteizmów - kobieca przestrzeń porozumienia
Ł Rzepka
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a procesy społeczne” – UAM Poznań, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20