Follow
Dariusz Stolicki
Dariusz Stolicki
Jagiellonian Center for Quantitative Research in Political Science, Jagiellonian University
Verified email at uj.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
Public Choice 182 (1-2), 201-227, 2020
132020
Pabulib: A participatory budgeting library
D Stolicki, S Szufa, N Talmon
arXiv preprint arXiv:2012.06539, 2020
122020
Rywale włodarzy: doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów
J Flis, A Gendźwiłł, D Stolicki
e-Politikon, 2018
102018
Skrzywione podziały: na tropie gerrymanderingu w polskich gminach
J Flis, D Stolicki
Zarządzanie Publiczne 4 (34), 23-35, 2015
92015
Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias under the Jefferson-D'Hondt Method
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
arXiv preprint arXiv:1805.08291, 2018
8*2018
JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji
J Flis, D Stolicki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79 (3), 253-266, 2017
82017
Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego
JK Sokołowski, D Stolicki
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2017
72017
Kociołek i chochelka: formuła szacowania rozkładu mandatów metodą Jeffersona-D'Hondta
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
Decyzje, 2019
52019
National interests in the European Parliament: Roll call vote analysis
W Słomczyński, D Stolicki
Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII, 51-67, 2016
42016
Average Weights and Power in Weighted Voting Games
D Boratyn, W Kirsch, W Słomczyński, D Stolicki, K Życzkowski
Mathematical Social Sciences, 2020
32020
Manipulacje przedwyborcze
S Szufa, D Stolicki, J Flis, K Życzkowski
Foton, 2019
22019
Zwycięskie preferencje: skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi
A Gendźwiłł, J Flis, D Stolicki
Decyzje, 2018
22018
Amerykańskie wybory prezydenckie 2016 r. z perspektywy zmian systemu partyjnego i środowiska instytucjonalnego
D Stolicki
Horyzonty Polityki 7 (20), 217-238, 2016
22016
Ramy prawne reżimu detencji wojskowej w prawie amerykańskim w świetle aktualnego orzecznictwa
D Stolicki
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2014
22014
Inwigilacja w parlamencie. Analiza procesu legislacyjnego projektów dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych w dobie rozwoju technologicznego
M Kolaszyński, D Stolicki
Politeja 19 (4 (79)), 2022
12022
Double Majority and Generalized Brexit: Explaining Counterintuitive Results
W Kirsch, W Słomczyński, D Stolicki, K Życzkowski
arXiv preprint arXiv:1812.07048, 2018
12018
The Law and Practice of Government Shutdowns in the United States
D Stolicki
Ad Americam. Journal of American Studies, 69-97, 2015
12015
Wewnątrzpartyjne konflikty w głosowaniach sejmowych w PO i PiS w latach 2001–2014
D Stolicki
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 15 (194), 2015
12015
Participatory Budgeting: Data, Tools, and Analysis
P Faliszewski, J Flis, D Peters, G Pierczyński, P Skowron, D Stolicki, ...
arXiv preprint arXiv:2305.11035, 2023
2023
Regulatory capture of intelligence oversight committees: a new method applied to the Polish case
M Kolaszyński, D Stolicki
Available at SSRN 4428355, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20