Dariusz Stolicki
Dariusz Stolicki
Jagiellonian Center for Quantitative Research in Political Science, Jagiellonian University
Verified email at uj.edu.pl
TitleCited byYear
Skrzywione podziały. Na tropie gerrymanderingu w polskich gminach
J Flis, D Stolicki
Zarządzanie Publiczne/Public Governance 4, 23-35, 2015
42015
Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias under the Jefferson-D'Hondt Method
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
arXiv preprint arXiv:1805.08291, 2018
2*2018
National Interests in the European Parliament: Roll Call Vote Analysis
W Słomczyński, D Stolicki
Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII, 51-67, 2016
22016
Ramy prawne reżimu detencji wojskowej w prawie amerykańskim w świetle aktualnego orzecznictwa
D Stolicki
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2014
22014
Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
Public Choice, 1-27, 2019
12019
Amerykańskie wybory prezydenckie 2016 r. z perspektywy zmian systemu partyjnego i środowiska instytucjonalnego
D Stolicki
Horyzonty Polityki, 217-238, 2016
12016
A Formal Model of the Relationship between the Number of Parties and the District Magnitude
D Boratyn, J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
arXiv preprint arXiv:1909.12036, 2019
2019
Average Weights and Power in Weighted Voting Games
D Boratyn, W Kirsch, W Słomczyński, D Stolicki, K Życzkowski
arXiv preprint arXiv:1905.04261, 2019
2019
Double Majority and Generalized Brexit: Explaining Counterintuitive Results
W Kirsch, W Słomczyński, D Stolicki, K Życzkowski
arXiv preprint arXiv:1812.07048, 2018
2018
Przechyły terytorialne: zróżnicowania wyborczej bazy samorządowych włodarzy
J Flis, D Stolicki
Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
2018
Rywale włodarzy: doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów
J Flis, A Gendźwiłł, D Stolicki
e-Politikon, 2018
2018
Zwycięskie preferencje: skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi
A Gendźwiłł, J Flis, D Stolicki
Decyzje, 2018
2018
Wojna w myśli ustrojowej twórców konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki
D Stolicki
Kraków: KON Tekst, 2018
2018
JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji
J Flis, D Stolicki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79 (3), 253-266, 2017
2017
Wewnątrzpartyjne konflikty w głosowaniach sejmowych w PO i PiS w latach 2001–2014
D Stolicki
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica, 2017
2017
Organizacyjne i personalne ramy" globalnej wojny z terroryzmem" w świetle orzecznictwa sądów amerykańskich
D Stolicki
Poliarchia 5 (2 (9)), 2017
2017
Powszechność i partykularyzm–przechyły terytorialne w wyborach sejmikowych 2006-2014
J Flis, D Stolicki
Rocznik Lubuski 43 (2), 65-81, 2017
2017
Specyfika konstytucjonalizmu stanowego w USA
D Stolicki
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2017
2017
Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego
JK Sokołowski, D Stolicki
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2017
2017
Recepcja orzecznictwa Sir Edwarda Coke'a w brytyjskim i amerykańskim prawie konstytucyjnym: analiza porównawcza
D Stolicki
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20