Dariusz Stolicki
Dariusz Stolicki
Jagiellonian Center for Quantitative Research in Political Science, Jagiellonian University
Verified email at uj.edu.pl
TitleCited byYear
Skrzywione podziały. Na tropie gerrymanderingu w polskich gminach
J Flis, D Stolicki
Zarządzanie Publiczne 4 (34), 23-35, 2015
42015
Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
Public Choice 182 (1-2), 201-227, 2020
22020
Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias under the Jefferson-D'Hondt Method
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
arXiv preprint arXiv:1805.08291, 2018
2*2018
National Interests in the European Parliament: Roll Call Vote Analysis
W Słomczyński, D Stolicki
Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII, 51-67, 2016
22016
Ramy prawne reżimu detencji wojskowej w prawie amerykańskim w świetle aktualnego orzecznictwa
D Stolicki
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2014
22014
Rywale włodarzy: doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów
J Flis, A Gendźwiłł, D Stolicki
e-Politikon, 2018
12018
Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego
JK Sokołowski, D Stolicki
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2017
12017
Amerykańskie wybory prezydenckie 2016 r. z perspektywy zmian systemu partyjnego i środowiska instytucjonalnego
D Stolicki
Horyzonty Polityki, 217-238, 2016
12016
The Law and Practice of Government Shutdowns in the United States
D Stolicki
Ad Americam. Journal of American Studies, 69-97, 2015
12015
A Formal Model of the Relationship between the Number of Parties and the District Magnitude
D Boratyn, J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
arXiv preprint arXiv:1909.12036, 2019
2019
Average Weights and Power in Weighted Voting Games
D Boratyn, W Kirsch, W Słomczyński, D Stolicki, K Życzkowski
arXiv preprint arXiv:1905.04261, 2019
2019
Ustrój terytorialny
D Stolicki
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
2019
A Probabilistic Model for Detecting Gerrymandering in Partially-Contested Multiparty Elections
D Stolicki, W Słomczyński, J Flis
Transactions on Computational Collective Intelligence XXXIV, 1-20, 2019
2019
Double Majority and Generalized Brexit: Explaining Counterintuitive Results
W Kirsch, W Słomczyński, D Stolicki, K Życzkowski
arXiv preprint arXiv:1812.07048, 2018
2018
Przechyły terytorialne: zróżnicowania wyborczej bazy samorządowych włodarzy
J Flis, D Stolicki
Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
2018
Zwycięskie preferencje: skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi
A Gendźwiłł, J Flis, D Stolicki
Decyzje, 2018
2018
Wojna w myśli ustrojowej twórców konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki
D Stolicki
Kraków: KON Tekst, 2018
2018
JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji
J Flis, D Stolicki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79 (3), 253-266, 2017
2017
Wewnątrzpartyjne konflikty w głosowaniach sejmowych w PO i PiS w latach 2001–2014
D Stolicki
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica, 2017
2017
Organizacyjne i personalne ramy „globalnej wojny z terroryzmem” w świetle orzecznictwa sądów amerykańskich
D Stolicki
Poliarchia, 51-95, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20