Follow
Dariusz Stolicki
Dariusz Stolicki
Jagiellonian Center for Quantitative Research in Political Science, Jagiellonian University
Verified email at uj.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
Public Choice 182 (1), 201-227, 2020
112020
Skrzywione podziały: na tropie gerrymanderingu w polskich gminach
J Flis, D Stolicki
Zarządzanie Publiczne 4 (34), 23-35, 2015
92015
Rywale włodarzy: doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów
J Flis, A Gendźwiłł, D Stolicki
e-Politikon, 2018
82018
Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias under the Jefferson-D'Hondt Method
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
arXiv preprint arXiv:1805.08291, 2018
7*2018
JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji
J Flis, D Stolicki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79 (3), 253-266, 2017
52017
Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego
JK Sokołowski, D Stolicki
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2017
52017
Pabulib: A participatory budgeting library
D Stolicki, S Szufa, N Talmon
arXiv preprint arXiv:2012.06539, 2020
42020
Average Weights and Power in Weighted Voting Games
D Boratyn, W Kirsch, W Słomczyński, D Stolicki, K Życzkowski
Mathematical Social Sciences, 2020
32020
Kociołek i chochelka: formuła szacowania rozkładu mandatów metodą Jeffersona-D'Hondta
J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
Decyzje, 2019
32019
National interests in the European Parliament: Roll call vote analysis
W Słomczyński, D Stolicki
Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII, 51-67, 2016
32016
Zwycięskie preferencje: skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi
A Gendźwiłł, J Flis, D Stolicki
Decyzje, 2018
22018
Amerykańskie wybory prezydenckie 2016 r. z perspektywy zmian systemu partyjnego i środowiska instytucjonalnego
D Stolicki
Horyzonty Polityki, 217-238, 2016
22016
Ramy prawne reżimu detencji wojskowej w prawie amerykańskim w świetle aktualnego orzecznictwa
D Stolicki
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2014
22014
Manipulacje przedwyborcze
S Szufa, D Stolicki, J Flis, K Życzkowski
Foton, 2019
12019
Double Majority and Generalized Brexit: Explaining Counterintuitive Results
W Kirsch, W Słomczyński, D Stolicki, K Życzkowski
arXiv preprint arXiv:1812.07048, 2018
12018
The Law and Practice of Government Shutdowns in the United States
D Stolicki
Ad Americam. Journal of American Studies, 69-97, 2015
12015
Spoiler Susceptibility in Multi-District Party Elections
D Boratyn, W Słomczyński, D Stolicki, S Szufa
arXiv preprint arXiv:2202.05115, 2022
2022
Wyznaczanie okręgów wyborczych we francuskiej tradycji ustrojowej
D Stolicki
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2020
2020
A Formal Model of the Relationship between the Number of Parties and the District Magnitude
D Boratyn, J Flis, W Słomczyński, D Stolicki
arXiv preprint arXiv:1909.12036, 2019
2019
Ustrój terytorialny
D Stolicki
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20