Follow
Justyna Łacny
Justyna Łacny
dr hab., prof. Politechniki Warszawskiej, Wydzial Administracji i Nauk Spolecznych
Verified email at onet.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
A Wróbel, J Łacny, D Kornobis-Romanowska
Komentarz. Tom II, 2012
332012
Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności
J Łacny
Wolters Kluwer, 2010
192010
The rule of law conditionality under regulation No 2092/2020—is it all about the money?
J Łacny
Hague Journal on the Rule of Law 13 (1), 79-105, 2021
152021
Gry hazardowe w Internecie—ustępstwo wobec swobód rynku wewnętrznego?,„
J Łacny
Europejski Przegląd Sądowy 1, 2012
102012
Ochrona praw podstawowych w wydatkowaniu funduszy Unii Europejskiej
J Łacny
Państwo i Prawo, 25-45, 2015
92015
Kontrola przestrzegania unijnej zasady pomocniczości przez parlamenty narodowe–pierwsze doświadczenia
A Grzelak, J Łacny
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, 2011
92011
Zasada należytego zarządzania finansami w Unii Europejskiej–przestrzeganie unijnych przepisów budżetowych
J Łacny
Kontrola Państwowa 59 (3 (356)), 104-118, 2014
82014
Swoboda państw członkowskich w zakresie regulowania gier hazardowych–przegląd orzecznictwa TS
J Łacny
Europejski Przegląd Sądowy, 2010
82010
Suspension of EU Funds for Member States Breaching the Rule of Law–A Dose of Tough Love Needed?
A von Bogdandy, J Łacny
Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL …, 2020
62020
Zawieszenie wypłat funduszy UE przekazywanych państwom członkowskim naruszającym zasadę praworządności – nowy mechanizm warunkowości w prawie UE
J Łacny
Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 12, s. 12-24, 2018
62018
Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej
J Łacny
Wolters Kluwer Polska SA, 2017
62017
Korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie UE–nowe ramy prawne na lata 2014–2020
J Łacny
Kontrola Państwowa 60 (1 (360)), 64-97, 2015
62015
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
D Kornobis-Romanowska, J Łacny, A Wróbel
Komentarz, 0
6
Przedawnienie nieprawidłowości naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej–wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 1.05. 2011 r
J Łacny
C-201–202/10, Ze Fu Fleischhandel GmbH i Vion Trading GmbH przeciwko …, 2018
52018
Okresowe kary pieniężne, ryczałty i korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie za naruszenia prawa UE
J Łacny
Centrum Europejskie Natolin, 2010
52010
Ochrona interesów finansowych UE-działalność Europejskiego Biura ds. Zwalczania Oszustw (OLAF)
J Łacny
Przegląd Prawa Europejskiego, 5-26, 2003
52003
Between the devil and the deep blue sea. The CJEU case-law on financial corrections imposed by the Commission on the Member States
J Łacny
Journal of Contemporary European Research 13 (2), 2017
32017
Suspension of EU Funds Paid to Member States Breaching the Rule of Law: Is the Commission’s Proposal Legal?
J Łacny
Defending Checks and Balances in EU Member States, 269-303, 2021
22021
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:(Art. 223-358)
D Kornobis-Romanowska, J Łacny, A Wróbel
Wolters Kluwer Polska, 2012
22012
Suspension of EU funds for breaching the rule of law–a dose of tough love needed?
A von Bogdandy, J Łacny
European Policy Analysis, 7epa, SIEPS, June, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20