Leszek Czapiewski
Leszek Czapiewski
PhD, Poznan University of Business and Economics, Department of Corporate Finance
Verified email at ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Performance of Polish IPO firms: size and profitability effect
J Lizińska, L Czapiewski
Gospodarka narodowa 269 (1), 53-71, 2014
242014
Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności finansowych polskich spółek giełdowych
L Czapiewski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 118-128, 2009
222009
Towards Economic Corporate Sustainability in Reporting: What Does Earnings Management around Equity Offerings Mean for Long-Term Performance?
J Lizińska, L Czapiewski
Sustainability 10 (12), 4349, 2018
132018
Is the IPO Anomaly in Poland Only Apparent or Real?
J Lizińska, L Czapiewski
The Essence and Measurement of Organizational Efficiency, 175-194, 2016
102016
Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie
L Czapiewski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 862, 111-121, 2015
82015
Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek skarbu państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych
C Leszek, J Tomasz, KA Michał, M Jacek
Ekonomista, 2014
82014
Earnings Management and the Long-Term Market Performance of Initial Public Offerings in Poland
J Lizińska, L Czapiewski
Finance and Sustainability, 121-134, 2018
62018
Model CAPM i trójczynnikowy model Famy-Frencha w analizie zdarzeń na polskim rynku kapitałowym
L Czapiewski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
62015
Metody określania wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a adekwatność pomiaru poziomu asymetrii informacji
L Czapiewski, J Kubiak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
62013
Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW
J Lizińska, L Czapiewski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78 (4), 2016
42016
Wstęp do metody rangowania potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych
J Bykowski, L Czapiewski, R Stasik, M Korytowski
Rocznik Ochrony Środowiska, 769-779, 2009
42009
Wykorzystanie modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
L Czapiewski
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 110-125, 2008
42008
Ocena finansowania oraz zakresu rzeczowego robót konserwacyjnych na ciekach zlewni Południowego Kanału Obry
J Bykowski, L Czapiewski, M Korytowski, R Stasik
Zesz. Nauk. Wydz. Bud. i Inż. Środ. Politechniki Koszalińskiej. Inż. Środ 23 …, 2007
42007
Company size, book-to-market and momentum effects, and other deviations from the CAPM-evidence from the Warsaw stock exchange
L Czapiewski
Business and Economic Horizons 9 (3), 79-86, 2013
32013
Syntetyczny miernik poziomu asymetrii informacji (SMAI),[in:] A
L Czapiewski, J Kubiak
Zarządzanie finansami firm-teoria i praktyka. Prace Naukowe UE, zeszyt 271, 2012
32012
Modele krótkoterminowych stóp zwrotu w analizie zdarzeń
L Czapiewski, T Jewartowski
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 273-286, 2012
32012
Is Window-Dressing around Going Public Beneficial? Evidence from Poland
J Lizińska, L Czapiewski
Journal of Risk and Financial Management 12 (1), 18, 2019
22019
Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
J Kubiak, L Czapiewski
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 86, 47-58, 2017
22017
IPO Firms’ Earnings Quality in Poland Around the Crisis
J Lizińska, L Czapiewski
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 82, 201-212, 2016
22016
Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym
L Czapiewski
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 71-83, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20