Wojciech Czakon
Wojciech Czakon
Professor of strategic management, Jagiellonian University
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sieci w zarządzaniu strategicznym
W Czakon
Wolters kluwer, 2012
5642012
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
482*2011
Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa
W Czakon
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007
266*2007
Metodyka systematycznego przeglądu literatury
W Czakon
Przegląd Organizacji 3, 57-61, 2011
1622011
Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Przegląd organizacji, 3-6, 2011
1432011
Trust-building processes in tourist coopetition: The case of a Polish region
K Czernek, W Czakon
Tourism Management 52, 380-394, 2016
1362016
Podstawy metodologii nauk o zarządzaniu
W Czakon
Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa, 92-113, 2013
136*2013
Managing coopetition: the missing link between strategy and performance
F Le Roy, W Czakon
Industrial Marketing Management 53 (1), 3-6, 2016
1232016
Strategie koopetycji–nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej
GB Dagnino, F Le Roy, S Yami, W Czakon
Przegląd organizacji 6, 3-7, 2008
1232008
Coopetition research landscape-a systematic literature review 1997-2010
W Czachon, K Mucha-Kuś
Journal of Economics & Management 17, 122-150, 2014
1182014
Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa
W Czakon
Przegląd Organizacji 9, 10-13, 2005
1092005
The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland
W Czakon, K Czernek
Industrial Marketing Management 57, 64-74, 2016
1082016
Koopetycja-splot tworzenia i zawłaszczania wartości
W Czakon
Przegląd organizacji, 11-14, 2009
862009
Power asymmetries, flexibility and the propensity to coopete: an empirical investigation of SMEs' relationships with franchisors
W Czakon
International Journal of Entrepreneurship and Small Business 8 (1), 44-60, 2009
832009
Routledge companion to coopetition strategies
AS Fernandez, P Chiambaretto, F Le Roy, W Czakon
Routledge, 2018
81*2018
Koordynacja sieci-wieloraka forma organizacji współdziałania
W Czakon
Przegląd Organizacji, 7-10, 2008
682008
Emerging coopetition: an empirical investigation of coopetition as interorganizational relationship instability
W Czakon
Coopetition: Winning strategies for the 21st century, 58-73, 2010
672010
Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Przegląd organizacji 9, 13-17, 2009
602009
Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem
W Czakon
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004
60*2004
Relational capability of organizations–theoretical advances
W Czakon
Journal of Sociology 104 (5), 1999
581999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20