Obserwuj
Wojciech Czakon
Wojciech Czakon
Professor of strategic management, Jagiellonian University
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
707*2011
Sieci w zarządzaniu strategicznym
W Czakon
Wolters kluwer, 2012
6562012
Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa
W Czakon
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007
304*2007
Metodyka systematycznego przeglądu literatury
W Czakon
Przegląd Organizacji 3, 57-61, 2011
2692011
Managing coopetition: the missing link between strategy and performance
F Le Roy, W Czakon
Industrial Marketing Management 53 (1), 3-6, 2016
2682016
Routledge companion to coopetition strategies
AS Fernandez, P Chiambaretto, F Le Roy, W Czakon
Routledge, 2018
255*2018
The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland
W Czakon, K Czernek
Industrial Marketing Management 57, 64-74, 2016
2452016
Trust-building processes in tourist coopetition: The case of a Polish region
K Czernek, W Czakon
Tourism Management 52, 380-394, 2016
2362016
Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale
W Czakon, P Klimas, M Mariani
Long Range Planning 53 (1), 101875, 2020
2062020
Coopetition research landscape-a systematic literature review 1997-2010
W Czachon, K Mucha-Kuś
Journal of Economics and Management, 122-150, 2014
1812014
Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Przegląd organizacji, 3-6, 2011
1752011
Strategie koopetycji-nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?
BD Giovanni, F Le Roy, S Yami
Przegląd organizacji, 3-7, 2008
1422008
Entrepreneurial failure: a synthesis and conceptual framework of its effects
P Klimas, W Czakon, S Kraus, N Kailer, A Maalaoui
European Management Review 18 (1), 167-182, 2021
1312021
Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa
W Czakon
Przegląd Organizacji, 10-13, 2005
1292005
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa, 92-113, 2013
118*2013
Power asymmetries, flexibility and the propensity to coopete: an empirical investigation of SMEs' relationships with franchisors
W Czakon
International Journal of Entrepreneurship and Small Business 8 (1), 44-60, 2009
1042009
Coopetition strategies: Critical issues and research directions
W Czakon, MK Srivastava, F Le Roy, D Gnyawali
Long Range Planning 53 (1), 101948, 2020
1002020
Podstawy badań jakościowych
B Glinka, W Czakon
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021
992021
Koopetycja-splot tworzenia i zawłaszczania wartości
W Czakon
Przegląd organizacji, 11-14, 2009
982009
Species in the wild: a typology of innovation ecosystems
P Klimas, W Czakon
Review of Managerial Science 16 (1), 249-282, 2022
882022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20