Remigiusz Sokołowski
Remigiusz Sokołowski
Clinic Neurosurgery and Neurology, Stroke Care Unit, Nicolaus Copernicus University
Zweryfikowany adres z cm.umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Is the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test better suited than the Mini-Mental State Examination (MMSE) in mild cognitive impairment (MCI) detection among people aged over …
N Ciesielska, R Sokolowski, E Mazur, M Podhorecka, A Polak-Szabela, ...
Psychiatr Pol 50 (5), 1039-1052, 2016
2052016
Comparison of the effectiveness of the Montreal Cognitive Assessment 7.2 and the Mini-Mental State Examination in the detection of mild neurocognitive disorder in people over …
N Sokołowska, R Sokołowski, A Polak-Szabela, E Mazur, M Podhorecka, ...
Psychiatr Pol 52 (5), 843-857, 2018
102018
Patogeneza zespołu kruchości= Patogenesis of Frailty Syndrome
R Sokołowski, N Ciesielska, A Czajkowska, D Bentryn, E Węgrzyn, ...
Journal of Health Sciences 4 (9), 197-204, 2014
72014
Diagnosis of mild cognitive impairment
N Ciesielska, R Sokołowski, W Stemplowski, M Łakomski, W Zukow, ...
Journal of Health Sciences 4 (7), 133-144, 2014
52014
The guidelines of the European Society of Hyperbaric Medicine, the Society of Underwater and Hyperbaric Medicine and the National Health Fund Polish Republic on a hyperbaric …
K Buda, M Daroszewska, N Ciesielska, R Sokołowski, S Ferenc, ...
52013
Czy test Montreal Cognitive Assessment (MoCA) może być skuteczniejszy od powszechnie stosowanego Mini-Mental State Examination (MMSE) w wykrywaniu łagodnych zaburzeń funkcji …
N Ciesielska, R Sokołowski, E Mazur, M Podhorecka, A Polak-Szabela, ...
Psychiatria Polska 50 (5), 2016
42016
Rola nasion szałwii hiszpańskiej (chia) w żywieniu pacjentów geriatrycznych= The role of chia seeds in nutrition in geriatric patients
K Nowak, S Majsterek, N Ciesielska, R Sokołowski, K Klimkiewicz, ...
Journal of Education, Health and Sport 6 (3), 35-40, 2016
42016
Comorbidities disorders and Alzheimer's disease
A Fąfara, N Ciesielska, A Damiza, Ż Chatys, D Bentryn, A Gajos, W Zukow, ...
Journal of Health Sciences 4 (6), 57-70, 2014
42014
Skriningowe skal klinimetryczne stosowane w diagnostyce zaburzeń funkcji poznawczych w otępieniu. Przegląd systematyczny
N Ciesielska, R Sokołowski, K Kędziora-Kornatowska, M Podhorecka, ...
Journal of Health Sciences 3 (11), 393-410, 2013
42013
Diagnosis of the frailty syndrome
A Lubińska, A Popie, R Sokołowski, N Ciesielska, K Kurek, A Kowalewska, ...
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, 2013
32013
The use of surgical cytoreduction in combination with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in the treatment of cancerous peritonitis in patients with gastric …
J Draguła, A Konopacki, M Kwaśniewska, R Sokołowski, W Zukow
Wydawnictwo Radomskiej Szkoły Wyższej, 2013
32013
Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią= Supporting nutrition in geriatric patients with progressive sarcopenia
K Nowak, D Porażyńska, N Ciesielska, W Stemplowski, R Sokolowski, ...
Journal of Education, Health and Sport 5 (7), 216-225, 2015
22015
Screening clinimetric scales applied in the diagnostics of disorders of cognitive functions of dementia. Systematic review
N Ciesielska, R Sokołowski, K Kędziora-Kornatowska, M Podhorecka, ...
Journal of Health Sciences 3 (11), 393-410, 2013
22013
New trends in the treatment of type 2 diabetes
M Czerwiński, A Boniek, R Sokołowski, W Zukow
22013
Porównanie skuteczności Montreal Cognitive Assessment 7.2 z Mini-Mental State Examination w wykrywaniu łagodnych zaburzeń neuropoznawczych u osób po 60. roku życia. Doniesienie …
N Sokołowska, R Sokołowski, A Polak-Szabela, E Mazur, M Podhorecka, ...
Psychiatr. Pol 52 (5), 843-857, 2018
12018
Can physical activity influence the quality of sleep among the elderly?
M Podhorecka, M Cytarska, D Gębka, R Perkowski, ...
Journal of Education, Health and Sport 7 (12), 288-305, 2017
12017
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry= Nurse’s role in taking care of a patient with atopic dermatitis
K Filipska, I Zalewska, N Ciesielska, R Sokołowski, M Podhorecka, ...
Journal of Education, Health and Sport 6 (1), 229-240, 2016
12016
Dimensions of aging and their influence on physical activity= Wymiary starzenia i ich wpływ na aktywność fizyczną
M Podhorecka, J Główczewska, N Ciesielska, D Gębka, R Sokołowski, ...
Journal of Education, Health and Sport 5 (12), 230-239, 2015
12015
Is there a connection between Alzheimer''s disease and type II diabetes?
P Szymczak, S Ferenc, A Czajkowska, R Sokołowski, W Zukow, ...
Journal of Health Sciences 4 (8), 163-172, 2014
12014
Possibility of using defensins in medicine
K Grudlewska, M Sysakiewicz, K Buda, M Sobecka, E Alska, W Zukow, ...
Journal of Health Sciences 7 (4), 11-17, 2014
12014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20