Wojciech Cieśliński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw: model platformy treningu procesowego
WB Cieśliński
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria: Monografie i …, 2011
672011
Zarządzanie procesami,[w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
W Cieśliński
Koncepcje, modele, metody, 2000
162000
Procesowa orientacja przedsiębiorstw-wyniki badań empirycznych
W Cieśliński
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 52, 41-48, 2009
152009
Microsoft Kinect as a tool to support training in professional sports: augmented reality application to Tachi-Waza techniques in judo
C Sieluzycki, P Kaczmarczyk, J Sobecki, K Witkowski, J Maśliński, ...
2016 Third European Network Intelligence Conference (ENIC), 153-158, 2016
102016
Physical fitness 11-12 years boys who train judo and those who do not practise sport
J Maśliński, K Witkowski, A Jatowtt, W Cieśliński, P Piepiora
Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports 11 (1), 41-46, 2015
102015
Sukces organizacji i możliwości jego pomiaru z wykorzystaniem koncepcji Performance Prism
W Cieśliński, M Kowalewski
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 25-34, 2009
82009
Risk related to passion-comparative analysis of traumas on the example of judo and wrestling
K Witkowski, J Maśliński, M Szałek, W Cieśliński, J Migasiewicz
Archives of Budo 11, 413-417, 2015
72015
Zarządzanie procesami-organizacja dyfuzji wiedzy w gospodarce cyfrowej. W: Komputerowe Zintegrowane Zarządzanie
W Cieśliński, K Perechuda, K Witkowski
R. Knosala, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005
72005
Body balance in judokas.
J Maśliński, K Witkowski, W Cieśliński, T Śliz
Journal of Combat Sports & Martial Arts 7 (1), 2016
62016
MODEL STRATEGICZNEJ ODNOWY PROCESÓW BIZNESOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MOTORYZACYJNEGO.
WB Cieśliński, J Mierzyński
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2014
62014
Value of a football club in the context of social media
P Chynał, C Wojciech B, I Perechuda
Informatyka Ekonomiczna, 47-57, 2014
62014
DOJRZAŁOŚĆ PROJEKTOWA I PROCESOWA PRZEDSIĘBIORSTW–ASPEKTY METODOLOGICZNE
WB Cieśliński, I Chomiak-Orsa, J Mierzyński
KONCEPCJE PROCESOWE I PROJEKTOWE W ZARZĄDZANIU, 26, 2014
62014
Zarządzanie procesami–organizacja dyfuzji wiedzy w gospodarce cyfrowej,[in:] R
W Cieśliński, K Perechuda, K Witkowski
Komputerowo zintegrowane zarządzanie 2, 234-235, 2005
62005
Sport rank and body stability in judoists,[in:] International Congress on Judo “Contemporery Problems of Training and Judo Contest”
K Witkowski, W Cieśliński
Spała, Poland, 164-173, 1987
61987
Application of the Augmented Reality in prototyping the educational simulator in sport-the example of judo
WB Cieślńiski, J Sobecki, PA Piepiora, ZN Piepiora, K Witkowski
Journal of Physics: Conference Series 710 (1), 012016, 2016
52016
Augmented reality (AR) in teaching and developing judo techniques–project assumptions
WB Cieśliński, K Witkowski, J Maśliński, RM Kalina
Proceedings of the 1st Word Congress on Health and Martial Arts in …, 2015
52015
Profit and non-profit sports clubs: financial and organizational comparison in Poland
WB Cieśliński, I Perechuda
International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business …, 2015
52015
Applying Advanced ICT Technologies and Augmented Reality To Generate Future Events On The Example of Organization and Education in Sports (Methodological Assumptions)
W Cieśliński, K Witkowski, P Głowicki, P Piepiora, J Sobecki
International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and …, 2015
52015
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania granicami przestrzeni organizacyjnej a kreowanie wartości medialnej,[w:] Kiełtyka L
W Cieśliński, K Kopecka-Piech, P Głowicki, I Perechuda, A Pawlukiewicz
Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w …, 2015
52015
Poszerzanie przestrzeni organizacyjnej–ICT i Augmented Reality jako narzędzia rozciągania łańcuchów wartości
W Cieśliński
W: K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa (red.), Wie-dza i informacja w akceleracji …, 2015
52015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20