Obserwuj
Wojciech Cieśliński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw: model platformy treningu procesowego
WB Cieśliński
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria: Monografie i …, 2011
712011
Procesowa orientacja przedsiębiorstw-wyniki badań empirycznych
W Cieśliński
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 52, 41-48, 2009
162009
Physical fitness 11-12 years boys who train judo and those who do not practise sport
J Maśliński, K Witkowski, A Jatowtt, W Cieśliński, P Piepiora
Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports 11 (1), 41-46, 2015
152015
Zarządzanie procesami,[w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
W Cieśliński
Koncepcje, modele, metody, 2000
142000
Microsoft Kinect as a tool to support training in professional sports: augmented reality application to Tachi-Waza techniques in judo
C Sieluzycki, P Kaczmarczyk, J Sobecki, K Witkowski, J Maśliński, ...
2016 Third European Network Intelligence Conference (ENIC), 153-158, 2016
112016
Risk related to passion-comparative analysis of traumas on the example of judo and wrestling
K Witkowski, J Maśliński, M Szałek, W Cieśliński, J Migasiewicz
Archives of Budo 11, 413-417, 2015
102015
Dojrzałość projektowa i procesowa przedsiębiorstw–aspekty metodologiczne
WB Cieśliński, I Chomiak-Orsa, J Mierzyński
KONCEPCJE PROCESOWE I PROJEKTOWE W ZARZĄDZANIU, 26, 2014
92014
Can Kinect aid motor learning in sportsmen? A study for three standing techniques in judo
C Sielużycki, J Maśliński, P Kaczmarczyk, R Kubacki, WB Cieśliński, ...
Plos one 14 (2), e0210260, 2019
82019
Body balance in judokas.
J Maśliński, K Witkowski, W Cieśliński, T Śliz
Journal of Combat Sports & Martial Arts 7 (1), 2016
82016
Value of a football club in the context of social media
P Chynał, C Wojciech B, I Perechuda
Informatyka Ekonomiczna, 47-57, 2014
82014
Sukces organizacji i możliwości jego pomiaru z wykorzystaniem koncepcji Performance Prism
W Cieśliński, M Kowalewski
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 25-34, 2009
82009
Sport rank and body stability in judoists.[in] International Congress on Judo “Contemporery Problems of Training and Judo Contest”
K Witkowski, W Cieśliński
Spała, Poland, 9-11, 1987
71987
Application of the Augmented Reality in prototyping the educational simulator in sport-the example of judo
WB Cieślńiski, J Sobecki, PA Piepiora, ZN Piepiora, K Witkowski
Journal of Physics: Conference Series 710 (1), 012016, 2016
62016
Model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego
WB Cieśliński, J Mierzyński
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014
62014
Zarządzanie procesami–organizacja dyfuzji wiedzy w gospodarce cyfrowej,[in:] R
W Cieśliński, K Perechuda, K Witkowski
Komputerowo zintegrowane zarządzanie 2, 234-235, 2005
62005
Zarządzanie procesami− organizacja dyfuzji wiedzy w gospodarce cyfrowej,[w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 1, red
W Cieśliński, K Perechuda, K Witkowski
R. Knosala, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005
62005
Zarządzanie procesem jako instrument doskonalenia efektywnoœci przedsiÅbiorstwa
K Perechuda, A Srzednicki, W Cieśliński
Zmieniające siÅ przedsiÅbiorstwo w zmieniającej siÅ Europie, 0
6
Zastosowanie ICT i augmented reality w inteligentnym rozwoju przedsiębiorstw
P Bernat, W Cieśliński
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 31--40, 2016
52016
Augmented reality (AR) in teaching and developing judo techniques–project assumptions
W Cieśliński, K Witkowski, J Maśliński, R Kalina
Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in …, 2015
52015
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania granicami przestrzeni organizacyjnej a kreowanie wartości medialnej,[w:] Kiełtyka L., Jędrzejczyk W.,(red.)
W Cieśliński, K Kopecka-Piech, P Głowicki, I Perechuda, A Pawlukiewicz
Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w …, 2015
52015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20