Magdalena Węglarz
Title
Cited by
Cited by
Year
Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii
M Borgosz–Koczwara, K Herlender
Energetyka, 194-197, 2008
282008
A case study on distributed energy resources and energy-storage systems in a virtual power plant concept: Economic aspects
T Sikorski, M Jasiński, E Ropuszyńska-Surma, M Węglarz, ...
Energies 12 (23), 4447, 2019
262019
A case study on distributed energy resources and energy-storage systems in a virtual power plant concept: Technical aspects
T Sikorski, M Jasiński, E Ropuszyńska-Surma, M Węglarz, ...
Energies 13 (12), 3086, 2020
182020
The pro-economical behaviour of households and their knowledge about changes in the energy market
E Ropuszyńska-Surma, M Węglarz
E3S Web of Conferences 14, 01006, 2017
172017
The virtual power plant–a review of business models
E Ropuszyńska-Surma, M Węglarz
E3S web of conferences 108, 01006, 2019
132019
Profiling end user of renewable energy sources among residential consumers in Poland
E Ropuszyńska-Surma, M Węglarz
Sustainability 10 (12), 4452, 2018
132018
Stochastic models for bidding strategies on oligopoly electricity market
M Borgosz-Koczwara, A Weron, A Wyłomańska
Mathematical Methods of Operations Research 69 (3), 579-592, 2009
132009
Bariery rozwoju energetyki rozproszonej
E Ropuszyńska-Surma, M Węglarz
Przegląd Elektrotechniczny 4, 90-94, 2017
92017
The equilibrium models in oligopoly electricity market
M Borgosz-Koczwara, A Wyłomańska
International Conference" The European electricity market EEM-04", Łódź, 2004
82004
Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych
A Bieńkowska, J Kroik, E Ropuszyńska-Surma, Z Szalbierz, M Węglarz, ...
Raport Instytutu Organizacji i Zarządzania, s. SPR, 2009
72009
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego-potrzeba czy konieczność
M Borgosz-Koczwara, K Herlender
Energetyka, 882-884, 2007
72007
A virtual power plant as a cooperation network
E Ropuszynska-Surma, M Weglarz
Маркетинг і менеджмент інновацій, 136-149, 2018
62018
Społeczna akceptacja dla OZE–perspektywa odbiorców (prosumentów)
E Ropuszyńska-Surma, M Węglarz
Referat zgłoszony na konferencję Rynek Energii Elektrycznej REE 17, 25-27, 2017
52017
Energetyka regionalna z perspektywy Dolnego Śląska
E Ropuszyńska-Surma, Z Szalbierz, M Węglarz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2012
52012
Optimal bidding strategies on energy market under imperfect information
M Borgosz-Koczwara
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 4751-4751, 2005
52005
The equilibrium models in oligopoly electricity market
A Wyłomańska, M Borgosz-Koczwara
Proceedings of the European Electricity Market EEM-04 Conference, Łódź, 67-75, 2004
52004
Regionalny klaster eneregii odnawialnej
M Borgosz-Koczwara, K Herlender
Elektro Info, 73-77, 2009
42009
Social acceptance of small-scale renewable energy in Lower Silesia in Poland
E Ropuszyńska-Surma, M Węglarz
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 214 (1), 012037, 2019
32019
Innovation of the Polish economy in comparison with the EU member states
M Węglarz
Economic and Environmental Studies 18 (2 (46)), 971-993, 2018
32018
Regional energy strategy as a guideline for novel regulation process
E Ropuszynska-Surma, M Weglarz
Competition and Regulation in Network Industries 15 (3), 258-283, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20