Łukasz Mejłun
Łukasz Mejłun
Politechnika Gdańska
Zweryfikowany adres z pg.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Comparison of low-temperature cracks intensity on pavements with high modulus asphalt concrete and conventional asphalt concrete bases
D Rys, J Judycki, M Pszczola, M Jaczewski, L Mejlun
Construction and Building Materials 147, 478-487, 2017
272017
Influence of selected WMA additives on viscoelastic behaviour of asphalt mixes and pavements
M Stienss, L Mejlun, J Judycki
International Journal of Pavement Engineering 19 (8), 713-724, 2018
132018
Comparison of elastic and viscoelastic analysis of asphalt pavement at high temperature
L Mejlun, J Judycki, B Dolzycki
Procedia Engineering 172, 746-753, 2017
82017
Badanie wpływu zastosowania warstw betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC-WMS) w konstrukcjach nawierzchni na spękania niskotemperaturowe i na zmniejszenie …
J Judycki, M Jaczewski
Raport końcowy, Gdańsk, 2014
52014
Wyznaczanie parametrów lepkosprężystego modelu Burgersa mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badania pod obciążeniem dynamicznym
M Jaczewski
Drogownictwo, 344--348, 2013
42013
Comparison of elastic and viscoelastic analysis of asphalt pavement at high temperature
Ł Mejłun, J Judycki, B Dołżycki
Procedia Engineering 172, 746-753, 2017
32017
Research on the effect of application of high modulus asphalt concrete (HMAC) in pavement structures on low–temperature cracking and decrease of permanent deformations
J Judycki, M Pszczola, M Jaczewski, L Mejlun, D Rys
Final report, Gdansk Technical University, Highway Engineering Division, 320, 2014
32014
Analiza konstrukcji nawierzchni asfaltowych oparta o teorię lepkosprężystości
Ł Mejłun, J Judycki
Drogownictwo, 315-320, 2012
32012
Analiza lepkosprężysta nawierzchni drogowych z zastosowaniem betonu asfaltowego konwencjonalnego io wysokim module sztywności
Ł Mejłun
12017
Analiza lepkosprężysta zachowania się konstrukcji nawierzchni drogowej w zależności od temperatury i warunków obciążenia
J Judycki, B Dołżycki
Drogownictwo, 341--347, 2015
12015
The resistance of asphalt concrete for wearing course with various bitumens to permanent deformation based on Flow Number Test
Ł Mejłun, P Jaskuła
Drogownictwo, 2019
2019
Badania asfaltów 35/50 i 50/70 produkowanych różnymi metodami
P Jaskuła, M Stienss, Ł Mejłun, M Jaczewski, C Szydłowski
2016
Analiza lepkosprężysta konstrukcji nawierzchni drogowych z zastosowaniem modelu Burgersa
Ł Mejłun
Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, 2015
2015
Ekspertyza techniczna w sprawie uszkodzeń nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 434, odcinek Śrem-Rawicz
P Jaskuła, B Dołżycki, Ł Mejłun
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–14