Obserwuj
Katarzyna Godyń
Katarzyna Godyń
Ph.D.
Zweryfikowany adres z img-pan.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Structurally altered hard coal in the areas of tectonic disturbances–an initial attempt at classification
K Godyń
Archives of Mining Sciences 61 (3), 2016
272016
The use of selected research methods to describe the pore space of dolomite from copper ore mine, Poland
A Pajdak, K Godyń, M Kudasik, T Murzyn
Environmental Earth Sciences 76, 1-16, 2017
242017
Microhardness of coal from near-fault zones in coal seams threatened with gas-geodynamic phenomena, Upper Silesian Coal Basin, Poland
K Godyń, A Kožušníková
Energies 12 (9), 1756, 2019
182019
The impact of the degree of coalification on the sorption capacity of coals from the Zofiówka Monocline
K Godyń, B Dutka
Archives of Mining Sciences 63 (3), 2018
172018
Synergy of Parameters Determining the Optimal Properties of Coal as a Natural Sorbent
K Godyń, B Dutka, M Chuchro, M Młynarczuk
Energies 13 (8), 1967, 2020
122020
Evaluating selected lithological features using photographs taken with an introscopic camera in boreholes
N Skoczylas, K Godyń
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 72, 319-324, 2014
122014
Analysis of the Influence of Coal Petrography on the Proper Application of the Unipore and Bidisperse Models of Methane Diffusion
M Karbownik, J Krawczyk, K Godyń, T Schlieter, J Ščučka
Energies 14 (24), 8495, 2021
102021
Coalification as a process determining the methane adsorption ability of coal seams
B Dutka, K Godyń
Archives of Mining Sciences 66 (2), 181-195, 2021
102021
Predicting variability of methane pressure with depth of coal seam
B Dutka, K Godyn
Przemysl Chemiczny 97 (8), 1344-1348, 2018
102018
Advancement of structural changes of near - fault coals as a parameter useful in predicting the possibility of gas - geodynamic phenomena
K Godyń
Documenta Geonica, 2011
82011
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji struktur odmienionych węgla kamiennego w strefach przyuskokowych
MS Mariusz Młynarczuk, Katarzyna Godyń
Przegląd Górniczy 11, 2015
6*2015
Wykorzystanie metod rozpoznawania obrazów do wspierania procesu decyzyjnego dotyczącego klasyfikacji węgla ze względu na wybrane cechy petrograficzne
M Młynarczuk, K Godyń
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 14 (1-4), 3-14, 2012
52012
Struktury odmienione węgla kamiennego w strefach zaburzeń tektonicznych–propozycja klasyfikacji
K Godyń
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 13 (1-4), 11-29, 2011
52011
Sorption and Micro-Scale Strength Properties of Coals Susceptible to Outburst Caused by Changes in Degree of Coalification
K Godyń, B Dutka
Materials 14 (19), 5807, 2021
42021
WPŁYW NIECIĄGŁOŚCI TEKTONICZNYCH NA STRUKTURĘ WEWNĘTRZNĄ WĘGLA KAMIENNEGO POCHODZĄCEGO Z WYBRANYCH POKŁADÓW KWK PNIÓWEK, BORYNIA-ZOFIÓWKA I BRZESZCZE GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA …
K Godyń
Biuletyn PIG 1 (448), 2012
42012
Charakterystyka węgla kamiennego występującego w strefach przyuskokowych
K Godyń
Przegląd Górniczy 69, 45-53, 2013
32013
Slags and ashes generated in the process of incineration of municipal waste as one of the cogs of the circular economy
K Godyń, B Dutka
Proceedings of SEEP, 12-15, 2022
22022
Mikroskopowe metody badań charakteryzujące przestrzeń porową dolomitów z cechsztyńskich miedzionośnych formacji skalnych rejonu Polkowic
K Godyń
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 18 (3), 43-53, 2016
22016
Optymalizacja procesu automatycznej klasyfikacji cech strukturalnych węgla z obszarów zagrożonych wyrzutami gazów i skał opartego na metodach rozpoznawania obrazów
M Młynarczuk, K Godyń, J Aksamit
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 15 (1-2), 85-93, 2013
22013
Zastosowanie nowoczesnych metod analizy obrazu do ilościowego opisu spękań widocznych na odsłonięciach skalnych
M Młynarczuk, K Godyń, J Aksamit
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 11 (1-4), 47-54, 2009
22009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20