Obserwuj
Marcin Koniak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Selection of the battery pack parameters for an electric vehicle based on performance requirements
M Koniak, A Czerepicki
IOP conference series: Materials science and engineering 211 (1), 012005, 2017
362017
Design of power plant capacity in DC hybrid system and microgrid
P Biczel, M Koniak
COMPEL-The international journal for computation and mathematics in …, 2011
212011
Transformation of trolleybus transport in Poland. Does in-motion charging (technology) matter?
M Wołek, A Szmelter-Jarosz, M Koniak, A Golejewska
Sustainability 12 (22), 9744, 2020
202020
Transformation of trolleybus transport in Poland
M Wołek, A Szmelter-Jarosz, M Koniak, A Golejewska
Does in-motion charging (technology) matter, 2020
162020
Distributed control scheme for voltage regulation in smart grids
A Sajadi, SS Sebtahmadi, M Koniaka, P Biczel, S Mekhilef
International Journal of Smart Grid and Clean Energy, 2012
82012
A method of computer modelling the lithium-ion batteries aging process based on the experimental characteristics
A Czerepicki, M Koniak
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 211 (1), 012006, 2017
52017
Test bench for battery energy storage selection for use on solar powered motor yachts
M Koniak, A Czerepicki, P Tomczuk
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2016
52016
Simulation of the battery pack exploitation based on real measurement data of applied chemical cells
M Koniak, A Czerepicki, P Tomczuk, B Şamşul
MATEC Web of Conferences 77, 12002, 2016
42016
Modyfikacje pojazdu elektrycznego umożliwiające zewnętrzne bezprzewodowe sterowanie, na przykładzie gokarta elektrycznego
M Koniak, A Czerepicki, P Jaskowski, S Wiśniewski, A Wytrykowska
Logistyka, 2015
42015
Mathematical model to estimate the electrical parameters of the autonomous vehicle battery
M Koniak, A Kazinski, A Czerepicki
2-nd International Correspondence Scientific and Practical Conference …, 2016
32016
Koncepcja stanowiska do badań eksploatacyjnych ogniw chemicznych stosowanych w elektrycznych środkach transportu
M Koniak, P Tomczuk, A Czerepicki, P Jaskowski
Logistyka, 2015
32015
Storage System Design for grid connected PV power plant
M Koniak
MSc Thesis. Faculty of Electrical Engineering, Warsaw University of …, 2008
32008
Układ telemetrii do rejestracji parametrów eksploatacyjnych pojazdów elektrycznych
A Czerepicki, P Tomczuk, M Koniak, P Jaskowski, R Kowalski, ...
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 75--87, 2016
22016
Dobór technologii akumulatorów do zasobnika energii współpracującego ze ściśle określonym zespołem odbiorów metoda pomiarowo–symulacyjna
M Koniak, A Czerepicki, B Kras, M Kwiatkowski
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 115--118, 2014
22014
LCC resonant power electronic converter for photovoltaic system with battery energy storage
M Koniak, P Biczel, M Klos, M Koceba, L Roslaniec
Proceedings of the 2011 3rd International Youth Conference on Energetics …, 2011
22011
Autonomization of public transport vehicles
M Koniak, A Czerpicki
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 24 (6), 29-32, 2019
12019
The Design of the Telemetric System for Recording Operating Parameters of Electric Vehicles
P Tomczuk, A Czerepicki, M Koniak, P Jaskowski
Logistics and Transport 33 (1), 47--54, 2017
12017
Aspekty ekonomiczne, techniczne i środowiskowe ładowania pojazdów elektrycznych
M Koniak
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 271--278, 2013
12013
Mikrosieci prądu stałego sposobem na integrację źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetyczym
P Biczel, M Koniak, J Paska
Napędy i sterowanie, 56-59, 2011
12011
Parametry niezawodnościowe magazynowania energii w transporcie
M Koniak
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2023
2023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20