Stefan Chudy
Stefan Chudy
Zweryfikowany adres z upol.cz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Reflection of constructivist theories in current educational practice.
A Juvova, S Chudy, P Neumeister, J Plischke, J Kvintova
Universal Journal of Educational Research 3 (5), 345-349, 2015
1092015
Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem
V ©vec, K Hrbáčková, © Chudý
Paido, 2005
362005
Didaktická propedeutika
© Chudý, S Kaąpárková
Univerzita Tomáąe Bati, 2004
192004
Didaktická propedeutika
© Chudý, S Kaąpárková
Univerzita Tomáąe Bati, 2004
192004
The importance of values in the constructivist theory of knowledge
A Antlová, © Chudý, T Buchtová, L Kučerová
Procedia-Social and Behavioral Sciences 203, 210-216, 2015
162015
Výchova a voµný čas: vybrané kapitoly z pedagogiky voµného času
A Kavanová, © Chudý
Univerzita Tomáąe Bati-Univerzitní institut, 2005
162005
Indonesia education today: Dating back its history of Islam and imparting European education system
IW Harits, S Chudy, A Juvova, P Andrysova
Asian Social Science 12 (5), 179-184, 2016
132016
Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesích [sic] II
© Chudý, A Jůvová, P Neumeister
Paido, 2011
102011
Typológia a rieąenie výchovných situacií
© Chudý
Univerzita Tomáąe Bati-Univerzitní institut, 2006
102006
Pedagogika v teorii a praxi
© Chudý, V ©vec
Zlín: Univerzita Tomáąe Bati ve Zlíně, 2004
92004
Pavel NEUMEISTER a Alena JŮVOVÁ
© CHUDÝ
Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních …, 0
9
Začínajúci učiteµ a zvládanie disciplíny v kontexte 2. stupňa základnej ąkoly
© Chudý, P Neumeister
Paido, 2014
82014
Výuka multimédií a multimediálních technologií v učitelství informatiky
M Čandík, © Chudý
e-PEDAGOGIUM 4 (3), 22-32, 2004
82004
Výuka multimédií a multimediálních technologií v učitelství informatiky
M Čandík, © Chudý
e-PEDAGOGIUM 4 (3), 22-32, 2004
82004
Základy společenských věd pro pomáhající profese: vybrané kapitoly
© Chudý
Univerzita Tomáąe Bati, 2004
82004
Development and Creation Determinants of Decision-making Competences in the Preparation of social (services) Pedagogues at tBU in Zlin
© Chudý
Stanisław Juszczyk, 243, 2008
72008
Kompetencie sociálneho pedagóga ako kµúčová kategória sociálnopedagogickej pedeutológie
© CHUDÝ
Sociální pedagogika v teorii a praxi 1, 2006
72006
Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata
© Chudý
Paido, 2006
72006
Teoretické východiská sociálnej pedagogiky
© Chudý
Pedagogika v teorii a praxi (Vybrané pedagogické problémy). Zlín: UTB, 2004
62004
The Phenomenon of Discipline and Its Conception for Novice Teachers—A Discourse Analysis
T Buchtová, L Kučerová, © Chudý, P Neumeister, J Plischke, J Petrová, ...
Creative Education 6 (08), 711, 2015
52015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie póĽniej.
Prace 1–20