Obserwuj
Beata Zyznarska-Dworczak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Corporate Social-Environmental Performance versus Financial Performance of Banks in Central and Eastern European Countries
J Fijałkowska, B Zyznarska-Dworczak, P Garsztka
Sustainability 10 (3), 1-22, 2018
1272018
Legitimacy Theory in Management Accounting Research
B Zyznarska-Dworczak
Problemy Zarzadzania 16 (72), 195–203, 2018
702018
The development perspectives of sustainable management accounting in Central and Eastern European countries
B Zyznarska-Dworczak
Sustainability 10 (5), 1445, 2018
552018
Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie?
B Zyznarska-Dworczak
Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2012
542012
Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości
B Zyznarska-Dworczak
Studia Oeconomica Posnaniensia 2015/1(3), 191-204, 2015
272015
The relation between the CSR and the accounting information system data in Central and Eastern European (CEE) countries – the evidence of the Polish financial institutions
J Fijałkowska, B Zyznarska-Dworczak, P Garsztka
Accounting and Management Information Systems, 490-521, 2017
242017
Sustainability accounting—Cognitive and conceptual approach
B Zyznarska-Dworczak
Sustainability 12 (23), 9936, 2020
222020
Rachunkowość zrównoważona w ujęciu kognitywno-teoretycznym
B Zyznarska-Dworczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; https://wydawnictwo.ue …, 2019
212019
Determinants for the Development of Non-Financial Reporting and its External Verification in the Light of Accounting Theory and Practice
B Zyznarska-Dworczak
Studia Oeconomica Posnaniensia; http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site …, 2017
212017
Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji
B Zyznarska-Dworczak
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2016
212016
Accounting theories towards non-financial reporting
B Zyznarska-Dworczak
Studia Ekonomiczne 356, 157-169, 2018
202018
Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii legitymizacji
B Zyznarska-Dworczak
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 181-190, 2015
182015
How to make corporate social disclosures comparable?
H Czaja-Cieszyńska, D Kordela, B Zyznarska-Dworczak
Entrepreneurship and Sustainability Issues 9 (2), 268, 2021
172021
Narracja w sprawozdawczości–jak ją weryfikować?
M Kutera, B Zyznarska-Dworczak
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 99-111, 2018
162018
The impact of the accountability on accounting development as the essence of sustainability accounting
B Zyznarska-Dworczak
Problems of Management in the 21st Century 14 (1), 73-83, 2019
152019
Weryfikacja danych pozafinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie
B Zyznarska-Dworczak
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 525-532, 2016
152016
Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości
B Zyznarska-Dworczak
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
152016
Accounting Systems in Poland and Croatia - comparative study
B Zyznarska-Dworczak, I Mamić Sačer
Zagreb International Review of Economics & Business 22 (1), 55-72, 2019
132019
Sustainability reporting of Polish banks–A step towards greater accountability
J Fijałkowska, B Zyznarska-Dworczak
Entrepreneurship and Management 19 (1), 47-61, 2018
122018
Corporate COVID-19-related risk disclosure in the electricity sector: evidence of public companies from Central and Eastern Europe
B Zyznarska-Dworczak, K Rudžionienė
Energies 15 (16), 5810, 2022
112022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20