Alina Matuszak-Flejszman
Title
Cited by
Cited by
Year
Metody i techniki zarządzania jakością
J Łuczak, A Matuszak-Flejszman
Quality Progress, Poznań, 2007
1552007
Benefits of Environmental Management System in Polish Companies Compliant with ISO 14001.
A Matuszak-Flejszman
Polish Journal of Environmental Studies 18 (3), 2009
812009
Environmental life cycle assessment as a tool for identification and assessment of environmental aspects in environmental management systems (EMS) part 1: methodology
A Lewandowska
The international journal of life cycle assessment 16 (2), 178-186, 2011
73*2011
Eco-design as a normative element of Environmental Management Systems—the context of the revised ISO 14001: 2015
A Lewandowska, A Matuszak-Flejszman
The International Journal of Life Cycle Assessment 19 (11), 1794-1798, 2014
512014
System zarządzania środowiskowego w organizacji
A Matuszak-Flejszman
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
462007
Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001
A Matuszak-Flejszman
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2001
462001
New management systems as an instrument of implementation sustainable development concept at organizational level
J Ejdys, A Matuszak‐Flejszman
Technological and economic development of economy 16 (2), 202-218, 2010
372010
Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001
A Matuszak-Flejszman
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010
362010
LCA as an element in environmental management systems—comparison of conditions in selected organisations in Poland, Sweden and Germany
A Lewandowska, P Kurczewski, J Kulczycka, K Joachimiak, ...
The International Journal of Life Cycle Assessment 18 (2), 472-480, 2013
312013
Crucial factors for improving the ISO 14001 environmental management system
J Ejdys, A Matuszak-Flejszman, M Szymanski, L Ustinovichius, ...
Journal of Business Economics and Management 17 (1), 52-73, 2016
272016
Factors for improving environmental management systems in Polish companies according to ISO 14001
A Matuszak-Flejszman
Pol. J. Environ. Stud 20 (3), 709, 2011
172011
Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w administracji rządowej
A Matuszak-Flejszman
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Departament Służby Cywilnej, 2011
152011
Effectiveness of EMAS: A case study of Polish organisations registered under EMAS
A Matuszak-Flejszman, B Szyszka, L Jóhannsdóttir
Environmental Impact Assessment Review 74, 86-94, 2019
112019
Co-occurrence of ciliates and rotifers in peat mosses
I Bielańska-Grajner, T Mieczan, A Cudak
Pol. J. Environ. Stud 20 (3), 533, 2011
82011
System zarządzania środowiskowego w organizacji, Wyd
A Matuszak-Flejszman
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 105, 2007
82007
System zarządzania środowiskowego-aktualna sytuacja w Polsce
A Matuszak-Flejszman
Problemy Ocen Środowiskowych, 2000
82000
EMAS in Poland: Performance, Effectiveness, and Future Perspectives.
B Szyszka, A Matuszak-Flejszman
Polish Journal of Environmental Studies 26 (2), 2017
72017
Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego
A Matuszak-Flejszman, M Sobiecki
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2002
62002
Changes in Environmental Management after Poland's Entry to the EU-the Example of the Dairy Sector.
A Matuszak-Flejszman, B Hadryjańska, J Górna
Polish Journal of Environmental Studies 22 (3), 2013
52013
Factors influencing the implementation of environmental management system at Amica-Wronki SA
A Matuszak-Flejszman, T Bramorski
International Journal of Technology Management 21 (5-6), 463-474, 2001
52001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20